Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmakta olan yeni Türk dili ve edebiyatı öğretim programına göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi de birleştirilmiştir. 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi olarak okutulacak bu derste, dil ve anlatım ile Türk edebiyatı dersleri birleştirilmiştir. cemalaksoy.org olarak bu...

2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf Ders Kitabı Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf Ders Kitabı Cevapları Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala eğitim öğretim materyallerinin yenilenmesinde de birtakım yenilikler ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatı, dil ve anlatım derslerinin Türk dili ve edebiyatı adı altında birleştirilmesiyle yeni bir ders ortaya çıkmıştı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında bu ders 9.sınıflarda haftada 5 saat olarak okutulmuştu. 2017-2018 eğitim öğretim yılında...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye göre daha ayrıntılı ve komplekstir. Romanlarda anlatıcı farklı bakış açılarına göre hareket edebilir. Bazen anlatıcı, kahraman anlatıcı bakış açısına sahipken bazen de gözlemci bakış açısına göre romanı anlatabilir. İlahi (hakim) bakıç açısı da romanlarda karşımıza...

Roman ve Hikaye Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar Nelerdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Roman ve Hikaye Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar Nelerdir? 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi roman konusu ile ilgili hazırladığımız bu ders notumuzda roman ve hikaye arasındaki farklar nedir, bu konuya değineceğiz. Roman ve hikaye arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkkındaki konu anlatımı des notumuzu maddeler halinde hazırladık. Roman ve Hikayenin Karşılaştırılması Roman ve Hikaye Arasındaki Benzerlikler Her ikisi de anlatmaya bağlı bir edebi türdür. Her...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar)

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları Türk Edebiyatının üç ana evresi vardır. Bu üç ana evreden en sonuncusu ise Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’dir. Bu Dönem kendi içinde farklı dönemlere ayrılmış olup bu dönemlerin sonuncusu ise Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Dönemi’dir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile başlamış olup günümüze kadar devam etmiştir. Bundan sonra da devam...

Tarih Öğretmeni Sitesi

Değerli Öğretmen arkadaşlarım. Bu gün sizlere bir web sitesini tanıtacağım. Bildiğiniz gibi nasıl ki Türk dili ve edebiyatı Derslerinde baş ucu kaynağınız Cemal Aksoy Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi ise aynı şekilde tarih dersleri için de bir baş ucu kaynağı olan bu sitemiz http://www.yahyagungor.net 'tir.  Tarih Öğretmeni bir arkadaş tarafından birbir emekle hazırlanan web sitesi 2009 yılında bu yana yayın hayatına devam eden köklü bir tarih dersi sitesidir. Gerek...

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Cevapları Sayfa 82-91

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Cevapları Sayfa 82-91 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Araştırma 1)Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hoca Dehhani hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. 2)Oğuz Türkçesi için tıklayınız. 3)Tasavvuf düşüncesi için tıklayınız. 4)Gazel için tıklayınız. Hazırlık 2)17.yüzyıl şairlerinin Yunus Emre hakkında övgü dolu şiirler yazmaları Yunus Emre’nin evrensel bir sanat anlayışına sahip olduğunu, şiirlerinin her dönemde büyük bir ilgi gördüğünü,...

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118-127 Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118-127 Cevapları Murabba 10.Sınıf Türk edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları 1)a)Murabba adlı şiirin ahenk öğeleri; b)Şiirde ahengi sağlayan başlıca unsurlar uyaklar, redifler, ve kelime  tekrarlarıdır. 2)a)Şiir ikişer beytin birleşmesiyle oluşan bentler(kıtalar) halinde yazılmıştır. c)Bentler arasında ses benzerliği bakımından ilişki vardır. ç)15.yüzyıl’ın sosyal, siyasi ve kültürel ortamı hakkında bilgi almak için tıklayınız. d)Ahmet Paşa’nın yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti  en parlak, en...

10.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Nova Yayınları Cevapları 2016

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Yayınları Cevapları  2016-2017 eğitim öğretim yılı 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı çözümleri sitemizde bulunmaktadır. 2016-2017 eğitm öğretim yılında Nova-Basın Yayınları tarafından çıkarılan ortaöğretim 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları için sitemizi takip edebilirsiniz.  Ortaöğretim Türk edebiyatı 10. sınıf ders kitabı Yaşar TATLITÜRK tarafından hazırlanmıştır. 3 üniteden oluşan lise 2 Türk edebiyatı ders kitabında değerlendirme, ünite sonu...

Nova 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128-133 Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Nova 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128-133 Cevapları 4.Metin-Rubai Nova Yayıncılık 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Sayfa 128 Cevapları 1) a)   Redif Uyak 1.kısım “der idi” “la” zengin uyak Asonans “e,a” sesleri sıkça tekrarlanmıştır. Aliterasyon “m,l,d,r” sesleri sıkça tekrarlanmıştır.   b)Ahenk öğeleri konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş güzelliğini oluşturacak biçimde meydana getirilmiştir. 2) a)Şiir dörtlük birimiyle yazılmıştır. b)Şiirin her dizesi anlam ve yapı kaynaşmasıyla bir bütünlük oluşturmaktadır. 3) a)Şiir rubai nazım şeklinin özelliklerine uygun...

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmakta olan yeni Türk dili ve edebiyatı öğretim...