1.Dönem Tanzimat, 2.Dönem Tanzimat ve Servet-i fünun Edebiyatı Öğretici Metinlerinin Karşılaştırılması

I.Dönem Tanzimat, II.Dönem Tanzimat ve Servet-i fünun Edebiyatı Öğretici Metinlerinin Karşılaştırılması

I.Dönem Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinler

Makale ve eleştiri ağırlıklı olmak üzere biyografi, anı ve gezi türlerinde eserler verildi. Öğretici metinler dönemin gazetelerinde gelişme imkanı buldu. Toplum sorunları ile sanat ve edebiyat konuları ele alındı. Kullanılan dil, şiir ve roman diline göre daha sadedir. Anı, gezi ve eleştiri türlerinde üslup yönünden acemilikler vardır.cemalaksoy.org

II.Dönem Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinler

Eleştiri türünde verilen eserler yoğunluktadır. Eleştiri eserlerinde konu genellikle eski-yeni tartışmalarıdır. Eserlerin üslubu birinci döneme göre daha gelişmiştir. Dil bir önceki kuşağın diline göre ağır ve süslüdür.cemalaksoy.org

Servetifünun Dönemi Öğretici Metinler

Önceki kuşaktan süregelen eski-yeni tartışmaları eleştiri türünün de devam etmesini sağlamıştır. Servetifünuncular eleştiriyi başlı başına bir edebi tür olarak geliştirdiler. Anı ve gezi türlerinin edebi yönden güçlü örneklerini yazdılar. Ağır ve süslü bir dil kullandılar. Öğretici metinlerde bile şairane bir üslup tercih ettiler. Öğretici metinlerde toplumsal konulara pek yer vermediler.cemalaksoy.org

Cevap Ver