1.Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

1.Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıTanzimat edebiyatının temel özellikleri bu dönemde ortaya çıkar. İbrahim Şinasi, Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa, A. Mithat Efendi, A. Vefik Paşa ve Şemsettin Sami’nin  oluşturduğu  I.dönem sanatçılarının çoğu devlet kademesinde görev almış, siyasi mücadelenin içinde bulunmuşlardır.

Sanat toplum içindir.”görüşü benimsenmiştir.cemalaksoy.org

Vatan ve halk sevgisi, millet duygusu, hürriyet aşkı, meşrutiyet düzeni gibi kavramları halka tanıtmak amaçlanmıştır.cemalaksoy.org

Tanzimat sanatçıları divan edebiyatını eleştirmişler, halk edebiyatını savunmuşlar; fakat divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaktan vazgeçmemişlerdir. Yaptıkları yenilik toplumsal yaşamı ele alınan konuları işlemek olmuştur. ( Eski biçimlerle yeni konular işlenmiştir.)

Daha önce Türk edebiyatında bulunmayan roman, tiyatro, makale, fıkra, deneme, öykü gibi türler bu dönemde gazete aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

Dilde sadeleşme savunulmuş; fakat uygulanamamıştır.

Batı edebiyatı; özellikle Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

Şiirlerde estetik ve güzellik değil, konu (içerik) ön plana çıkmış, şiir düşüncenin aktarılması için bir araç olarak görülmüştür.

Bu dönemde ilk defa denenen türlerde (roman, tiyatro gibi) teknik oldukça zayıftır.

Türk edebiyatında noktalama işaretleri ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. ( Şinasi)

Birinci dönemde romantizm ve klasisizm akımlarının etkisi görülür.

Çeviri edebiyatı, gazetecilik bu dönemde başlar.

İlk sıralar milli nazım ölçümüzün hece ölçüsü olduğu savunulmuşsa da aruz ölçüsü alışkanlığı dolayısıyla bu düşünceden vazgeçilmiş, hece ölçüsü bazı sanatçılar tarafından yapılan birkaç denemeden ileri götürülememiştir. Birinci ve ikinci dönemin bütün şairleri, şiirleri aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Tanzimat sanatçılarının edebiyatımıza getirdiği yenilikler daha çok nesir alanında olmuştur. Divan edebiyatının geleneklerinden olan söz hünerleri, seciler ve doldurma sözler atılmış; düşünceler uzun sözler yerine kısa cümlelerle anlatılmıştır. Kısaca düz yazı hem biçim hem de konu bakımından yenilenmiştir.

Tanzimat edebiyatında genel olarak “iki yönlülük” göze çarpmaktadır. Eski-Yeni bocalaması yaşanır. (Ziya Paşa)

Cevap Ver