10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2016 2017

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2016 2017

Lise 2 dil ve anlatım dersi yazılı sorularını sitemizden takip edebilirsiniz. 10.sınıf dil ve anlatım dersinden 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı ve 3.yazılı yapılmaktadır. Haftalık ders saati 2 saat veya ilave 2+3 saattir. Dil ve anlatım 10.sınıf konuları sunum, tartışma çeşitleri, anlatım ve özellikleri, konu ve tema gibi konulardan 1.yazılı sınavda sorular karşımıza çıkmaktadır. Dil ve anlatım yazılı soru ve cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.Genel lise, imam hatip lisesi, anadolu lisesi, meslek liseleri

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1)       Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? ( 8 puan )

a.       Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması

b.       Görsel ve işitsel öğelerden yararlanılması

c.        Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi

d.       Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması

2)       Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.  ( 6 puan )

a.       Cümlede duygu ve düşüncenin kolaylıkla anlaşılabilecek bir biçimde ifade edilmesine …………….  denir.

b.       Düşüncenin gösterişe kaçmadan  herkesin anlayabileceği tarzda ifade edilmesine ……….. denir.

c.        Sözlü ve yazılı anlatımda söyleniş ya da okunuşu rahat sürdürebilmeye …………… denir.

3)       Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türüdür?  ( 8 puan )

a.       Röportaj              b. Anket                c. Panel d. Eleştiri               e. Sohbet

4)       Aşağıda verilen yargılar doğru ise( D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 5 puan )

a.       Sunumda, ağırlıklı olarak dil göndergesel işlevde kullanılır.  (   )

b.       Sempozyum tartışma türü değildir.   (    )

c.        Tepegöz, bilgisayar, ses sistemi sunumda kullanılan teknolojik araçlardandır. (   )

d.       Panelde dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmez. (   )

e.        İletişim öğeleri kaynak, ileti, kanal, alıcı ve dönüttür. (   )

5)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? ( 5 puan )

a.       Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.

b.       Az sonra beyaz at üstünde gelin göründü.

c.        Çocuğu uyutmak için odaya götürdü.

d.       Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.

e.        Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

6)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır? ( 6 puan )

a.       Askerliğini Yavru Vatan’da yapacakmış.

b.       Acemi memurlara kurslar düzenlenecekmiş.

c.        Sana bunları anlata anlata dilimde tüy bitti.

d.       Onun bu denli kızacağını bilemezdim.

e.        Yazı işleri müdürü  seni odasında bekliyor.

7)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmamıştır? ( 10 puan )

a.       Kışın gelmesiyle kara elmasa yine zam yapıldı.

b.       Oğlu vatan görevini yapıp gelecek.

c.        Ülkemizde beyaz perde ölüme terk edildi.

d.       Yavru Vatan’da seçimler yapılacak.

e.        Ahmet akşamleyin sessizce odasında ders çalışıyordu.

8)       Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerine göre daha genel anlamlıdır? ( 5 puan )

a.       Tatlılardan hoşlanmadığınızı bilmiyordum.

b.       Akşama patates kızartması yapacağım.

c.        Yiyecek fiyatları aldı başını gidiyor.

d.       Ülkemizde her çeşit meyve yetiştirilir.

e.        Sebzeleri bol su ile yıkamalıyız.

9)       Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır* ( 5 puan )

a.       Kayalıklardan gelen ses hepimizi ürküttü.

b.       Otobüsün içinde dayanılmaz bir koku vardı.

c.        Ağaçların arasında zayıf bir ışık göze çarpıyordu.

d.       Kitabı bana neden getirmedin?

e.        Özgürlük, insanın vazgeçemeyeceği tek tutkudur.

10)    Aşağıdakilerden hangisinde “ kök “ sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? ( 5 puan )

a.       Ağaç, kökünü ta derinlere salmıştı.

b.       Rakip takım bize kök söktürdü.

c.        Bu meseleyi kökünden halletmeliyiz.

d.       Bu sözcük isim kökünden türetilmiş.

e.        Ailemizin kökü çok eskilere dayanıyor

11)   “Güveler elbiseyi nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir.” Cümlesinde mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  ( 7 puan )

a.       Güveler                 b. Kıskançlık                       c. Kemirir              d. Elbise                e. İnsan

12)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt( zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? ( 6 puan )

a.       Seherde bir bağa girdim be elma topladım.

b.       Hep ileri bakacaksın; ama geriyi de unutmayacaksın.

c.        Sana bakmak güneşe bakmak gibi sımsıcaktır.

d.       Gözlerinde kaybolmak yeniden var olmaktır.

e.        Gönlümün en kutsal yerinde otağını kurmuşsun.

13)   Aşağıdaki cümlelerin hangisi ad aktarmasına uygundur?  ( 5 puan )

a.       Bahçeye çıkalım, ayva toplayalım.

b.       Dereye inelim, balık tutalım.

c.        Eve gidelim, yemek yapalım.

d.       Konsere gidip Aybastı ile coşalım.

e.        Sonra da oturup ders çalışalım.

14)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? ( 10 puan )

a.       Benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün yerine başka sözcüğün kullanılmasına ad aktarması denir.

b.       Bilim, kültür, sanat vb. alanlarda özel bir kavram anlatan sözcüklere terim denir.

c.        Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir varlığı birden fazla sözcükle anlatmaya dolaylama adı verilir.

d.       Soyut, anlatılması güç duygu ve düşüncelerin  somut kavramlarla anlatılmasın soyutlaştırma denir.

e.        Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklere sesteş sözcükler denir.

15)   “ Akıllı insan söylemeden düşünür; akılsız insan ise düşünmeden söyler” sözünü yorumlayınız. ( bu sorunun puanlanmasında yazım, noktalama, imla ve yorumlama güzelliği göz önünde bulundurulacaktır.)  (  8 puan )

NOT: her sorunun puanı sorunun karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim. 

 

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Cevapları

1)C

2)açıklık, yalınlık, akıcılık

3) C

4) DYDYD

5)D

6) C

7) E

8) C

9) E

10)D

11) C

12)B

13) D

14)D

15) Yorum sizin.                                                                             

Cevap Ver