10 Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

10 Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 2.yazılı soru ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. cemalaksoy.org 10.sınıf dil ve anlatım yazılı sınav soruları sayesinde dil ve anlatım dersinden yüksek not alabilirsiniz. lise 2 dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı sınavı test şeklinde hazırlanmıştır. dil ve anlatım 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı sınav sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. dil ve anlatım yazılı soruları 10.sınıf yazılı sorularını ve cevap anahtarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.cemalaksoy.org

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

1)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Hepimiz onun dediğini yapar, itiraz etmezdik.

        B)  Onun sıkıntısını çok iyi biliyorum.

        C) Meyveleri toplamadan soğuk bastırdı.

        D Çocukları toplayıp geziye gidecekti.

E Yaz geldi mi köylerde kimse kalmaz,   herkes yaylaya göçer.cemalaksoy.org

2)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Herkes susmayı tercih ediyor, bu konuda  konuşmak istemiyordu.

B) Çocukluğundaki yaşadığı birçok güzel olayı hatırlamıştı.

      C) Kendisine sınıfımız adına teşekkür ediyoruz.

D) Kimsesiz çocuklara sahip çıkmamak ve dışlamak yanlıştır.

      E) O gün caddeler, sokaklar kalabalıktılar.

3)    Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A)   Toplumumuzda, edebiyata karşı bir ilgisizlik olduğundan söz edilebilir.

B)   Tarık Buğra, önce hikâyeci sonra romancı olarak edebiyatımızda yer aldı.

C)   Türk edebiyatında bu alanda görülen bütün yeniliklerin babası Nedim’dir.

D)   Türk edebiyatı 20.yüzyılda eski ve yeni arasında önemli aşamalar geçirdi.

E)    Türk halkı şiiri sever, ama şiir gibi görünenleri değil gerçek şiiri sever.

4)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur?

A)   “Arının Uçları”, sanatçının 1960’tan sonra yazdığı şiirleri içeriyor.

B)   Yapıtın önsözünde, sanatçının eserini sağken yayımlamak istediği anlatılıyor.

C)   Ancak yapıt, şairin ölümünden yıllar sonra basılabilmiş.

D)   Şairin ilk şiirleri, Orhan Veli ile Cahit Külebi’nin tarzını çağrıştırıyor.

E)    Sanatçı, şiirlerinden bazılarını da bu iki şaire ithaf ettiğini belirtiyor.

5)    “Başkalarının esnemesiyle uyuyanlar, asla kendi rüyalarını göremezler.”

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A)   İnsan, ustasını örnek alırsa başarıya daha erken ulaşır.

B)   Taklit etme, özgünlüğün oluşması için en büyük engeldir.

C)   Sanatta tek bir doğrunun olmaması onu çekici kılıyor.

D)   Başkalarının düşüncelerini de dikkate almak gerekir.

E)    Kendisine ait olmayan yolda yürüyenler, hedeflerine ulaşamazlar.

I.   İki hafta hastanede yattım, bir kez gelmedin.

II.  Üç beş deneme yazmakla yazar olunduğunu zannediyor.

III.  Bir doktora yakışmayacak espriler yapıyor.

IV.  O güzel öğrencilerin kıymetini bilemedim.

6) Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?

A) Uyarı                 B) Kınama           C)Küçümseme

D) Sitem       E) Hayıflanma

7)   Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir parag­raf oluşturmak için sıralama nasıl yapılmalıdır?

          1. Yuttuğumuz benzin buharı ile toz bizi sersem  etmişti..

 2.   Vakit gece yarısını geçmişti.

            3. İki saat sürdüğü söylenen yolu, altı saatten
               beri bitiremiyorduk.

           4. Projektörleri görünen araba bizi müthiş bir
              toz bulutu içinde bırakarak yanımızdan geçip gitti.

          5.Yolumuza devam ediyorduk

  A) 4-5-1-3-2     B) 5-2-3-1-4   C) 2-4-1-5-3

  D) 1-5-3-4-2  E)1-2-3-4-5

8)   Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışılamaz?

A) Hikâye, gerçeği anlattığı sürece sanat sayılır.

B) Roman, Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bir türdür.

C) Halk Hikâyeleri edebiyat ürünü sayılmaz sanırım.

D) Şiir sadece duyguları ifade etmelidir.

E) Tiyatro halktan insanları konu edinse daha kalıcı olacak.

9)   Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümledir?

A)   Sanırım seni dinliyor olmalı.

B)   Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

C)   Bu plastikten yapılmış olan oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor.

D)   Derslerine özen ve itina göstermelisin.

            E)    Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

10)            En az sınırlandırılmış konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan sevgisi                         

B) Küçüklere sevgi, büyüklere saygı

C) Sevgi                                   

D) Sevginin gücü

E)Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnsan Sevgisi

11)         Belki bir çocuğum ben

 Ne kadar korkmasam da ölülerden.

 Sesin aklıma gelir birden

 Kırık hayallerim dağılır birden

 Sendin beni etkileyen

                              Ahmet SINAR

Bu şiirdeki alışılmamış bağdaştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Çocuğum ben

B)   Aklıma gelir

C)   Kırık hayallerim

D)   Beni etkileyen

E)    Ne kadar

12)         “Karanlık bir kış gecesi saat üç sularıydı. Bilmem nereden eve dönüyordum. Herkes derin bir uykudaydı. O duruma gelmiştim ki kendisini dinleye dinleye kuruntuya kapılan insanlar gibi “ Ah bir polise rastlasam!” diyordum. Birdenbire iki gölge gördüm. Biri hızlı hızlı sert adımlarla doğuya doğru giden  bir adam, öteki sekiz on yaşlarında bir kızdı. Bu adamın gittiği yola çapraz düşen bir yoldan alabildiğine koşarak iniyordu. İkisi doğal olarak yolun köşesinde birbirlerine çarptılar. İşte asıl acıklı şey bundan sonra oldu…..”

Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)   Açıklayıcı anlatım türüyle yazılmıştır.

B)   Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.

C)   Öğretici  bir metin türüdür.

D)   Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

E)    Benzetme sanatına başvurulmamıştır.

13)         Bir sözcüğün kullanıldığı metne göre anlam kazanmasına ne ad verilir?

A)   Şahıs

B)   Mecaz

C)   Alıntı

D)   Bağlam

E)    Tema

14)         İnsanlar canım insanlar

 Işıklar, güneşler hep sizin için

 Sizinle anlamlı yıldızlar, deniz

 Siz varsanız korkunç değil geceler

Yukarıdaki dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hasret

B)   Özlem

C)   İnsan sevgisi

D)   Barış

E)    Özgürlük

15)        Kimi insanlar, kendi çıkarları için başkalarının zarara uğramalarını isterler. Onlar için kendi işlerinin yolunda gitmesi önemlidir, başkalarının zarar görmesi çok da önemli değildir. Yeter ki kendisi kâr etsin. Ama öyle insanlar düşündüklerinin aksiyle karşılaşmaya mahkumdurlar. Eninde sonunda mutlaka kendileri zarar uğrarlar.

Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Başka insanlara zarar vermek kötü bir davranıştır.

B)   Başka insanlara zarar vermeyi düşünen insanlar, aslında kendilerine zarar vermektedir.

C)   Başarılı olmak için güzel bir hayat yaşamak gerekir.

D)   Sabırlı olan başarıya ulaşır.

E)    Her insan güzel bir hayat yaşamak ister.

16)        Soyut kavramları daha görünür kılmak için somut kavramlardan faydalanılır. Buna somutlama adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlama yapılmamıştır?
A)  Teklifinizi kabul etmek isterdim; ama dersim çok.
B)    Öğrencilerimizin aşkı da Mezitli TEDAŞ gibi kısa devre..
C)  Dün arkadaşlık teklifini kabul etmeyince nasıl ateş püskürdü.
D)  Şimdiki aşklar, kâğıt bir mendil gibi atılıyor artık.
E)     Aşkımı verdim pirzola sandı midesiz.

17)        Köşeyi döner dönmez ciğerinize bir iğde kokusu dolar. Uzun süre nereden geldiği belli olmaz. Derken iğde kokusunun netliği kaybolur. Hanımeli, ardından diğer kokuları duyar, zaman zaman bunları birbirine karıştırarak içinize çekebilirsiniz. Hâlâ görünürde bir şeyler yoktur. Bir an kulaklarınız, yüksekten hızla dökülen bir suyun sesini duyar; durur, dinlersiniz.
Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır?

A)    Görme – koklama – dokunma

B)    Dokunma – koklama – görme

C)    Dokunma – işitme – tatma

D)    Görme – dokunma – tatma

E)     Görme – koklama – işitme

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük , biçimce çoğul, anlamca tekil isme örnektir?

A) Halamın oğlu Mustafa, askerlik günlerini anımsayınca neşelendi.

B) Bundan sonra öğrenciler, geç kalmayacak.

C) İki kız kardeş, annelerini çok özlemişlerdi.

D) Dün sabah, işçilere pide almak için çarşıya gitti.

E) Görevlileri dinlersek sıkıntı çekmeyiz.

Varlık, kavram ya da durumları karşılayan sözcüklere “isim” denir.

19) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

A) İhtiyar adam, yaklaşmakta olan ayak seslerine kulak kabarttı.

B) onun gözlerine baktığımda yaşama sevincinin göstergesi olan bir ışık görüyorum.

C) Hayal dünyasında yaşıyorsun, gerçeklerle ne zaman yüzleşeceksin?

D) atölyeye bir sessizlik çöktü; sonra mırıltılar, fiskoslar başladı.

E) Langdon, satine baktı; saat, 07.07’ yi gösteriyordu.

  Leylekler, bir haftaya kalmaz göç eder.

20) Bu cümledeki altı çizili ad için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) özel-çoğul-somut                    B) genel-soyut-çoğul

C) cins-topluluk-soyut                  D) özel-topluluk- somut

E) cins-çoğul-somut

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Cevapları

Cevap Anahtarı:1A,2C,3B,4D,5E,6A,7C,8A,9B,10C,11C,12B,13D,14C,15B,16A,17E,18C,19A,20E

Cevap Ver