10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1.Yazılı Soruları Cevaplı

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1.Yazılı Soruları Cevaplı

1) "Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;

      Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,

      Alışmadığım iyimser duygular

      Gökyüzü inadına mavi

      Yaşamak inadına güzel

Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem              B) Karamsarlık

C) Hüzün              D) Kararlılık      E) Yaşama sevinci

 

2) “Küçük dayım gençliğini bize anlattı.”

Bu cümlenin eylemi, çatı bakımından hangi özellikleri taşır?

A) Etken-geçişsiz

B) Etken-geçişli

C) Ettirgen-işteş

D) Edilgen-ettirgen

E) Edilgen-oldurgan

 

3)  Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil, farklı kiple çekimlenmiştir?

A) Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın.

B) Melek, bir ağ gibi ördü rüyalarımı.

C) Yenilgi, ilmek ilmek düğümlenmiş tarihe.

D) Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düşer.

E) Bir fetih sevinciyle düzelecek yokuşlar.

 

4) Aşağıdakilerden hangisi “Tırnağın varsa başını kaşı.” sözüyle yakın anlamlıdır?

A) kimseden kimseye hayır gelmez.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

E) Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.

 

5) Tarihimizde iki tane Gül Baba vardır. Fatih dev­rinde yaşayan ve asıl adı Mehmet olan Gül Ba­ba, Anadolu'ya Şirvan'dan gelmiş, Fatih'in yap­tırdığı camide dersler okutmuş ve kendisine ve­rilen Korucu köyünde bir tekke kurmuştur. Ka­nuni zamanında yaşayan ve asıl adı Cafer olan Gül Baba ise bir Bektaşi dervişidir. 1548'de Budin'de şehit olmuştur. Halk arasındaki ünüyle birinci Gül Baba'yı unutturan bu sevimli derviş sarığında daima bir gül bulundururmuş.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

A)Betimleme – öyküleme

B)Açıklama – karşılaştırma

C)Tartışma – örnek verme

D)Öyküleme – örnek verme

E)Açıklama – betimleme

6) Başkalarının esnemesiyle uyuyanlar, asla kendi rüyalarını göremezler.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

{A)      İnsan, ustasını örnek alırsa başarıya daha erken ulaşır.

B)       Taklit etme, özgünlüğün oluşması için en büyük engeldir.

C)       Sanatta tek bir doğrunun olmaması onu çekici kılıyor.

D)      Başkalarının düşüncelerini de dikkate almak gerekir.

E)       Kendisine ait olmayan yolda yürüyenler, hedeflerine ulaşamazlar

7)    * İki hafta hastanede yattım, bir kez gelmedin.

*Üç beş deneme yazmakla yazar olunduğunu zannediyor.

*Bir doktora yakışmayacak espriler yapıyor.

*O güzel öğrencilerin kıymetini bilemedim.

Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?

A) Uyarı          B) Kınama          C)Küçümseme       D) Sitem

E) Hayıflanma

 

8) Aşağıdaki yargıların hangisinde koşul(şart) söz  konusudur?

    A) Okuldan çıkınca dosdoğru eve gittim.

    B) Öğrencilerime bildiklerimi öğretmek için uğraştım

    C) Havalar burada yavaş yavaş ısınıyor.

    D) Gençliğimi düşündükçe mutlu oluyorum.

    E) Sıcaklar hepimizi etkilemeye başladı.

 

9) Aşağıdakilerden hangisi duru(gereksiz sözcük bulunmayan) bir cümledir?
A)      Sanırım seni dinliyor olmalı.
B)      Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
C)      Bu plastikten yapılmış olan oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor.
D)     Derslerine özen ve itina göstermelisin.

E)    Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

10) Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türüdür? 

A)Röportaj            B) Anket                C) Panel                                D)Eleştiri                E)Sohbet

11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?

A) Bazı hataları olduğunu ben de kabul ediyorum.

B) Şurası, eskiden belediye binasıymış.

C) Çağımızdaki kimi sanatçılar, olayı farklı değerlendirmişti

D) Bu kararı kimseyle görüşmeden almış.

E) Birkaç dakika hiç konuşmadan yüzüme baktı.

12) Aşağıdakilerden hangisi nesnel anlatıma örnektir?

A) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir.

B) Irmağın suları üstünde tek bir gün yaşayan küçük hayvanlar bulunur.

C) Hayat kendiliğinden ne iyi, ne kötüdür: Ona iyiliği, kötülüğü katan sizsiniz.

 D) insanın en kötü durumu kendini bilmez ve yönetmez olduğu zamandır.

E) Kitabın, uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi.

                                                       Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver