10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 132

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 132

Ortaöğretim dil ve anlatım 10.sınıf ders kitabında yer alan coşku ve heyecana bağlı anlatım (lirik anlatım) ve zamirler (adıllar) konusuyla ilgili hazırladığımız ders kitabı cevapları aşağıda verilmiştir. Sayfa 132 cevaplarını aşağıdan takip edebilirsiniz.

Hazırlık

1)Duygu ve düşüncelerin etkili bir şekilde ifade edilmesi okuyucuda daha kalıcı bir etki bırakması açısından önemlidir.

3)Duygu ve düşünceleri ifade etmede şiir ve manzum türler daha etkilidir.cemalaksoy.org

4)a) Sınavı Ali, Ahmet, Ayşe, Zeynep ve Meltem kazandı.

b)Sınavı onlar kazandı.

Yukarıdaki a cümlesinde yer alan isimlerin tümünü karşılayan zamir b maddesinde verilmiştir. Zamirler adların yerine kullanılabilen kelimelerdir.

5)İmge ve Özellikleri: İmge, şairin gözlemlediği olay ve nesneleri, kendi zihinsel süzgecinden geçirerek oluşturduğu tasarımlar, kişiye özgü izlenimlerdir. Diyebiliriz ki imge, okuyucunun zihninde oluşturulan görüntü ve duygudur. Şairin gerçek yaşamdan gözlemleyerek elde ettiği algıların, düş  dünyasında uyumlu bir görüntü oluşturmasıdır. Gerçeği, herkes tarafından bilinen özelliklerinden soyutlayarak başka bir şekle dönüştürerek sunma biçimidir.cemalaksoy.org

Misal: Ağacın birine bir balta dayalı

O ağaç benim

Diz boyu yaprak dökmüşüm düşünceden

Çıkabilmek ah bu bin yıl süren düşünceden

Şair, bu dizelerde kendini yapraklarını döken bir ağaca benzeterek kişisel tasarımını okuyucuya yansıtmaya çalışmakta ve gerçek olmayan sahneleri zihnimizde canlandırmaktadır. İmge, şiirin temel unsurudur. Çünkü imge, duyularımızla algıladığımız varlıkların zihnimizdeki görüntüleri, bunların şiire yansımış biçimleridir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir