10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68-69

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68-69

10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları 69 ile 10.sınıf dil ve anlatım kitabı sayfa 68 cevapları sizler için hazırlandı. İlk önce 10.sınıf dil ve anlatım sayfa 68 cevapları bölümümüzü inceleyebilirsiniz. 10.sınıf dil ve anlatım kitabı sayfa 69 cevapları ise arkasından gelmektedir. 

Yıldırım Yayınları 10.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 68 Cevapları

1) D, Y, D

2) bağdaşıklık, bağlaşıklık, alışılmamış

Yıldırım Yayınları 10.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 69 Cevapları

3)E

4) Metinde geçen "onda" kelimesinin anlaşılır olması "adam" kelimesiyle bağlaşıklık kurularak sağlanmıştır.

5) Koyun: Kolları arası, kucak.

Büyümek: Organizmanın bütününde veya bir bölümünde ya da bütününün bir bölümünde boyutları artmak

Türk: Türk halkından olan kimse

Göğüs: Vücudun, boyun ile karın arasında yer alan ve akciğer, yürek gibi organları içinde bulunduran bölümü.

Geniş: Dar olmayan, enli.

Sönük: Sönmüş olan.

Kazmak: Herhangi bir araçla toprağı yarmak, oynamak, açmak.

Kuru: Yaş olmayan

Yanık: Yanmış olan

Ağla-: Gözyaşı dökmek, gözlerinden yaş gelmek.

6) Alışılmış Bağdaştırmalar: dağlıklarının düzü, yayla üstü, boş yayla, güneşil yayla, yayla adamı, yaylamın suyu, yayla buğdayı

Alışılmamış Bağdaştırma: Destanların suyunu içmesi, masalların koynundan büyümesi, tarihin bir fırtına gibi görünmesi, geniş havalı, karakter yetiştirmek, içinden derin, kendisinin derinlikleri, ruhunun dipleri…

7) Yayla adlı metinde geçen "İnsanı da öyledir."  cümlesindeki "da"  bağlacı ve "öyledir"  kelimesi bu cümleden önce başka yargılar olduğunu gösterir. 

Cevap Ver