10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 43

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 43

1)Okuduğumuz metinde yazar Atatürk’ün sanat ve zanaat üzerine görüşlerini günümüz sanatçılarına ve genç nesillere yeni düşünce ufku, yeni bir bakış açısı kazandırmak için anlatmıştır.

2)Anlatım tutarlıdır. Kelime, kelime grupları ve cümleler belli bir bağlam içinde, mantıklı ve anlaşılır bir düzenle oluşmuştur.

3)

                               I

Yazarın Metni Hazırlamak İçin Yaptıkları

          II

Bunu Nereden Anladım

Yazar metni oluşturmak için bilgi toplamıştır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında yapılan kültürel ve sanatsal çalışmaları anlatan eserleri incelemiştir.

Hangi kaynaklardan yararlandığını eser adı vererek belirtmiştir.

Yazar, deneyimlerini toplanan bilgilerle zenginleştirmiştir.

Yazar, konuyla ilgili eserleri araştırıp bunlardaki ifadelere kendi ifadelerini de katarak anlatımı zengin hale getirmiştir.

Yazar, düşüncelerini gruplandırmıştır.

Metinde Atatürk’ün sanat ve zanaat olmak üzere iki konuya verdiği önem, iç içe anlatılmıştır.

Yazar, metninin okuyucu üzerinde gerçekleştireceği etkinin mahiyetini belirlemiştir.

Yazar, Atatürk’ün düşüncelerini, sözlerini ve hassasiyetini örnek göstermek suretiyle okuyucular arasında sanata ve çeşitli meslek kollarına ilgi gösterenlerin yollarına azimle devam etmelerini teşvik etmiştir.

4)Yazar, metni hazırlarken yararlandığı kaynakların adlarını alıntılardan sonra yay ayraç içerisinde vermiştir.

5)Kaynak gösterilmesi metinde anlatılan düşüncenin inandırıcı ve güvenilir olmasını, bilimsel bir değer kazanmasını sağlamıştır.

6) “eser sahibinin soyadı- adı-eserin adı- eserin basıldığı yayınevi- eserin basıldığı yer-basım yılı”

Bu sıralama eserlerin sonunda bulunan “kaynakça” ve “bibliyografya” bölümlerinde ya da sayfaların alt kısmındaki “dipnot” bölümünde bu şekilde uygulanmaktadır.cemalaksoy.org

Etkinlik

Bilgi Edinmek İçin Başvurulabilecek Kaynaklar: kitap, gazete, dergi, mülakat, internet, film, animasyon

Bilgi Edinmek İçin Yapılabilecekler: okuma, okuma, dinleme, not alma, izleme, dinleme, okuma

Lise 2 dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44-45 İçin Tıklayınız.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir