10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

   “Bu şiiri “ Dil ve Anlatım Dersi”nde sevdiği kıza  yazmış.”

 1) Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? (5p)

 A) Kim B) Neyi C) Ne zaman D) Nerede E) Kime

 

2) Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış olarak değerlendiriniz.(12p)

Kip ve kişi kavramlarını taşıyan fiillere çekimli fiil denir. (  D )

Birleşik zamanlı fiiller, basit zamanlı fiillere ek fiilin getirilmesiyle oluşturulur. ( D   )

      “Derdime derman ol.” cümlesinde fiil istek kipinde çekimlenmiştir. ( Y   )

       Yer-yön zarfları çekim eki aldıklarında isimleşirler.(  D  )

       Emredici anlatımda dilin şiirsel işlevinden yararlanılır.(Y    )

       Geçişsiz bir fiilin “-r, -dır, -t” eklerinden birini alarak nesne alabilir duruma getirilmesiyle oluşan fiillere ettirgen fiil denir. (Y   )

3) Aşağıdaki  boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10p)

     Sözde öznelerin bulunduğu cümlelerdeki fiiller, …edilgen………….   çatılıdır.

     Edilgen fiil, etken fiillere getirilen “…n..” ve “…l..” ekleriyle oluşturulur.

     Ek fiilin olumsuzu “ …değil………..” edatı, soru şekli ise “………” soru ekiyle yapılır.

     “ onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler/Bir gün nereden, hangi tesadüfle gelirler” dizelerindeki “…tutuşan………….” sözcüğü fiilimsidir.

     “Orda geçti benim güzel günlerim / O demleri anıp bugün insanım.” dizelerindeki “……geçti………………” sözcüğü fiildir.

4) “Orada, yol boyunca, türlü ağaçlar ve çiçeklenmiş, rengârenk tarlaları vardı.”

   Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?(10p)

 A) Sıfat   B) Bağlaç   C)Adıl   D) Ad    E)Fiil

 

Mersin Türkiye’ nin en güzel şehridir.
Mersin Türkiye’ nin narenciye deposudur.       

 Nazım Hikmet’ in şiirlerini çok seviyorum.
Nazım Hikmet’in Selanik’te doğduğunu ifade etti.

5)Yukarıdaki  cümlelerin  anlatım özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır ?(5p)

A) Öznel anlatım – Nesnel anlatım -Doğrudan -Dolaylı

B)Nesnel anlatım – Öznel anlatım – Dolaylı- Doğrudan

C)Nesnel anlatım – Öznel anlatım – Dolaylı- Doğrudan

D) Nesnel anlatım – Öznel anlatım – Doğrudan  – Dolaylı        

E) Öznel anlatım – Dolaylı- Doğrudan -Nesnel anlatım

 

 ……. Yemyeşil ağaçların yolun iki yanına sıralandığı bir ağaç denizinin içinden kıvrıla kıvrıla aşağılara iniyorum. Neredeyse gökyüzü görünmüyor. Sadece ağaçlar, yaprak hışırtıları, kuş cıvıltıları… Nihayet aşağıdan şelalenin gürültüsü duyulmaya başlıyor. Yol bitiyor. Önümüz bembeyaz su, arkamız yemyeşil orman. El değmemiş bir güzellik. Bu dere, bu orman, bu şelale… Sanki cennetteyiz. Santaras Yaylası (Çağlarca/MERSİN) terk edilecek gibi değil.

6)Bu parçanın anlatımda ağırlıklı kullanılan anlatım biçimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?(5p)

A) Açıklama – Öyküleme

B)  Tartışma  – Öyküleme                                            

C) Öyküleme  – Betimleme

D)Betimleme –  Tartışma

E)Betimleme –  Açıklama

 

7) Aşağıdaki sözcüklerin köklerini karşısındaki boşluklara yazınız.(10p)

      bağlaç:                       ………bağ(isim kökü)………………………..……

      sınav:              ………………sına(fiil kökü)…………….…….

      doğu                    ……………doğ-(fiil kökü)………….….………….

      özlem:               ………………öz(isim kökü)………..…………..…

       yetki:                  …………………yet-(fiil kökü)………………….. .

8) “ Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi.”

Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır?(10p)

A) Toplantıda önemli kararlar alındı.

B) Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı.

C) Okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi.

D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi.

E) Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu.

 

9)  I. Oraya gitmesek de olur.

     II. Büyük kardeşler, küçük kardeşleri gözetir.

    III. Çocuk balkondan düşeyazdı.

   IV. Böyle davranırsan asla evlenemeyiz.

   V. Bu gece, burada konaklayalım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(10p)

A) I. Cümlenin yüklemi yardımcı fiile yapılan birleşik bir fiildir.

B) II. Cümlenin yüklemi, isimden türemiş bir fiildir.

C) III. Cümlenin yüklemi, yaklaşma birleşik fiildir.

D) IV. Cümlenin yüklemi , evlenemeyiz.

E) V. Cümlenin yüklemi, birden çok yapım ekini almış türemiş bir fiildir.

 

10) Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda,

      Ben, peşine düşmüş bir canavarım!

     İstersen dünyayı çağır imdada;

    Sen varsın dünyada, bir de ben varım.

                        Necip Fazıl KISAKÜREK

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türünü belirtiniz.(10p)

 sen(zamir), kaçan(fiilimsi), ürkek(sıfat), ceylansın(isim), ben(zamir), bir(sıfat), istersen(fiil), çağır(fiil), dünyada(isim), de(bağlaç), varım(isim)

 

11) “Küçük dayım gençliğini bize anlattı.”

Bu cümlenin eylemi, çatı bakımından hangi özellikleri taşır?(8p)

A) Etken-geçişsiz

B) Etken-geçişli

C) Ettirgen-işteş

D) Edilgen-ettirgen

E) Edilgen-oldurgan

                                                                          Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver