10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem Yazılı Soruları Cevapları

10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem Yazılı Soruları Cevapları

Ortaöğretim 10. sınıf dil  ve anlatım 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevaplarıcemalaksoy.org sitesi olarak sizlerle paylaşıyoruz. 10. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soruları aşağıdadır.

 

  1)      Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türüdür?  

a.       Röportaj         b. Anket          c. Panel           d. Eleştiri        e. Sohbet

2)      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? ( 5 puan )

a.       Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.

b.      Az sonra beyaz at üstünde gelin göründü.

c.       Çocuğu uyutmak için odaya götürdü.

d.      Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.

e.       Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

3)      Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır* ( 5 puan )

a.       Kayalıklardan gelen ses hepimizi ürküttü.

b.      Otobüsün içinde dayanılmaz bir koku vardı.

c.       Ağaçların arasında zayıf bir ışık göze çarpıyordu.

d.      Kitabı bana neden getirmedin?

e.       Özgürlük, insanın vazgeçemeyeceği tek tutkudur.

 

4)       “Güveler elbiseyi nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir.” Cümlesinde mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

{C}a.       {C}Güveler          b. Kıskançlık              c. Kemirir        d. Elbise          e. İnsan

5)      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt( zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

a.       Seherde bir bağa girdim be elma topladım.

b.      Hep ileri bakacaksın; ama geriyi de unutmayacaksın.

c.       Sana bakmak güneşe bakmak gibi sımsıcaktır.

d.      Gözlerinde kaybolmak yeniden var olmaktır.

e.       Gönlümün en kutsal yerinde otağını kurmuşsun.

6)      Aşağıdaki cümlelerin hangisi ad aktarmasına uygundur?

a.       Bahçeye çıkalım, ayva toplayalım.

b.      Dereye inelim, balık tutalım.

c.       Eve gidelim, yemek yapalım.

d.      Konsere gidip Aybastı ile coşalım.

e.       Sonra da oturup ders çalışalım.

7)      Tartışma çeşitlerini yazınız.

 panel, sempozyum, forum ,açıkoturum, konferans

8)      Panel hakkında bilgi veriniz.

 bir konunun farklı açılardan ele alınıp  tartışıldığı, bir başkan ve 4-5 konuşmacının olduğu, dinleyicilerin soru sorup tartışmaya katılamadığı bir tartışma çeşididir.

9)      “ Büyüyecekde bana bakacak.” Bu cümledeki yazım yanlışını düzeltiniz.

 büyüyecek de

     10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" nin ya­zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Halbuki bu konuda onları çok uyarmıştım.

B) Bu konuda kaleme alınmış o kadar çok eser var ki…

C) Tiyatrodaki çalışmaları büyük bir titizlikle iz­liyor.

D) Bizimki  yine eski  defterleri  karıştırmaya başladı.

      E) Söylenenlerin hiçbirini yerine getirmemiş­ki…

 

     11) “Sınıftan çıkarken pencereleri kapatırmısın? ” cümlesindeki yazım yanlışını düzeltiniz.

kapatır mısın

Cevap Ver