10 Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Nova Sayfa 128

10 Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Nova Sayfa 128

4.Metin-Rubai

1)

a)

a

a

a

a

 

 

Redif

Uyak

1.kısım

“der idi”

“la” zengin uyak

Asonans

“e,a” sesleri sıkça tekrarlanmıştır.

Aliterasyon

“m,l,d,r” sesleri sıkça tekrarlanmıştır.

 

b)Ahenk öğeleri konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş güzelliğini oluşturacak biçimde meydana getirilmiştir.

2)

a)Şiir dörtlük birimiyle yazılmıştır.

b)Şiirin her dizesi anlam ve yapı kaynaşmasıyla bir bütünlük oluşturmaktadır.

3)

a)Şiir rubai nazım şeklinin özelliklerine uygun olarak yazılmıştır.

b)Şiir divan şiiri geleneğine uygun olarak yazılmıştır.

4)Şiirin teması “aşk”tır.

6)

c)telmih, tekrir, tenasüp

ç)Şiirde “Leyla, Mecnun” kelimeleri imgedir.

Cevap Ver