10.Sınıf Seçmeli Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Seçmeli Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

2013 2014 eğitim öğretim yılından itibaren 10.sınıf dil ve anlatım ile seçmeli dil ve anlatım yazılı sınavları ayrı ayrı  yapılacaktır. Bu bağlamda cemalaksoy.org sitesi olarak 10.sınıf seçmeli dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı sınav sorularını sizlerle paylaşıyoruz. lise 2 dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı sorularını ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. dil ve anlatım 10.sınıf seçmeli yazılı sorularını paylaşmaya devam edeceğiz. 

  Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın

              Kulaklarım komşuların ayak sesinde

              Varsın bir yudum su veren olmasın

              Baş ucumda biri bana “Su Yok.” desin.

1)   Bu parçanın tema ve konusu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A)  Teması susuzluk,konusu susuzluğun insana çektirdiği acılar.

B)  Teması susuzluğun insana çektirdiği acılar,konusu susuzluk.

C)  Teması insan ilişkileri,konusu komşuluğun önemi.

D) Teması yalnızlığın verdiği acı,konusu yalnızlık.

E)  Teması yalnızlık,konusu yalnızlığın insana yaşattığı hüzün.

 

2)    Ötede, ırmağın iki yanı arasında lambaların ışıklarıyla delik deşik olan karanlık, havada uçar gibi asılı kalmış, kuvvetli bir rüzgarla kaybolabilecek, kara fakat saydam bir sisi andırıyordu.

Yukarıdaki cümlede “kara fakat saydam bir sisi” andırdığı söylenen şey, aşağıdakilerden hangisidir?

A)hava                 B)lamba              C)ırmak

D)rüzgar              E)karanlık

3)    Onun karikatürlerinde dondurulmuş kareler birden harekete geçer, yansıtılan kişiler canlılık kazanırdı.

Bu cümlede, söz konusu karikatürlerin hangi özelliği belirtilmek istenmiştir?

A) yaşananları eleştirme    

B) öğretici olma

C) gerçeklik duygusu uyandırma

D) güncel olanı yansıtma

E) çok yönlü düşünme

 

4)    Varlık, kavram ya da durumları karşılayan sözcüklere “isim” denir.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isimdir?

A) İhtiyar adam, yaklaşmakta olan ayak seslerine kulak kabarttı.

B) Sokağın başında sessizce oturuyordu.

C) Elinde oynadığın bir oyuncak olmak isterdim

D) Hasta adam, dikkatli dikkatli hemşireye baktı.

E) Senin hayallerin varsa benim de umudum var.

5)     Gönül sende, göz yolda kaldı

 Ne postacı semtime uğrar

 Ne turnalar selam getirir

 Vefasız çıktın Beşiktaşlım

 Kimselere belli etmeden bekliyorum.

Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?

A) Özlem                B) Sitem         C) Sabır

D) Sevinç         E) Bekleyiş

 

6)   Aşağıdakilerden hangisi sunum,panel,tartışma, açık oturum ve forumda kullanılan dilin işlevidir?

A) Göndergesel işlev    B) Kanalı kontrol işlevi

C) Sanatsal işlev          D) Heyecana bağlı işlev

E) Dil ötesi işlev

 

7)   Aşağıdakilerden hangisi panel başkanının görevlerinden değildir?

A) Paneli yönetmek 

B) Kendi görüşlerini kanıtlamak    

C) konuşmacılara söz hakkı vermek

D) Konuyu ve konuşmacıları tanıtmak

E) İleri sürülen görüşleri özetlemek

 

8)   Aşağıdakilerden hangisi tartışma kurallarından biri değildir?

A) Kendini överken karşısındakini yermelidir.

B)Eğlendirmekten ziyade eğitici olmalıdır.

C) Muhataba düşünme payı bırakmalıdır.

D) Geçmişimizle, değerlerimizle ve toplumumuzla ters düşmemeliyiz.

E) Tutarlı olmalı, kelimeleri özenle seçip dinleyici kitlemizi ön planda tutmalıyız.

 

 Kemal ile bir araya geldiğimizde yaşıtlarımız gibi oyun oynamaz, ders çalışırdık. Dört odalı evimizin bana ayrılan odasında kitap okurken çukardığımız mırıltılar dışında çıt çıkmazdı. Bir masa, eski püskü iki sandalye ve tek kişilik bir yatak dışında başka bir şey yoktu odada. Kitaplarım için atölyede yaptırdığım ahşap kitaplık da vardı.

9)   Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?

A) açıklama-örnek verme          B) öyküleme-örnek verme

C) betimleme-öyküleme            D) açıklama-betimleme

E) öyküleme-tanımlama

 

10) Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Gözlerinin parıltısı, beni derde düşürdü.

B)Yolcuların çilesi bir türlü bitmiyordu.

C) Yaz mevsimi her şeyi unutturur.

D)Uçağın kanadında arıza varmış.

E) Sokağın başında seni bekliyor.

 

11)“Ad tamlamalarında, tamlayanla tamlanan arasına sıfat  girebilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Gözlüğün camı paramparça oldu.
B) Kırmızı kazağının kolları sarkmıştı.

C) Filmlerin gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkmıştık.
D) Bu paraya iş yapmam, deyip gitti.
E) Tüm çabama rağmen olayı unutamıyorum.

 

12) Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A)Toplumumuzda, edebiyata karşı bir ilgisizlik olduğundan söz edilebilir.

B)Tarık Buğra, önce hikâyeci sonra romancı olarak edebiyatımızda yer aldı.

C)Türk edebiyatında bu alanda görülen bütün yeniliklerin babası Nedim’dir.

D)Türk edebiyatı 20.yüzyılda eski ve yeni arasında önemli aşamalar geçirdi.

E)Türk halkı şiiri sever, ama şiir gibi görünenleri değil gerçek şiiri sever.

 

13) Ne hasta bekler sabahı

    Ne taze ölüyü mezar

    Ne de şeytan bir günahı

    Seni beklediğim kadar

Yukarıdaki dizelerde hangi duygu ağır basmaktadır?

A) Özlem  B) Ölüm   C) Hüzün  D)Endişe  E) Korku

 

14) Kim sevmez ki aşk şiirlerini? “ Biz daha ciddi konular üzerinde yazılmış şiirler isteriz.” Diyenlere bakmayın siz. Bir insan için aşktan daha ciddi aşktan daha büyük konu olur mu? Var ama… Anladınız, ölüm vardır, konuların en ciddisi, en büyüğü odur.

Bu paragrafta işlenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşk şiirlerine bakış          B) Aşk ve ölüm şiirleri

C) Sevgiye dair                   D) Şiirin etkisi

E) Şiirde yapı

 

15) “Toplum için ahlak mı önemlidir, adalet mi?” konusu için aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi en uygundur?

A) Sempozyum     B) Açık Oturum  C) Sunum

D) Münazara         E) Forum

 

16) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Kişi betimlemelerine anlatıcı adı verilir.

B)  Olay, şahıs, portre ,zaman, anlatıcı öyküleyici anlatımın unsurlarıdır.

C)  Konu, sınırlandırılıp somutlaştırılarak tema haline getirilir.

D)  Yalınlık, anlatılmak istenenlerin, sade, gösterişsiz ve süsüz ifadelerle dile getirilmesidir.

E)  Sayı bakımından yalnızca bir varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir.

 

17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?

A)İnsanlar burada yabancılara çok sıcak davranıyor.

B)Sinemaya ertesi akşam gideriz, üzülme.

C)Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler.

D)Bahçedeki çiçekler ne güzel, dedi.

E)Bu çaresizlik içinde kalkıp nerelere gitmeli?

 

18)“Yılkı Atı” konusu, kahramanları, yapısı ve özellikle üslubuyla son derece değişik bir romandır. Yapıtta gereksiz sözcük, gereksiz tasvir yok, gereksiz ayrıntılara inme yok. Doru Kısrak’ın serüveni var. Şiirli mi şiirli; ama yazar ille de şiirli olsun diye şiir katmamış. Kendiliğinden gelmiş bu şiir. Konunun anlatılmasında abartıya kaçılmamış, olay rahatlıkla anlatılmış. Sosyal sorunları deşiyorum diye yapaylığa düşülmemiş. Eser kendine vergi nitelikler taşıyor. Kimseye benzemiyor. Okuru peşinden götürüyor.

Bu parçada sözü edilmeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Özgünlük        B)  Etkileyicilik   C)  Doğallık

D)  Duruluk          E)  Evrensellik

 

19)Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

A)Meseleyi bütün ayrımlarıyla anlattı.

B)Bu maçı izledikten sonra yola çıkarız.

C)Amerika’da yaşamak istediğini söyledi.

D)Ne olursa olsun işi yarım bırakma.

E) Sınıftakilerin çoğu bu soruyu çözememişti.

 

20)Panel sonunda tartışmaya dinleyicilerin katılması durumuna…………….  denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Münazara       B) Diyalog       C) Açık oturum

D) Sunum          E) Forum

Cevap Ver