10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2016 2017

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2016 2017

Genel lise, çok programlı lise, anadolu lisesi, meslek lisesi, imam hatip lisesi gibi bütün lise türlerinde okutulan Türk edebiyatı dersi haftalık en az 3 saat olarak okutulmaktadır. 1.dönem 1.yazılı,  2.yazılı,3.yazılı olmak üzere toplam 3 yazılı sınav yapılmaktadır. lise 2 Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı sorularının cevapları bulunmaktadır. Sitemizde ortaöğretim yazılı sorularının çoğunun cevap anahtarı bulunmaktadır. Türk edebiyatı 10.sınıf birinci dönem birinci yazılı sınav soru ve cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz.

1)   Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise( D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz.

a)   Destan türünün ilk örnekleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemine aittir. (  )

b)   Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar üç farklı medeniyetin etkisinde gelişmiştir. (  )

c)   Edebiyat tarihçisi, edebiyat ve edebi dönemler hakkında genelleme ve sınıflandırma yapamaz. (  )

d)   Oğuz Kağan Destanı, Göktürklere ait bir destandır. (    )

e)   Türkler sırasıyla Göktürk, Arap, Uygur, Latin alfabelerini kullanmışlardır. (   )

2)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız?

a)   İlk özel gazete ……………………….   dir.

b)   Bozkurt Destanı, …………………   aittir.

c)   Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisi ile biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayali, alegorik anlatımı olan halk hikayesine ……………. denir.

d)   Ağıtın sözlü edebiyattaki karşılığına …………….. adı verilir.

e)   Koşuk’un divan edebiyattaki karşılığına ……………… adı verilir.

3)   Aşağıdakilerden hangisi Türklerin mitolojik öğelerinden biri değildir?

a)   Bozkurt   b) Ağaç         c) Su  d) ışık          e) Zeus

4)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

a)   İlyeda Destanı Yunanlılara aittir

b)    Köroğlu Destanı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir.

c)   Igor Destanı, Ruslara aittir.

d)   Türeyiş Destanı, doğal bir destandır

e)   Destanlar, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

5)   Köktürk Yazıtlarının bulunduğu ülke neresidir?

a)   Türkiye    b) Çin           c) Moğolistan           d) Japonya    e) Danimarka

6)   Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında şairlere verilen adlardan biri değildir?

a)    Ozan       b) Kam         c) Baskı        d) Muharrir    e) Şaman

7)   Köktürk Yazıtları hangi devlet zamanında diktirilmiştir?

a)    Hunlar     b) 1. Göktürk          c) Uygurlar    d) 2.Göktürk     e) Karahanlılar

8)   Edebiyat Tarihinin kapsamını (hangi konuları incelediğini)yazınız?

9)   Edebiyat-Tarih etkileşimi ve ilişkisi hakkında bilgi veriniz. Kısaca yorumlayınız.

10)               Aşağıdaki eserler ve yazarları doğru olarak eşleştiriniz.

 Üç Şehitler Destanı                                    Minton

Kurtarılmış Kudüs                                    Charles Dickens

Kaybolmuş Cennet                                     M. Akif Ersoy

İki şehrin Hikayesi                                      Fazıl Hüsnü Dağlarca

Safahat                                                          Tasso

NOT: her sorunun doğru cevabı 10 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.                                                                                                                    

Cevap Anahtarı

1) DDYYY

2) Tercüman-ı Ahval, Göktürk, Destan,Sagu, Gazel

3) E

4) B

5) C

6)D

7) D

8) Sanatçıların hayatlarını inceler, edebi eserlerin oluşumunu inceler, edebi eserlerin oluştuğu sosyal ve siyasi yapıyı inceler

9) Edebi eserlerde, bir milletin tarihi ile ilgili olaylar ele alınabilir. Tarih, bir milletin geçmişini sebep- sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. Tarihi olaylar, edebi eserlere yansıyabilir. 

10) Safahat(M.Akif), Kurtarılmış Kudüs(Tasso), Kaybolmuş Cennet(Milton), Üç Şehitler Destanı(Fazıl Hüsnü)

Cevap Ver