10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2016-2017

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2016-2017

2016-2017 eğitim öğretim yılı Türk edebiyatı dersi 10. sınıf yazılı soruları ve cevaplarıcemalaksoy.org sitesinden indirebilirsiniz. Lise 2 Türk edebiyatı 1. dönem 1.yazılı sınav sorularımızın cevap anahtarını aşağıdaki indirme butonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Yazılı sınav sorularını kullanmak isteyen arkadaşlarda indirme butonuna tıklayarak sınavın pdf formatına ulaşabilir. Cemal Aksoy

1)Verilen cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

  • (   ) Destan türü, İslamiyetten önceki Türk edebiyatı döneminde ortaya çıkmıştır.
  • (   )Roman Batı etkisinde gelişen  Türk edebiyatı döneminde görülür.
  • (   ) Sözlü dönemde “ gazel, kaside, rubai” gibi türler ortaya çıkmıştır.
  • (   )Destan kahramanı halkın içinde sıradan birisidir.cemalaksoy.org
  • (   )Köktürk Yazıtları, Türk edebiyatının yazılı ilk örnekleridir.

2)Aşağıdaki edebi türlerle bu türlerin Türk edebiyatında kullanıldığı dönemleri bire bir eşleyiniz.

Roman (   )                               a. İslamiyet’ten önce gelişen Türk edebiyatı dönemi

Destan (   )                               b. İslamiyet’in etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemi

Mesnevi (   )                              c. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemi

3)Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döneminde ortaya çıkmamıştır?

A)Destan       B)Koşuk        C)Sav           D)Sagu                  E)Mesnevi

4)Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

A)Şiirlerin sığır ve şölen adı verilen törenlerde söylenmesi

B)Şiirlerin beyit nazım biriminden yararlanılarak yazılması

C)Şairlerin hekim, büyücü, din adamı gibi niteliklere sahip olması

D)Şiirlerde sevgi, ölüm, yiğitlik gibi konuların işlenmesi

E)Şiirlerde ahengin redif ve yarım uyakla sağlanması

5) Aşağıdaki destanları ait olduğu Türk boyu ile eşleştiriniz.

Alp Er Tunga (  )                         a. Köktürk

Göç (  )                                     b. Uygur

Türeyiş (  )                                c. Saka

Bozkurt (   )

Ergenekon (   )

6)Aşağıdaki destan- millet eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Şehname- İran

B)Türeyiş- Türk

C) İlyada- Yunan

D) Kalavela- Fin

E) Şinto- Fransız

7) Köktürk Yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uygur alfabesi ile yazılmıştır.

B)Türk edebiyatının en eski yazılı belgeleridir.

C)Türk adının geçtiği ilk metinlerdir.

D)Türklerin kültür, ahlak ve törelerini yansıtır.

E)Gelişmiş bir dil ve anlatıma sahiptir.

8)İslamiyet sonrası Türk destanlarını yazınız.

9)Edebiyat tarihinin kapsamını belirtiniz.

10) “Modern dönem” edebiyatında aşağıdakilerden hangisinin etkisi öne çıkmıştır?

A)Akıl ve bireyin dünya ile ilişkisinin

B)Kavmi özelliklerin

C)Din eksenli İslam medeniyetinin

D)Göçebe kültürünün

E)Kabile savaşlarının

Cemal Aksoy

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

2015-2016 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorularına ve Cevap Anahtarına Ulaşmak İçin İndir Butonuna Tıklayınız.

İNDİR

8 YORUMLAR

Cevap Ver