10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

10.sınıf Türk edebiyatı yazılı soru ve cevapları, sizlerle paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında 10.sınıf seviyesinde önemli yeniliklerden biri de Türk edebiyatı seçmeli Türk edebiyatı yazılı sınavlarının ayrı ayrı yapılması olmuştur. lise 2 Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı soru ve cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz. En güncel, orijinal hazırlanan 10.sınıf edebiyat yazılı soruları sayesinde sınavlarda başarı gösterebilirsiniz. lise  seçmeli Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sınav soruları da sitemizde bulunmaktadır. Biz takip ederek edebiyat 10 dersinden yüksek not alabilirsiniz. e okul lise, Türk edebiyatı 10.sınıf yazılısını sizlerle paylaşıyor.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1)   Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise( D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 5 p)

a)   Destan türünün ilk örnekleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemine aittir. ( D )

b)   Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar üç farklı medeniyetin etkisinde gelişmiştir. ( D )

c)   Edebiyat tarihçisi, edebiyat ve edebi dönemler hakkında genelleme ve sınıflandırma yapamaz. ( Y )

d)   Oğuz Kağan Destanı, Göktürklere ait bir destandır. ( Y   )

e)   İlk Türk-İslam eseri Divanı-Lügati’t Türk ‘ tür.   ( Y    )

2)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız? (5p)

a)   İlk özel gazete ……Tercümanı Ahval………………….   dir.

b)   Bozkurt Destanı, …Göktürkler………………   aittir.

c)   Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisi ile biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayali, alegorik anlatımı olan halk hikayesine …destan…………. denir.

d)   Ağıtın sözlü edebiyattaki karşılığına …sagu………….. adı verilir.

e)   Koşuk’un divan edebiyattaki karşılığına ……gazel………… adı verilir.

3)              Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında kullanılan mitolojik öğelerinden biri değildir? (5p)

a)   Bozkurt   b) Ağaç         c) Su  d) ışık          e) Zeus

 

4)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? (10p)

a)   İlyeda Destanı Yunanlılara aittir

b)    Köroğlu Destanı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir.

c)   Igor Destanı, Ruslara aittir.

d)   Türeyiş Destanı, doğal bir destandır

e)   Destanlar, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

5)       Köktürk Yazıtlarının bulunduğu ülke neresidir? (5p)

a)   Türkiye    b) Çin           c) Moğolistan           d) Japonya    e) Danimarka

6)              Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında şairlere verilen adlardan biri değildir? (5p)

a)    Ozan       b) Kam         c) Baskı        d) Muharrir    e) Şaman

7)              Köktürk Yazıtları hangi devlet zamanında diktirilmiştir? (5p)

a)    Hunlar     b) 1. Göktürk          c) Uygurlar    d) 2.Göktürk     e) Karahanlılar

8)               Edebiyat Tarihinin kapsamını (hangi konuları incelediğini)yazınız? ( 5p)

Eserleri inceler, sanatçıların hayatlarını inceler, dönemin sosyal siyasi yapısını inceler

9)               Aşağıdaki eserler ve yazarları doğru olarak eşleştiriniz. (10p)

 Üç Şehitler Destanı                                    Minton

Kurtarılmış Kudüs                                    Charles Dickens

Kaybolmuş Cennet                                     M. Akif Ersoy

İki şehrin Hikayesi                                      Fazıl Hüsnü Dağlarca

Safahat                                                          Tasso

10)            Kutadgu Bilig’in Türk edebiyatındaki yerini beş madde halinde yazınız? ( 10p)

……………………İlk siyasetname………………………………………………………………………….

………………………ilk mesnevi……………………………………………………………………….

……………………İslami dönemin ilk eseri………………………………………………………………………….

…………………………Aruz ölçüsüyle yazılan ilk eser…………………………………………………………………….

 

11)                Sözlü edebiyat dönemi özelliklerinden beş madde yazınız. ( 10p)

……………………………Sade, yalın bir dil…………………………………………………………..

………………………………Yabancı kültürlerden uzak………………………………………………………..

………………………………Genellikle yarım kafiye………………………………………………………..

………………………………………Hece ölçüsü………………………………………………..

………………………………………destan sav sagu koşuk gibi ürünler………………………………………………..

12)               Aşağıda verilen kavramları birbirleriyle eşleştiriniz. ( 5p)

Türk dilinin ilk sözlüğü                         İranlılar

İlk Türk İslam devleti                            Kutadgu Bilig

Şehname                                                 Divan-Lügati’t Türk

İlk Siyasetname                                      Ahmet Yesevi

İlk Mutasavvıf                                        Karahanlılar

13) Aşağıda Kutadgu Bilig’den seçilmiş cümlelerin sembolik olarak kimin sözü olabileceğini karşısına yazınız. ( 8p)

a)    Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur. (……ögdülmiş…………..)

b)    İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah'a kulluk et ve O'nun kapısına yüz sür. ( …Kün Togdı…………….)

c)    Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.(…Ay Toldı………………)

d)    Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.( …Odgurmuş………………. )

14)               Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru bilgi verilmiştir? ( 5p)

a)    Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanı Ergenekon Destanı’dır.

b)    Köktürk yazıtlarının bulunduğu ülke Özbekistan’dır.

c)    Mersiyenin sözlü edebiyattaki karşılığına ağıt adı verilir.

d)    İlk Türk-İslam eseri Divan- Lügati’t Türk’ tür.

e)    Kutadgu Bilig, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.

15)               Mutluluğu tatmanin tek çaresi, onu paylasmaktır. (BYRON)

Yukarıdaki sözü, yazım ,imla unsurlarını göz önünde bulundurarak yorumlayınız. ( 7p)

2 YORUMLAR

Cevap Ver