10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

Sevgili öğrenciler, 2.yazılılar şu aralar  başladı. Biliyorsunuz ki 10. sınıf Türk edebiyatından üç yazılı olacaksınız. Bazı arkadaşlarımızın ilk yazılısı kötü geçmiş olabilir. Bu arkadaşlar  ikinci yazılıya biraz daha güzel çalışırlarsa  eminim güzel bir not alacaklardır. Örnek yazılı sorularını çözerseniz  yazılıda faydasını göreceğinize inanıyorum. 10.sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı sınavındadivan edebiyatı ve halk edebiyatı konuları ağırlıklı olarak çıkacaktır. Kolay soruların sorulabileceği gibi orta ve zor derecede  sorularda karşınıza çıkacaktır. Tüm öğrenci arkadaşlara başarılar dilerim. cemalaksoy.org

 

1-      Divan şiirinin kaynaklarını yazınız? 5 puan

              Tarih, siyer,Kuran-ı Kerim, Türk Mitolojisi, Arap ve Fars kaynakları, menkıbeler,

2-      Türk dilinin tarihi gelişimini göz önüne alarak ,divan  şiirinin  ,Türkçenin  hangi dönemine rastladığını yazınız. 5 puan

             Osmanlı Türkçesi Dönemi

3-      Kasidenin bölümlerini sırasıyla yazarak birer cümle ile  izah ediniz. 10p

             Nesib-Teşbib, girizgah, methiye,fahriye, tegazzül,dua

4-      Divan edebiyatı, Batıda ortaya çıkan edebi akımlara benzeyen, edebi anlayışlarla yoğrulmuştur. Bu akımların isimlerini yazarak açıklayınız. 15

             Tasavvuf, Türk-i Basit, Sebk-i Hindi, Mahallileşme

5-      Aşağıdaki eserlerin yazarlarını, türlerini karşılarına yazınız. 10p

                                              Yazarı                                   Kısa bilgi

a-      Mecâlis-i Sebâ      :     Mevlana

b-      Fezâil- i Mekke     :     Baki              

c-      Makalat                 :     Hacı Bektaşi Veli

d-     Mantıku’ut Tayr    :      Gülşehri

e-      Beng ü Bâde          :   Fuzuli

 

6- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 5p

a- Bütün beyitleri aynı tema etrafında şekillenmiş gazellere …yek-ahenk gazel………………………denir.

b- Bir gazelin her beyti aynı ustalıkta söylenmişse……yek avaz gazel…………………………..denir.

c-Gazelleri bir makamla okuyan kişiye ……gazelhan………………….denir.

d- Öğüt veren gazellere …hikemi gazel…………………..denir.

e- …kaside……………….belli bir amaçla yazılmış şiir demektir.

7-Tuyuğ’un aruz ölçüsünü , temsilcilerini yazarak , tuyuğ hakkında kısaca bilgi veriniz. 10p

FailatünX2 failün, Kadı Burhanettin, tek dörtlük, Türklerin kazandırdığı nazım şekli

Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver