10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayıncılık Sayfa 16-17

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayıncılık Sayfa 16-17

Değerlendirme Sorularının Cevapları

  • 1)      D
  • 2)      A
  • 3)      Tarihi belge, edebiyat, edebiyat tarihi, uygarlık
  • 4)      Şair ve yazarların hayatlarını inceler. Edebi eserleri inceler. Dönemin sosyal ve siyasi yapısını inceler.
  • 5)      Edebi eserler, yazıldıkları dönemin sosyal ve siyasi olaylarından etkilenirler. Yaşanmış bir tarihi olay, edebi eserlere konu olabilir.
  • 6)      C

Cevap Ver