10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Nova Yayıncılık Sayfa 88-89-90-91

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Nova Yayıncılık Sayfa 88-89-90-91

2015-2016 eğitim öğretim yılında Nova yayıncılık tarafından basılan 10.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını birinci dönem olduğu gibi ikinci dönemde paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sayfa 88, 89, 90, 91'de bulunan değerlendirme sorularını cevaplandırdık.

Değerlendirme Cevapları

1)13.yüzyıl, divan edebiyatının, güle, sümbüle, serviye, Arap, İran

2)DDDD

3)

 

Divan şiiri

Halk şiiri

Tema

Aşk, sevgilinin güzelliği, dünyanın geçiciliği, şarap…

Aşk, tabiatın güzelliği, gurbet, ayrılık acısı, sevgilinin güzelliği..

Benzerlik

Bireysel duyarlılığı meydana getiren “aşk” güzellik, zamandan yakınma, sevgilinin vefasızlığı gibi temalar iki akımda da vardır.

Farklılıklar

Halk şiiri divan şiirine göre toplumsal yaşama ve halkın içinden kişilere daha çok hitap eder. Divan şiirinde belli temaların dışına çıkılmaz.

 

4)C

5)A

6)

Benzerlikler: İki metinde de Karahanlı Türkçesi kullanılmıştır.

Farklılıklar: Atabetü’l Hakayık dil bakımından henüz saflığını yitirmemiştir. Kelimelern “ömür” dışında tümü Türkçedir. Gazel şiirinde ise Arapça ve Farsça kelimelerin çoğaldığını, dilin ağırlaştığını görmekteyiz.

7)İlahi aşk, dörtlük, tasavvuf: İlahi

8)İlahi ve nefes ile ilgili bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Cevap Ver