10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118

Nova yayıncılık Türk edebiyatı 10 ders kitabı sayfa 118 cevapları aşağıdadır. Bu sayfada yer alan Divan edebiyatı nazım şekli olan murabbayla ilgili soruları sizler için cevaplandırdık.

1)a)Murabba adlı şiirin ahenk öğeleri;

 

Redif

Uyak

1.kısım

“gönül”

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

“y” yarım uyak

2.kısım

“nidelüm”

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

“a” tam uyak

3. kısım

-lar/-ler ile

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

“r” yarım uyak

4.kısım

“diriğ”

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

“ar” zengin uyak

5. kısım

“gelem”

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

“az” tam uyak

6.kısım

“-dan dahı yiğ”

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

“an” zengin uyak

7. kısım

–i aşk”

Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

“ame” zengin uyak

 

b)Şiirde ahengi sağlayan başlıca unsurlar uyaklar, redifler, ve kelime  tekrarlarıdır.

2)a)Şiir ikişer beytin birleşmesiyle oluşan bentler(kıtalar) halinde yazılmıştır.

c)Bentler arasında ses benzerliği bakımından ilişki vardır.

ç)15.yüzyıl’ın sosyal, siyasi ve kültürel ortamı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

d)Ahmet Paşa’nın yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti  en parlak, en zengin, en güçlü dönemini yaşamaktadır.

3a)

Şiirin yapı özellikleri:

Bent birimiyle yazılmıştır.

Şiir 7 bentten oluşmaktadır.

Her bent iki beytin birleşmesiyle oluşmuştur.

Bentlerin son mısraları rediftir.

Bentler “aaab, cccb, dddb…” biçiminde kafiyelenmiştir.

Şiirin nazım şekli kafiyedir.

Şiir divan şiiri geleneğine göre yazılmıştır.

Cevap Ver