10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28-31 Çözümleri

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28-31 Çözümleri

Türk Edebiyatı 10 Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Nova

Hazırlık

10. sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları nova4)Atasözleri, bir toplumun ve bütün insanlığın yaşam felsefesidir. İnsanlarda bulunan sevgi, kıskançlık, bencillik, dostluk gibi duygular evrenseldir. Bu nedenle bu duyguları yansıtan atasözleri de evrensel olarak kabul edilmektedir. Dünyada pek çok ulusun kullandığı atasözleri karşılaştırıldığında, bu atasözlerinin pek çoğunun aynı ya da benzer olduğu görülmüştür. Atasözleri evrensel değerler yanında bir ulusa özgü kültürel değerleri de yansıtır.

5)Türklerde sözlü edebiyatın ne zaman başladığı tam olarak bilinmemektedir.

Türk Edebiyatı 10 Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Nova

1)a)Türkler bugünkü Moğolistan topraklarında Karakorum(Karakurum) adı verilen bölgede yaşamışlardır. Ağaç Türkler için kutsaldır.

b)Liderlik vasfı taşıyan kişiler dünyaya olağandışı bir şekilde gelir. Ağaç, ışık, kurt, gök gibi motifler önemli sembollerdir ve kutsal sayılır.

c)Destan döneminde destan kahramanlarının Türklük vasfı ön plana çıkmaktadır. Anlatılan olayların merkezinde mutlaka Türkler vardır.

2)

Destanlarda Gerçeklik

Destan Kahramanlarının Özellikleri

Destanlar kurmaca metinler olmakla birlikte yer yer gerçeklik duygusu uyandıran türlerdir. Örneğin, Bozkurt ve Türeyiş destanlarında olay örgüsü genellikle olağanüstü ve kurmaca niteliği taşıyan olaylar içerirken mekan adları gerçekçiliğe uygundur. Destanlarda adı geçen yerler Türklerin o tarihte yaşamış olduğu Moğolistan- Çin arasındaki yerlerdir.

Olağanüstü şekilde doğarlar.

Ya bir kurt ya da ağaç tarafından büyütülürler.

Tanrı tarafından gönderildiklerine inanılır.

Son derece güçlü ve zekidirler.

Türk töresini tutar, yaşatırlar.

Gök Tanrı’ya inanırlar.

Adaletli, cesur ve savaşçıdırlar.

 

 

 

5)Türklerin düşünce yapısı Türk destanlarına yansımıştır, İslam öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyada Çinlilerle yapılan mücadeleler Türklerin savaşçı bir millet olduğunu gösteriyor.

6)Olağanüstü olaylar, olağanüstü kişiler, ulusal mücadele, mitler ve motifler, milli duygular

Türeyiş Destanı

Odysseus Destanı

Gök Tanrı, ışık, ağaç, kurt

Tanrılar, peri, gök, deniz

8)Mitler insanın varoluş nedenlerini ve tanrıyı idrak etme, arama çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türklerin tanrının gökte olduğunu düşünmüşlerdir. Örneğin yıldırımı, ışığı, ağaçları birer ilahi gösterge olarak kabul etmişlerdir.

Nova Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 35 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver