10 Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

10 Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

1)Edip Ahmet Yükneki’nin bilgi ve bilgisizlik kavramları üzerinde durması, toplumun bilgiye yönelmesini, bilgili insanlara itibar etmesi, okuma yazma öğrenmesi ve hayatın sırrını öğrenmeye yönelik bir tutumdur. Böyle bir mukayese yapılmasında, eserin yazıldığı dönemdeki toplumun özellikleri de etkili olmuştur. Edip Ahmet Yükneki de şiirleriyle toplumu aydınlatmayı ve bilgiye yöneltmeyi amaçlamıştır.

2)Şiiri oluşturan dizelerin başında “bilgi” kavramı sıkça tekrarlanmıştır. Bu tekrarlar, hem şiire ses ahengi kazandırmakta hem de bilgi kavramının vurgulandığını, önemsendiğini göstermektedir.

3)

Edebi Sanatlar

Nasıl Yapıldıkları

Tezat

“Bilgili ve bilgisiz, cahil” kavramları arasında zıtlık vardır.

Nida

“Ey dost” ifadesinde seslenme anlamı vardır.

Teşbih

Değerli dinardır bilgili kişi

(Bilgili insan değerli paraya benzetilmiştir.)

Bu cahil bilgisiz değersiz akça(Cahil insan değersiz akçeye benzetilmiştir.)

Kemikte ilik gibidir insana bilgi(Bilgi, kemikteki iliğe benzetilmiştir.)

İnsan ziyneti akıl…(Akıl, ziynet eşyasına benzetilmiitir.)

Cahilin iliksiz kemik gibidir hali( Cahilin hali iliksiz kemiğe benzetilmiştir.)

Telmih

“bil ki Hak Resul

Bilgi Çin’de olsa arayın dedi” ifadesinde Hz. Muhammed’in bir hadisi hatırlatılmıştır.

Teşhis

“Bilgisiz Odun” ifadesiyle oduna insana özgü bir nitelik kazandırılmıştır. Bu ifadede aynı zamanda teşbih vardır.

Aliterasyon

“Bilgi” kelimesini oluşturan sesler sıkça kullanılmıştır.

4)Dörtlükler halinde yazılan bu şiirde kafiye düzeni aaxa, bbxb, ccxc biçimindedir. Şiirin nazım birimi dörtlüktür. Nazım şekli ise koşuk türüne yakındır. Bu dönemde hece ölçüsü ve dörtlük birimi kullanılmış olsa da halk şiirine özgü standart bir nazım şekli oluşmamıştır.

5)Şiirin teması bilgidir. Bu tema, her dörtlükte farklı bir yönüyle ele alınmıştır.

7)Atabetü’l Hakayık bir ahlak ve erdem kitabıdır. Bu kitapta bilginin önemi, edepli ve görgülü olmanın faydaları, doğru ve güzel konuşmanın güzelliği gibi toplumun eğitilmesine yönelik konular ele alınmıştır. Dörtlük biçiminde ve 11’li heceyle yazılmıştır.

8)İlik, kemiğin içindeki hayati önem taşıyan bir sıvıdır. İlik olmasa vücut fonksiyonları durur. Bu yüzden bilgisiz insan iliksiz kemik gibidir ve hiçbir işe yaramaz. Verilen mısrada bilgi iliğe benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır.

Cevap Ver