10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Ortaöğretim 10. sınıf Türk edebiyatı 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını sizler ile paylaşıyoruz. cemal aksoy 10. sınıf Türk edebiyatı yazılı sınav soru ve cevapları aşağıdadır. lise 2 Türk edebiyatı yazılı soru ve cevaplarını takip etmek istiyorsanız cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

                  1)  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız?

           a.        İlk resmi gazete  …Tercüman-ı Ahval………………………………   dir.

           b.       Koşmanın  divan edebiyatındaki karşılığı …gazel…………..  dir.

           c.    Vesiletü’n Necat adlı eserin yazarı  ……Süleyman Çelebi…………………..  dir.

           d.    Kasidenin ilk beytine, …matla…………… adı verilir.

           e.    Kendi adına yazıt dikilen ve Bilge Kağan’ın veziri olan Türk devlet adamı …Vezir Tonyukuk………………… 

2)  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise( D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz.

a.   Dede Korkut hikayeleri on iki hikayeden oluşur. (D  )

b.   Köktürk Alfabesi,milli bir özellik gösterir. ( D )

c.   Mesnevinin nazım birimi dörtlüktür. ( Y  )

d.   Şarkı, halk edebiyatı nazım şeklidir. ( Y  )

e.   Kutadgu Bilig, Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır. (Y   )


 

3)  Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

a.   İlahi b. Varsağı c. Destan   d. Koşma   e. Semai


 

4)  Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz.

Ay Toldı                                   Leyla ile Mecnun

Üç Şehitler Destan                  Türklerin Ergenekon’dan Çıkışı

Fuzuli                                       Mutluluk

Naat                                         Fazıl Hüsnü Dağlarca

Nevruz                                      Peygamber efendimizi anlatan kasideler 

5)  Aşağıda verilen nazım şekillerinin uyak düzenini belirtiniz.

Mesnevi …aa,bb,cc,dd,…………………………..,    Muhammes ……aaaaa,bbbba……………………

Şarkı ……aaaa,bbba……………………….,        

Kaside …aa,ba,ca,da……………………. 

6)  Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi dörtlüktür?

a.   Terkib-i bend     b. Muhammes    c. Terc-i bend     d.Varsağı   e. Şarkı

 

7)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

a.   Divan-ı Hikmet, dini konuların işlendiği bir eserdir.

b.   Şu Destanı, Saka (İskit ) Türklerine ait bir destandır.

c.   Yiğitlik, kahramanlık gibi konuları işleyen koşmalara koçaklama denir..

d.   Göktürk kitabeleri, Bilge Kağan, Kül Tigin, Vezir Tonyukuk olmak üzere üç bölümden oluşur.

e.   Halk edebiyatının en uzun nazım şekli koşmadır.


 

8)   Güzelleme ve semaileriyle ünlü halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

a.   Bayburtlu Zihni   b. Seyrani c. Köroğlu d. Karacaoğlan   e. Fûzûli


 

9) Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi ölçüsü bakımından diğerlerinden farklıdır?

a. Gazel        b. Muhammes    c. Semai    d. Murabba        e. Mesnevi


 

10)             Aşağıdakilerin şairlerden hangisi halk edebiyatına mensuptur?

a.   Fûzûlî        b. Nabi      c. Dadaloğlu       d. Nef’i        e. Bâkî                                                  

3 YORUMLAR

Cevap Ver