10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konuları

Türk edebiyatı dersi yazılı soruları ve cevapları, test soruları, ders kitabı cevaplarını cemalaksoy.org eğitim- öğretim, kültür sitesinde bulabilirsiniz. 10. sınıf Türk edebiyatı dersi konularını burada sizlere sunuyoruz. Türk edebiyatı 10. sınıf ders konuları aşağıda listelenmiştir. Hangi konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız o konuya tıklamanız yeterli olacaktır. 10. sınıf Türk edebiyatı dersi konu anlatımına ulaşmak için cemalaksoy.org sitesini takip etmeniz yeterli olacaktır. Sitemizde 10. sınıf Türk edebiyatı ders notlarını, ders kitabı cevaplarını, yazılı sınav soru ve cevaplarını, ders sunularını, test sorularını bulabilirsiniz. 

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları Şunlardır:

1. Ünite: Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Edebiyat Tarih İlişkisi

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. Ünite: Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Sözlü Edebiyat

Sav, Sagu, Koşuk

Olay Çevresinde OLuşan Metinler (Destan)

Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. Ünite: İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

11. ve 12. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip

Atabetü'l Hakayık- Edip Ahmet Yükneki

Divan-ı Lügati't Türk- Kaşgarlı Mahmut

Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

Oğuz Türkçesinin Anadolu'da İlk Ürünleri

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

İlahi, Nefes, Nutuk

OLay Çevresinde Oluşan Metinler

Battalname, Dede Korkut Hikayeleri, Danişmendname,İskendername(Ahmedi)

Öğretici Metinler

Tasavvufi Metinler( Makalat, Hacı Bektaşi Veli)

Nasreddin Hoca Fıkraları

Osmanlı Edebiyatı

Divan Şiiri

Gazel, Kaside, Mesnevi, Rubai, Tuyuğ, Musammatlar, Murabba, Şarkı, Muhammes, Terkib-i Bent

Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri( Mani, Türkü, Ninni)

Aşık Tarzı Halk Şiiri( Koşma, Semai, Varsağı, Destan)

Dini- Tasavvufi Türk Şiiri ( İlahi, Nefes, Devriye, Şathiye, Nutuk)

Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Halk Hikayeleri

Mesnevi

Göstermeye Bağlı Metinler

Karagöz, Orta Oyunu, Meddah

Öğretici Metinler

Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmi (bilimsel) Eserler, Dini Eserler( Tazarruname)

Lise 2 Türk edebiyatı dersi konuları yukarıda listelenmiştir. Hangi konuyla ilgili konu anlatımına veya ders notuna ulaşmak istiyorsanız konunun üstüne tıklamanız yeterli olacaktır. cemalaksoy.org

Cevap Ver