10 Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 67 Cevapları

10 Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 67 Cevapları

Ders kitabı cevapları ile ilgili bu yazımızda Türk edebiyatı 10. sınıf kitap cevaplarını kaldığımız yerdeb paylaşıyoruz. Bir önceki yazımızda sayfa 66 cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda ise sayfa 67 sorularını çözdük. Diğer sayfa cevaplarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

Sayfa 67

5)Şiirin teması “ölüm, ahirete hazırlık, gaflet gibi kavramlardan biriyle ifade edilebilir. Ancak ölüm ve ölüme hazırlık daha çok vurgulanmıştır.

1.Bentteki Konu: Azrailin can alması

2.Bentteki Konu: :Ölümün yaşı yoktur.

3.Bentteki Konu: Zenginlik ve dostluk ölüme engel olmaz.

4.Bentteki Konu: Ölüm gerçeği karşısında gafil olmamak gerekir.

5.Bentteki Konu: Ölüme her an hazır olmak gerekir.

6)Şiirde nesnel bir gerçeklik olan ölüm, insan psikolojisinin yaklaşımıyla ele alınmıştır.

7)Tasavvufta ölüm, hayatın nesnel gerçeklerinden biridir. Şiirde ölüm temasının ele alınması, insanlara bir öğüt verme ihtiyacından ileri gelmektedir.

8)Cahit Sıtkı Tarancı’nın dizelerinde ölüm, insan kaçınılması mümkün olmayan, eninde sonunda gelip çatacak bir gerçeklik olarak anlatılmıştır. Fakat ölüm gelmeden neler yapılması gerektiği anlatılmamıştır. Ahmet Yesevi, insanları yönlendirmek, bilinçlendirmek çabasındadır.

9)Tasavvuf şairleri için ölüm çok önemli bir konudur. Onlar, ölümü insanın Allah’a kavuşması olarak düşünür ve gerçek mutluluğun ölümden sonra yaşanacağına inanırlar.

10)Arapça Kelimeler: Kudret, Mevla, mahluk, kabız, aziz, hasıl, ahiret, erzat, gafil, kul, da’va, sultan, alem

Farsça Kelimeler: Ferman, can, dost, bî-hod, hâce

Şair, İslam dininin ölüm konusundaki yaklaşımını ve hassasiyetini ifade etmek için Kuran-ı Kerim’in dili olan Arapça’dan konuyla ilgili kelimelere yer vermiş, böylece aktarmak istediği iletiyi daha etkileyici bir üslupla ortaya koymuştur.

13)Divan-ı Hikmet’teki şiirler, uzun bir ömrü İslam’a ve onun güzel ahlakı maddi her türlü kazançtan üstün tutan anlayışına adamış, hayatını tasavvuf ilkelerini yaymaya çalışarak sürdürmüş, kamil insan Hoca Ahmet Yesevi tarafından müritlerini irşat amacıyla söylenmiştir.

Cevap Ver