10.Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayıncılık Cevapları Sayfa 78-79-80-81

10.Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayıncılık Cevapları Sayfa 78-79-80-81

Değerlendirme Cevapları

1)Eserde hem eski Türrçe hem Arapça ve Farsçaya ait kelimeler kullanılmıştır. Türk kültüründe ve İslam dinindeki ölüm anlayışı birbirine benzer özellikler taşımaktadır. Şiirin içeriği İslam’la ilgili olsa da yapı özellikleri eski Türk şiirine aittir.

2)D

3)DDDDYYDYD

4)”Ey Dost” ifadesiyle nida sanatı yapılmıştır.

5)mesnevi, aruz, gerçeklerin eşiği

6)D

7)C

8)Odgurmuş: Zahit, kanaat ve akıbet

Ögdülmiş: akıl

Aytoldı: Mutluluk

Güntogdı: Adalet ve kanun

9)E

10)Türkmen-Çiğil-Oğuz-Yağma-Kırgız, Divan-ı Lügati’t Türk

11)D

12)Hakaniye Lehçesi

13)İlk İslami eserlerde Türk toplumuna İslam dininin esaslarını, dünya ve ahiret inancını öğretme amacı güdülmüştür.

14)Öğüt veren eserdir. Geçiş dönemine özgü bir dil kullanılmıştır. Karahanlılar zamanında yazılmıştır.

15)B

16)Divan-ı hikmet: Ahmet Yesevi

Divan-ı Lügati’t Türk: Kaşgarlı Mahmut

Atabetü2l Hakayık: Edip Ahmet Yükneki

Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip

17)A

19)C

20)E

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 82

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 83

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 84

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 85

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 86

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 87

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 88

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 89

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 90

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 91

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 118

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 120

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 121

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 125

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 126

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 127

10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları Sayfa 128

Cevap Ver