10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları

10.Sınıf Türk Edebiyatı  Sorumluluk Sınavı Soruları

1    1)Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?

A)     Kurtarılmış Kudüs

B)     Ergenekon

C)      Nibelungen

D)     Gılgamış

E)      Bozkurt


 

      2)Türk destanlarında kullanılan mitolojik öğeleri yazınız.

Işık, yay, ok, ağaç, demir

 3) Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı kimdir?

Yusuf Has Hacip


 

     4)Nazım birimi beyit olan divan edebiyatı nazım şekillerini yazınız.

Gazel, kaside, mesnevi, kıt’a, müstezat


 

5      Koşma, konularına göre kaça ayrılır, yazınız.

Koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt


 

    6)Sagu, İslamiyet öncesi dönemde hangi törenlerde söylenirdi?

Yuğ törenlerinde 

     7) Kasidenin bölümlerini yazınız.

Nesib-teşbib, girizgah, methiye, fahriye, tegazzül, dua


 

8    Leyla ile Mecnun eseri hangi nazım şekliyle yazılmıştır?

Mesnevi


 

    9) Hikemi gazelleriyle ünlü, Hayriye, Hayrabad gibi öğretici eserleri olan divan şairi kimdir?

A)     Fuzûlî           B) Nef’î                               C) Nabi                    D) Nedim            E) Ziya Paşa  

  10)  Divan şiirinin son büyük temsilcisi kimdir?

Şeyh Galip

NOT: Her soru 10 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim. cemal aksoy

Cevap Ver