11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

11. Sınıflar Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

11.Sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 1.yazılı sorularını sizlerle paylaşıyoruz. lise 3 dil ve anlatım dersinde öğretici metinler konusu işlenmektedir. 11.sınıf dil ve anlatım 1.yazılısında mektup, günlük, ses olayları, yazım kuralları gibi konulardan soru sorulmaktadır. Hazırladığımız dil ve anlatım 11.sınıf 1.dönem 1.yazılı sınav sorularının cevap anahtarı da bulunmaktadır. Daha fazla yazılı soru ve cevaplarına ulaşmak için cemalaksoy.org sitesini takip edin.

1)   Aşağıdaki metin türlerinden hangisi kurmacaya dayalıdır?(5p)

A)   Makale     B) Gezi Yazısı C) Masal

D) Deneme   E) Fıkra

2)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(10p)

ü  Öğretici metinlerde dil, ………………., edebi metinlerde …………………… işleviyle kullanılır.

ü  Dilekçeyi üst makama alt makama yazmışsa   ………………   şeklinde bitirir.

ü  Kişilerce çeşitli makamlara ya da dairelere bir dileği iletme amacıyla yazılan mektuplara ……………… denir.

ü  Günlükler yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkiler bakımından ……………… metin türüdür.

ü  Dilekçelerde ad soyad ……………. köşeye yazılır.

3)   Aşağıdaki cümleler  başına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.(10p)

ü  ( …) Günlükler kişisel ve özel yazılardır.

ü  (  )İş mektubuna, kendisine yazılan kişinin ya da iş kurumunun adı ve adresiyle başlanır.

ü  (    ) Dilekçelerde dil, heyecan bildirme işlevinde kullanılır.

ü  (    )Dilekçeler, alt makamdan üst makama yazılmışsa “ ..arz ederim” ifadesiyle biter.

ü  (    )Makale ve deneme edebi bir metin türüdür.

 

4)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?(6p)

a.    Dilekçeler, belli bir plana göre yazılır.

b.    Fabl, anlatmaya bağlı sanatsal bir metindir.

c.    Öğretici metinlerde dil, göndergesel işlevde kullanılır.

d.    Mektup yazılış amacı ve ifade ediliş bakımından sanatsal bir metindir.

e.    Tebrik, davetiye, kayıp ilanı, teşekkür ve taziye yazıları da birer mektuptur.

 

5)   Aşağıdakilerden hangisi günlüklerin özelliklerinden biri değildir?(6p)

A)   Olay ve düşüncelerin günü gününe yazılması

B)   Kişisel ve özel olması

C)   Gözlem ve kişisel dikkatin önemli olması

D)   İçten, yalın bir anlatımının olması

E)    Kanıtlama amacıyla yazılması

 

6)    “Mektup” ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?(6p)

A)   Mesaj iletme amacı taşır.

B)   Yazanın kişiliğinin, duygu ve düşüncelerinin içten bir şekilde yazılanlara yansıdığı görülür.

C)   İçeriğine göre iş mektubu, özel mektup ve resmi mektup gibi türlere ayrılır.

D)   Fuzuli’nin “Şikayetname” adlı yapıtı bu türün başarılı bir örneğidir.

E)    Bir topluluğa güzel düşünceler aşılamak, o topluluğu duygulandırıp coşturmak amacıyla söylenen etkili sözlerden oluşur.

7)   Öğretici metinler ile sanatsal metinlerin özelliklerini yazınız.( 3’er madde)(12p)

 

 

8)       Kişisel hayatı konu alan öğretici metinlere beş örnek veriniz.(5p)

 

9)      Tatsız bir sonbahar akşamı. Bugün sesini duyamayacağım. Bugün, yarın, öbür gün ve bir hayvan gibi yaşayacağım, hasta bir hayvan gibi. Kuşlar cıvıldayacak pencerenin önünde, ben küfredeceğim. Kuşlara, güneşe, bahara. Karanlıklardayım, hayat bir kör kuyuya benziyor, sonu olmayan bir köy kuyuya. Yuvarlanıyorum. Sen, tutunduğum dal. Sen, dinlendiğim vaha. Sen, kaybettiğim ışık. Ve bu akşam sesini duymayacağım, bu akşam yine bitip tükenmeyen karanlıklardayım. Zift gibi, beddua gibi, ümitsizlik gibi…                                                         (Cemil MERİÇ, Jurnal)

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(8p)

A)           Ses düşmesine uğrayan kelimelerin olduğu

B)           Mecaz anlamlı kelimelerin kullanıldığı

C)           Dilin, heyecana bağlı işlevinde kullanıldığı

D)           Ses türemesine uğrayan kelimenin bulunduğu

E)           Akıcı, duru ve yalın bir anlatımın kullanıldığı

 

10)   Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur?(8p)

A)            Memur, yaşlı adama: "İstanbula 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

B)            Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'de mi geldiniz?" diye sordu.

C)            Memur, yaşlı adama; İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

D)           Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

E)            Memur; yaşlı adama, "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

11)  

         Aşağıdaki kelimelerde görülen ses olayını karşısına yazınız.(10p)

Bekliyordu                           ………………………….

Kalbimdesin                         …………………………..

Yaşattı                                  ………………………….

Sıcacık                                  …………………………..

Ömrümün                             …………………………..

 

12)   Aşağıda verilenleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.(4p)

a.    Handan                           1.Fuzuli

b.    Günce                             2. Reşat Nuri Güntekin

c.    Şikayetname                    3.Halide Edip Adıvar

d.    Anadolu Notları                 4. Nurullah Ataç

 

13)  Aşağıdaki dilekçede boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde doldurunuz.(10p)

 

 
 

Çok Programlı Lise Müdürlüğüne

                                                                                                                            Çatalpınar/Ordu

                                           Okulunuz 11/… sınıfı …’nolu öğrencisiyim. 11 Kasım 2013 Salı günü izinli olmak istiyorum.

                                           Gereğini …………….

                                                                                                                                                                 …………………                                                                                                                                                                                                      ………………..

                                                                                                                   ……………….. 

                ……………………….

                                                                                                                                   

Cevap Anahtarı

1)   Aşağıdaki metin türlerinden hangisi kurmacaya dayalıdır?(5p)

A)   Makale     B) Gezi Yazısı C) Masal

      D) Deneme   E) Fıkra

2)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(10p)

ü  Öğretici metinlerde dil, …göndergesel……………., edebi metinlerde …sanatsal………………… işleviyle kullanılır.

ü  Dilekçeyi üst makama alt makama yazmışsa   …rica ederim……………   şeklinde bitirir.

ü  Kişilerce çeşitli makamlara ya da dairelere bir dileği iletme amacıyla yazılan mektuplara …dilekçe…………… denir.

ü  Günlükler yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkiler bakımından …öğretici…………… metin türüdür.

ü  Dilekçelerde ad soyad …sağ alt…………. köşeye yazılır.

3)   Aşağıdaki cümleler  başına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.(10p)

ü  ( D ) Günlükler kişisel ve özel yazılardır.

ü  (D )İş mektubuna, kendisine yazılan kişinin ya da iş kurumunun adı ve adresiyle başlanır.

ü  ( Y  ) Dilekçelerde dil, heyecan bildirme işlevinde kullanılır.

ü  ( D )Dilekçeler, alt makamdan üst makama yazılmışsa “ ..arz ederim” ifadesiyle biter.

ü  ( Y )Makale ve deneme edebi bir metin türüdür.

 

4)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?(6p)

a.    Dilekçeler, belli bir plana göre yazılır.

b.    Fabl, anlatmaya bağlı sanatsal bir metindir.

c.    Öğretici metinlerde dil, göndergesel işlevde kullanılır.

d.    Mektup yazılış amacı ve ifade ediliş bakımından sanatsal bir metindir.

e.    Tebrik, davetiye, kayıp ilanı, teşekkür ve taziye yazıları da birer mektuptur.

 

5)   Aşağıdakilerden hangisi günlüklerin özelliklerinden biri değildir?(6p)

A)   Olay ve düşüncelerin günü gününe yazılması

B)   Kişisel ve özel olması

C)   Gözlem ve kişisel dikkatin önemli olması

D)   İçten, yalın bir anlatımının olması

E)   Kanıtlama amacıyla yazılması

 

6)    “Mektup” ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?(6p)

A)   Mesaj iletme amacı taşır.

B)   Yazanın kişiliğinin, duygu ve düşüncelerinin içten bir şekilde yazılanlara yansıdığı görülür.

C)   İçeriğine göre iş mektubu, özel mektup ve resmi mektup gibi türlere ayrılır.

D)   Fuzuli’nin “Şikayetname” adlı yapıtı bu türün başarılı bir örneğidir.

E)    Bir topluluğa güzel düşünceler aşılamak, o topluluğu duygulandırıp coşturmak amacıyla söylenen etkili sözlerden oluşur.

7)   Öğretici metinler ile sanatsal metinlerin özelliklerini yazınız.( 3’er madde)(12p)

Nesnellik hakimdir.                                                           Öznellik hakimdir.

Gerçeklik söz konusudur.                                                  Kurmaca söz konusudur.

Tek anlamlılık vardır.                                                        Çok anlamlılık vardır.

 

8)       Kişisel hayatı konu alan öğretici metinlere beş örnek veriniz.(5p)

Mektup, anı, günlük, biyografi, otobiyografi

 

9)      Tatsız bir sonbahar akşamı. Bugün sesini duyamayacağım. Bugün, yarın, öbür gün ve bir hayvan gibi yaşayacağım, hasta bir hayvan gibi. Kuşlar cıvıldayacak pencerenin önünde, ben küfredeceğim. Kuşlara, güneşe, bahara. Karanlıklardayım, hayat bir kör kuyuya benziyor, sonu olmayan bir köy kuyuya. Yuvarlanıyorum. Sen, tutunduğum dal. Sen, dinlendiğim vaha. Sen, kaybettiğim ışık. Ve bu akşam sesini duymayacağım, bu akşam yine bitip tükenmeyen karanlıklardayım. Zift gibi, beddua gibi, ümitsizlik gibi…                                                         (Cemil MERİÇ, Jurnal)

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(8p)

A)           Ses düşmesine uğrayan kelimelerin olduğu

B)           Mecaz anlamlı kelimelerin kullanıldığı

C)           Dilin, heyecana bağlı işlevinde kullanıldığı

D)          Ses türemesine uğrayan kelimenin bulunduğu

E)           Akıcı, duru ve yalın bir anlatımın kullanıldığı

 

10)   Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur?(8p)

A)            Memur, yaşlı adama: "İstanbula 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

B)            Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'de mi geldiniz?" diye sordu.

C)            Memur, yaşlı adama; İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

D)           Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

E)            Memur; yaşlı adama, "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

11)  

         Aşağıdaki kelimelerde görülen ses olayını karşısına yazınız.(10p)

Bekliyordu                            ……ünlü daralması…………………….

Kalbimdesin                         ……ünsüz yumuşaması……………

Yaşattı                                   ……ünsüz benzeşmesi……………

Sıcacık                                  ……ünsüz düşmesi………………

Ömrümün                             ……ünlü düşmesi…………………

 

12)   Aşağıda verilenleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.(4p)

a.    Handan                           1.Fuzuli

b.    Günce                             2. Reşat Nuri Güntekin

c.    Şikayetname                    3.Halide Edip Adıvar

Anadolu Notları                 4. Nurullah Ataç      a3, b4, c1, d2

13)  Aşağıdaki dilekçede boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde doldurunuz.(10p)

 
   
 
 

 

                                                                                Çok Programlı Lise Müdürlüğüne

                                                                                                                           Çatalpınar/Ordu

                                  Okulunuz 11/… sınıfı …’nolu öğrencisiyim. 11 Kasım 2013 Salı günü izinli olmak istiyorum.

                                  Gereğini arz ederim 

                                                                                                                                              28/11/2013                                                                                                                                                                                                     …İmza

                                                                                               Ad Soyad…

Adres

   
                                             

 

NOT: Her sorunun puan değeri karşısında yazmaktadır. Başarılar dileriz.                Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Cevap Ver