11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2016-2017

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2016-2017

lise 3 dil ve anlatım dersi haftada 2 saat veya ilave 3 saat seçmeli olarak toplam 5 saat de okutulmaktadır. 1.dönem dil ve anlatım 11.sınıf 2.yazılı soru ve cevaplarını sizler için hazırladık.e okul lise yazılı soru ve cevapları sayesinde derslerinizde başarı gösterebilirsiniz. 11.sınıf dil ve anlatım yazılı sınavları orta zor ve kolay seviyelerine uygun hazırlanmıştır. Dil ve anlatım 11 birinci dönem 2.yazılı soru ve cevaplarını görüntülemek oldukça basittir. 11.sınıf seçmeli dil ve anlatım ile ile normal dil ve anlatım arasında müfredat farklılığı yoktur. Cemal Aksoy

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgiler doğrudur?   (  5p)

a.    Topluluk isimleri özne ise yüklem çoğul olur.

b.    Öznede belgisiz zamir ya da belgisiz sıfat varsa yüklem çoğul olur.

c.    Bir cümlede birden fazla özne varsa ve bu öznelerin biri 1.tekil kişi ( ben ) ise yüklem 1. çoğul kişi olur.

d.    Bu, şu,o, gibi ünlü ile biten kimi zamirlerden sonra ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde araya –y- kaynaştırma ünsüzü girer.

e.    – a-  ; düz, kalın ve dar bir ünlüdür.

2)   “Eğitim sistemindeki bozukluklar saptayarak ortadan kaldırılmalıdır.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  ( 5p )

a.    Özne eksikliği

b.    Çatı uyuşmazlığı

c.    Yanlış anlamda sözcük kullanılması

d.    Yüklem yanlışlığı

e.    Gereksiz sözcük kullanılması

3)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla hece düşmesi vardır? ( 5p)

a.    Ders çalışmak aklınıza bile gelmiyor.

b.    İnsanın omzunda taşıyacağı en güzel yüktür dostluk.

c.    Nasılsa herkes okula geliyor.

d.    Kahvaltı yapmadan güne başlamamak gerekir.

e.    Çevremizi temiz tutmaya gayret göstermeliyiz.

4)    Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise( D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 5p)

a.    İş mektubuna, kendisine yazılan kişinin ya da iş kurumunun adresiyle başlanır. (  )

b.    Dilekçelerde sol alt köşeye tarih yazılır. (  )

c.    Dilekçeyi alt makam, üst makama yazmışsa rica ederim şeklinde bitirir. (  )

d.    Günlük edebiyatımızda İslam öncesinden beri var olan bir türdür. (   )

e.    Günlüklerde yazıldığı günün tarihi mutlaka olmalıdır. (  )

5)   Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte kaynaştırma ünsüzü yoktur?  (5p)

a.    Birbirinden ayrılmayanlar gerçek dosttur.

b.    Bahçeye çık da bir gör doğayı.

c.    Işık dolsun o masum gönlüne

d.    Gözlerinin parıltısıdır beni sevindiren

e.    Haklısın, tebessüm etmek sadakadır.

6)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir nedenden kaynaklanan ünlü düşmesi vardır? ( 5p)

a. Onun dereye düştüğünü nasıl görmedin?

b. Niçin sabah olduğunda çay içmedin?

c. Çevremizi temiz tutarsak sağlıklı yaşarız.

d. Kahvaltı yapmadan okula gelmem.

e. Mutlu olmak istiyorsan sabretmelisin.

7)   Aşağıdakilerden hangisi edebi( sanatsal) metinlerin özelliklerinden biri değildir? ( 3p)

a.    Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır.

b.    Edebi metinler kurmaca metinlerdir.

c.    Edebi metinler öznel niteliktedir.

d.    Edebi eserlerde estetik değerler öne çıkar.

e.    Edebi eserlerde tek anlamlılığa yaslanan bir dil kullanılır.

8)   Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması görülmez? ( 2p)

a.    Kitap            b. Saç                    c. Kürek        d. Dolap        e. Kazak

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?(5p)

A) Sınavda iyi bir dereceye girdiğim için beni teb­rik edip kutladı.

B) Özgün yapıtlar mutlaka geleceğe kalırlar.

C) Yapraklar sonbaharda hüzünle sararıp dökülü­yorlar.

D) Son şiirleri de bu kitapta yer alacakmış.

E) Sazın telleri sert çalmaktan dolayı koptu.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  ( 5p)

A)Dünyada en çok yağış alan bölge burası.
B)Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar.
C)Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.
D)Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarıdan fazlasını elma oluşturuyor.
E)Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı.

11) O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı , hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? ( 5p)

A)Gereksiz yere sıfat kullanılmasından.
B)Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından.
C)Yükleme ek fiil getirilmesinden.
D)Öznenin sözcük öbeği olmasından.
E)Özne yüklem uyumsuzluğundan.

12) Alınan bu karar, savaşta askerlerin daha çok ölmesine yol açtı?

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? (4p)

A)"bu" sözcüğü atılarak
B)"daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak
C)"yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getirilerek
D)"alınan" sözcüğü atılarak
E)"savaşta" sözcüğü "askerin" sözünden sonra kullanılarak

13) Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini belirterek,  cümleleri düzeltiniz(5p)

b.    Öğretmenimiz çalışkan olan öğrencileri ödüllendirecekmiş. ……………………………………………………………………………………………………

c.    Karşılıklı özveriler; bireyler arasındaki dostluk bağını güçleştirir.

……………………………………………………………………………………………………….

d.    Sevincinden etekleri tutuşuyordu.

………………………………………………………………………………………………………

e.    Arada bir onu telefonla arıyor, uzun uzun konuşuyordu.

……………………………………………………………………………………………………….

f.     Bu işin en zor bölümüydü.

………………………………………………………………………………………………………..

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? ( 5p)

A) Genellikle kitap okuyarak vaktimi geçiriyorum.
B) Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak desteklemeliyiz.
C) Bu yıl, tatilimi İstanbul’da geçirmek istiyorum.
D) Orada, eski arkadaşlarımla görüşeceğim.
E) Onunla geçen yıl burada karşılaşmıştık.

15)  Aşağıdaki eserlerden hangisi “ Menfa” adlı eserle aynı türde yazılmamıştır?  ( 4p)

a. Handan     b.  Kerkük Hatıraları c. Eşkal-i Zaman      d. Falaka       e. Zeytindağı

16) Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarını bulup; bu anlatım bozukluklarının hangi sebepten kaynaklandığını eşleştiriniz. ( 9p)

Annem gir gide, her geçen gün daha da kötü oluyor                                                  Mantık hatası

Bir haftalık çalışmasına karşın iyi para almış.                                                           Nesne eksikliği

Kimse gelmemiş, maça gitmiş.                                                                         Yanlış anlamda sözcük kullanımı

Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, incitmemeliyiz.                                     Gereksiz sözcük kullanımı

Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.                                             Özne yüklem uyuşmazlığı

17) aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? ( 5p)

a. İzinsiz inşaata girilmez

b. Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz.

c. Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.

d. Ben ve siz yarışmada eşit durumda değildik.

e. Buradan gidersek yakalanma şansımız nedir? 

18) aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru bilgi verilmiştir?  ( 4p)

a. Edebiyatımızda günlük terimini ilk kullanan Ahmet HAŞİM’dir.

b. Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan eserler; vakayinameler, gazavatnameler, sefaretnameler dir.

c. Günlük yaşanmış olanı, anı yaşanmakta olanı anlatır.

d. “Türk’ün Ateşle İmtihanı”, roman türünde yazılmış edebi bir eserdir.

e. Dilekçelerde adres sağ alt köşeye yazılır.

19) aşağıdakilerden hangisi sürekli sert ünsüzlerden biridir? ( 10p)

A)  ş             B)  m           C)   k        D)  g          E ) r

20) aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz düşmesi vardır? ( 4p)

a.  Gülücük       b.    Hakkımız        c.   Hissetmek       d.   Sapasağlam        e.   Azıcık 

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları

Cevap Anahtarı

1)C

2)B

3)C

4)DYYYD

5)C

6)C

7)E

8)B

9)B

10)E

11)E

12)B

13) Gereksiz sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, deyimin yanlış anlamda kullanılması, edat tümleci eksikliği, virgülün yanlış yerde kullanılması

14)B

15)A

17)D

18)B

19)D

20)A

Cevap Ver