11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Ortaöğretim 11. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınav soru ve cevaplarını sizler ile paylaşıyoruz. cemalaksoy.org sitesi tarafından hazırlanan 11. sınıf dil ve anlatım yazılı soru ve cevaplarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. lise 3 dil ve anlatım yazılı sınavlarında çıkabilecek soruların benzerlerini çözerek sınavda başarılı olabilirsiniz.


 

1)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (4p)
      A)   Seyahat etmek, hayatımın vazgeçilmezlerinden biridir.
      B)   Türkiye’nin birçok yerlerini adım adım gezmiştim.
      C) Mersin’deki Kız Kulesi’ne hayran olmuştum.
      D)  Sokakta top oynayan çocuklar, yaptıkları işten zevk alıyorlar.
      E)  Martılar, gökyüzünde seni konuşuyorlar.

2)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır? (5p)
A)   Sana inanıyor; destekliyoruz.
B)   Kitaba bakıp incelemeye başladı.
C)  Ders süresince bana sorular sorup  meşgul etti.
D)  Derslere zamanında girmek ve dinlemek her öğrencinin görevidir.
E)   Futbolcuyu milli takıma çağırıp görev verdi.

3)  Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? (5p)
A)   Esra, öğleden sonra uçaktan inecek.
B)   Elif, Esra’yı evde bekliyor.
C)  Yasemin, üniversiteye gidiyor.
D)  Nuray, kurstan geliyor.
E)   Mustafa, annesine koştu.

 
4)   Kapadım bir bir kapılarını gecenin.

Uzandı ellerim kanat seslerine

 Bu dizelerde altı çizili eylemlerin özne ve nesnelerine göre durumu aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? (5p)
A)   Etken-geçişli/ edilgen-geçişli

B)  Etken-geçişsiz/ dönüşlü-geçişsiz
C)  Edilgen-geçişsiz/ dönüşlü-geçişli
D)  }Edilgen-geçişsiz/ etken-geçişli
E)   Etken-geçişli/dönüşlü-geçişsiz

5)  Aşağıdakilerden hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir? (5p)


A)   Alnımdan öpeceğin günü düşünüyorum.


B)   Solgun benizli kızlar melekleşir yanında.


C)  Bütün gün bekledim sığınıp bir serviye


D)  Aniden durgun sular çekildi perde perde.


E) Kandille aydınlanan yüzü gördüm.6)   “Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın.”

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5p)
A) Yapıca sıralı bir cümledir.
B)   Yüklemi ortaktır.
C)  Fiil cümlesidir.
D)  Birden fazla yargı vardır.
E)   İç içe girişik birleşik cümledir.7)  Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? (5p)
a.    Menfa         b. Falaka     c. Handan   d. Çankaya e. Zeytindağı 8)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? (5p)
A)   Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı vardır.
B)   10 ağustos 1985 tarihinde dünyaya gelmişti.
C)  1985’den beri hayata hiç küsmedi.
D)  Mutluluğunu, vicdanına borçludur.
E)  Her Salı, öğrencileriyle birlikte çay içiyordu. 

    9)   Ben iki türlü kitap için eleştiri yazıyorum ()   Bir beğendiğim kitaplar ( )  bir de kötü kitaplar ( ) Vasat kitaplar beni ilgilendirmiyor () Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (5p)

   A)  (:)(.) (,)(.)       B) (,)(,) (;)(.)    C) (:)(,) (.)(.)    D) (;)(.) (,)(.)     E) (,)(;) (,)(.)        

           

10) Adalet anlayışı (I) hoşgörüsü (II) cömertliği ba­basından geçmişti (III) Fedakârlığı (IV) mertliği (V) korkusuzluğu ve çevikliği ise dayısından kalmaydı (VI)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi­lerine diğerlerinden farklı bir noktalama işa­reti getirilmelidir? ( 5p)

A) I. ve II.                  B)ll. ve V.           C) III. ve IV.

D) III. ve VI.              E) V. ve VI.

 

11)   Aşağıdaki dizelerden hangisi yapıca öteki­lerden farklıdır?( 5p)

A)    Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım

B)    Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü

C)    En son, avucumuzdan inci ve mercan düştü

D)    Melekler sağnak sağnak gülümser mavera­dan

E)    Yarılan göğsümüzden umutlar cansız düştü

 

 

12) En büyük mutluluk sevildiğimize inanmaktır.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez? ( 5p)

A)Yüklemine göre fiil cümlesidir.

B)Bir yan cümlecik vardır.

C)Yapısına göre birleşiktir.

D)Devrik cümle değildir.

E) Ekeylem kullanılmıştır.

 

 

13) Şimdi yeni bir güneş kaynıyor kalbimizde

Olacaktır bu hızla yedi kat gökler bizim

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin örneği vardır? (5p)

A)    Ünlü daralması, ünsüz sertleşmesi, ünsüz değişimi

B)    Ünlü düşmesi, ünsüz değişimi, ünlü kalın­laşması

C)    Ulama, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi

D)    Ünlü daralması,  ünsüz düşmesi,  ünsüz sertleşmesi

E)    Ünsüz değişimi, ünlü düşmesi, ünsüz düş­mesi       

14)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük kaynaştırma ünsüzü almamıştır? (5p)

A)    Antalya'ya hiç gitmediğini söylüyor.

B)    Adana'ya bu yıl gitmeyecekmiş.

C)    Onun kardeşi Ankara'da çalışıyor.

D)    Esenler'de dershanenin önünde indi.

E)    Dayısının oğlu Ümraniye'de oturuyor.

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yön bildi­ren sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık söz konusudur?( 4p)

A) Batı'nın sürekli bize akıl hocalığı yapması yanlıştır.

B) Güneyden esen rüzgârlara ne ad verilir?   .

C) Yarın Avrupa'nın Kuzeyi'ne bir seyahat ya­pacak.

D) Ne yazık ki Güney Ege kıyıları gereken ilgiyi görmüyor.

E) Ülkemizin kuzeybatısında bu hafta kar ya­ğışı olacak.

4 YORUMLAR

Cevap Ver