11.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Cemal Aksoy tarafından hazırlanan yazılı sınav soru örnekleri aşağıda gösterilmiştir. lise 3 dil ve anlatım 2. yazılı sorularımızı aşağıda bulabilirsiniz.cemalaksoy.org

 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim aktarması vardır?(4p)

A) Üzgün anne babaları, son derece samimi bir üslupla anlatıyor yazar.

B) Kapının ağzında bir ayağım içeride bir ayağım dışarıda bekledim.

C) Günlerden Pazar, hava sıcak mı sıcak, haziranın son günleri…

D) Sesi titrek, yumuşak, sevgi doluydu; bu hali içime huzur vermişti.

E) O gece İstanbul’da üçüncü gecemizdi, üçüncü ve son gecemiz…

2) “Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış, onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebini yazarak doğrusunu yazınız.(5p)

 Özne eksikliği, herkes eklenecek

3) “Bu dünyada herkes haddini bilecek.” Bu cümledeki sözcüklerin türünü belirtiniz.(5p)

 sıfat, isim, zamir, isim, fiil

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?(5p)

A) Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin.

B) Evde yoktuk, misafirlerimizi yolcu etmeye gittik.

C) Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu.

D) Bu tablo sence on bin lira eder mi?

Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

4)   I. “bizi bize anlatan sanat”

         II. “bu dönemde”

         III. “ devlet tiyatroları”

        IV.  “sahnelediği oyunlarla”

        V. “verimli bir yıl”

Yukarıdaki tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?(5p)

5) Gazete dendiğinde aklımıza hangi metin türleri gelmelidir, iki tane yazınız.(4p)

 makale, fıkra

6) Nasıl bir hayat istiyordu ki bu hale düştü ?

Yukarıdaki cümlede ses olaylarını gösteriniz.(4p)

 ne+ asıl: ünlü düşmesi,  iste(i): ünlü daralması, düş-tü: ünsüz sertleşmesi

7) “Irmağın yatağına yakın yerde ev yapılmaz.”

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?(4p)

 terim anlam

8) “Yarış” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?(4p)

A) Şakir gibi bir adamla çene yarışına girmek istememekle beraber susup oturamazdım.

B) Bu sınıfta kimse benimle yarışa giremez.

C) Yarışı kazandıktan sonra da alçakgönüllü olabilecek misin?

D) Diğer gazetelerle yarışa kalkmak yanlış olur.

E) Zaman ile yarışıyoruz, çabuk hareket eder misin?

9) “Sana şunu söyleyeyim(   )az konuş(   ) çok dinle(   )”

Bu cümlede belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.(3p)

 (:), (,), (.)

10) “ Topraktan geldin, toprağa döneceksin, dönünceye kadar da alnının teri ile ekmek yiyeceksin.”

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?(4p)

A)     Edat grubu

B)      İsim tamlaması

C)       Ünlü daralması

D)     Ses düşmesi

E)      Yer-Yön zarfı

Cevap Ver