11.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Ortaöğretim 11. sınıf dil ve anlatım dersi 2. dönem 2. yazılı soru ve cevap anahtarını sizlerle paylaşıyoruz. Özgün olarak hazırladığımız cemal aksoy lise 3 dil ve anlatım 2. yazılı sorularımızın cevap anahtarı da mevcuttur. Sayfanın altındaki linke tıklayarak cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz. 11. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 2. yazılı sınavını çözerek sınavlarda başarılı olabilirsiniz. cemalaksoy.org

 

1)       Aşağıdaki parçalar hangi metin türüne örnektir, belirtilen boşluğa yazınız.(12p)(anı, sohbet, makale, deneme, fıkra, gezi yazısı, otobiyografi, hikaye, eleştiri, günlük)

Günümüzün dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bilim adamları ise bu olumsuzlukların devamı halinde dünyadaki tüm canlıların ciddi biçimde tehdit altında olduğunu vurguluyorlar. Bu yılın yaz başlarında başlayan yağmur dönemi dünyayı etkisi altına aldı. Barajları, setleri ve köprüleri yıkan seller ölümcül sonuçlara yol açtı… (……………..)

İnsan elinde ne illet var ki, dokunduğunu değiştiriyor; kendiliğinden iyi ve güzel olan şeyleri bozuyor. İyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki, iyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazıları der ki, iyinin aşırısı olmaz çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Kelimelerle oynamak diyeceği gelir insanın buna. Felsefenin böyle ince oyunları vardır. İnsan iyiyi severken de, doğru bir işi yaparken de pekâlâ aşırılığa düşebilir. Tanrının dediği de budur: Gereğinden fazla uslu olmayın, uslu olmanın da bir haddi vardır.(…………….)

Zelzele, dün gece, İstanbul'u uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu âfetin, faaliyete geçmek için insan gafletini  kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa, bunun, cana kastetmiş bir müthiş zekânın işi olduğuna hükmetmek lâzım geliyor. Öyle ya! Muharebelerde düşmanı, dalgın karargâhları topa tutmak ve hırsızın soyacağı evin duvarına tırmanmak İçin intihap ettiği (seçtiği) saat, hemen daima zelzelenin de harekete geç­mek için beklediği saattir: gecenin ilerlemiş bir saati! Gerek düşman, gerek hırsız, gerek zelzele, gafil İnsanın soyunup entarisini giymesini ve atağa uzanıp, rahat horlamasını gözlerler. Anlaşılan, ikide bir toprağın temellerini sarsan gizli ve kor­kunç kollar, gecenin karanlıkları içinde, insanları, don ve gömlekle, yalınayak, başıkabak, sokaklara perişan dökülmüş görmekten zevk alan tuhaflık merakında bir zalim kuvvetin hesa­bına, yeraltı âleminde, şu garip faciaları hazırlayıp duruyor!(…………….)

Hoş görür olmak ne demektir? Hoş görür olmak, düşüncelere, " Boş ver" diye aldırış etmemek değildir. Böyle bir ilgisizlik insana yakışmaz. Hoş görür olmak, bize seslenen kimsenin söylediklerini bir takım ön yargılara dayanarak tartışmadan geri çevirmek değil, söylenenleri dikkatle dinleyip tarafsız bir görüşle inceledikten sonra yargıya varmaktır. Başkasının düşüncelerini incelemeden neden geri çevirelim? Neden bu düşünceleri küçümse-meyle karşılayalım? Onları savunmak olanak dişi midir? Biraz olsun gerçek payı yok mudur bu sözler-de? Bize bunları söyleyen hiç mi kafa yormadı acaba?(……………..)

2)       “—– kısa yazı türüdür. Güncel olaylar hakkında yazılır. Canlı ve çarpıcı bir anlatımı vardır. Her gün yazıldığı için yazarın zengin bir kültür birikimine sahip olması gerekir. Gazetenin doğusuyla ortaya çıkmış, günübirlik yazılan yazılardır.” Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?(6p)

a)      Fıkra       b)      Günlük      c)       Anı

d)      Makale    e)      Deneme

3)         Günlük ile anı karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (6p)

a)      Günlüklerde genelde bir iç dökme olurken anılarda geçmişteki önemli bilgiler verilir.

b)      Günlükler kısa zaman sonra kaleme alınırken anılar uzun zaman geçtikten sonra kaleme alınır.

c)       Günlüklerde kişi kendi izlenimlerini aktarırken anılarda başkalarının izlenimlerine de değinilir.

d)      Her iki tür zaman zaman gizli kalmış pek çok yönü aydınlatır.

e)      Her iki türün divan edebiyatındaki karşılığı tezkiredir.

4)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan­lışı yoktur?(8p)

A) Bu konuyu Ahmet'de biliyor mu?

B) Yarın geziye bende gideceğim.

C) Gel de onun sözlerine inan şimdi!

D) Maçta Mehmet te sakatlanmış.

E) Oda benimle aynı fikirdeydi.

 

5)       “Anlamsız bakışlarını üzerimden çekmeye başladı, o bana ben de ona çok kızmıştım.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir?(8p)

A)   Özne-yüklem uyuşmazlığı

B)   Çatı uyuşmazlığı

C)   Nesne eksikliği

D)   Dolaylı Tümleç eksikliği

E)   Ad-eylemin yanlış kullanılması

 

6)       Aşağıdaki  boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10p)

(değil, dönüşlü, edilgen, işteş, n, l, dır, r, t, mi, maz, yok)

  • Sözde öznelerin bulunduğu cümlelerdeki fiiller, …………….   çatılıdır.
  • Edilgen fiil, etken fiillere getirilen “…..” ve “…..” ekleriyle oluşturulur.
  • Ek fiilin olumsuzu “ …………..” edatı, soru şekli ise “………” soru ekiyle yapılır.
  • “ onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler/Bir gün nereden, hangi tesadüfle gelirler” dizelerindeki “…………….” sözcüğü fiilimsidir.
  • “Orda geçti benim güzel günlerim / O demleri anıp bugün insanım.” dizelerindeki “……………………” sözcüğü fiildir.

 

7)       “seyrettiğini” kelimesinde görülen ses olaylarını açıklayınız.(8p)

 

 

8)             Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda,

      Ben, peşine düşmüş bir canavarım!

      İstersen dünyayı çağır imdada;

      Sen varsın dünyada, bir de ben varım.

                               Necip Fazıl KISAKÜREK

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türünü belirtiniz.(20p)

(isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, fiilimsi, edat, bağlaç, ünlem)

Örnek: dağda: isim

 

 

9)       Ek-fiilin(ekeylem) görevlerini yazarak birer örnek veriniz.(6p)

 

 

10)   Bakakalırım hüzünlü gözlerine.”bu cümlenin fiilini yapısı bakımından inceleyiniz.(4p)

 

11)   Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?(6p)

A) O gün bugün sırtımı kendim sıvazlıyorum.

B) Hangi omuza dokunsan bir yabancı çıkar.

C) Ne Leyla yar oldu bana ne Aslı ne Şirin.

D) Ferhat gibi gürz mü sallamadım dağlara.

E) Çok zaman annemin dizlerine hasret kaldım.

 

12)   Gülleri özenle içeri taşıdı, saplarını kesti, vazoya yerleştirdi. Kocasının koltuğunda oturup saatlerce gülleri seyretti. Bitmek bilmeyen bir yıl geçti. Yapayalnız hüzün dolu bir yıl…

Yukarıdaki parça ve onu oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(6p)

A) Eksiltili cümle vardır.

B) Sıralı cümle vardır.

C) Birden fazla birleşik cümle vardır.

D) Olumsuz cümle vardır.

E) Devrik cümle yoktur.

CEVAP ANAHTARI

Cevap Ver