11.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2.Yazılı Soruları

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2.Yazılı Soruları

1)       Aşağıdaki parçalar hangi metin türüne örnektir, belirtilen boşluğa yazınız.

Çocuklarda televizyon seyretme alışkanlığı sadece okul başarısını etkilemekle kalmıyor; fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini de yavaşlatıyor. Çocuk, televizyon başında yeterince hareket etmediği ve biriken enerjisini harcayamadığı için devamlı kilo almaktadır. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan ve koşan bir çocuk birikmiş vücut enerjisini boşalttığı için rahatlamakta; eve sakinleşmiş olarak dönmektedir.( ……makale…………………………)

ABD’de 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kendisine “bir daha konuşamaz” teşhisi konulan bir Amerikalı, konuşma yetisine 2 papağanı sayesinde yeniden kavuşmasının ardından hayatını kuşlara adadı.
( …haber yazısı……………………)
Bizimkisi nerden bakarsanız bakın zor bir iş. Durmadan, usanmadan hep yazmak, hemen her konuda, işimizin bu yönü. Ayrıntıya girmeden, her seviyeden okura seslenmek de fazla çaba gerektirmediğinden işimizin kolay yönü. Güncel olayları her gün köşemizde kısa sayılabilecek yazılarla kendi üslubumuzca yorumlamak, etkisi açısındansa önemli bir iş.(. …fıkra………………)

 Herkesin bir çocuk yanı vardır. Bastırılmış, korkutulmuş ve kovulmuş çocukluğu… “Çocuk­laşma!” der büyükler. Aslında, bilmeden “kendin gibi, özünde olduğun gibi davranma” demek is­terler. Ne çıkar çocuklaşsa insan? Kirletilmemiş günlerdeki kendine dönse ne olur? Çocukça duygularınız büsbütün kuruyunca damarlarını yitirmiş bir ırmak gibi kalmaz mıyız ortalıkta?

                                                           ( ………sohbet…………………….)

“İnsan erdemlerinin en büyüğü iyiliktir. Bundan yoksun olan insan, tedirgin, kötü, zararlı haşarattan bile daha aşağı bir varlıktır. İyilik, dinin bir erdem saydığı hayırseverliğin karşılığıdır, aşırılığa düşmez; ama yanılgıya düşebilir. İyilik eğilimi insan yaratılışının derinlerinde yatar, öylede güçlüdür ki, insanlara yönelemezse başka canlılara yönelir.

( …………deneme……………. )


 

2)     Uzaktaki manzarayı annesiyle seyretti.” Bu cümlenin yüklemini yapısı bakımından inceleyiniz.

                seyir(isim kökü) + et( yardımcı eylem), birleşik fiil3)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zor” sözcüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakınıyordu.

B) İstemeden zor bir çalışmanın içine girmişti.

C) Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.

D) Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlamıştı.

E) Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu.

4) Aşağıdaki tanımların hangisinde boş bırakılan yere sonundaki ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) ………….,.  Bir insanın herhangi bir konuda içini dökmek, paylaşmak amaçlı kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılara denir.( deneme 

B) ………….., yazarın herhangi bir konuda, bir düşünceyi belli kanıtlar kullanarak ispatlamaya çalıştığı gazete veya dergi yazılarıdır, (Makale)

C) Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, okuyucusuyla konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara denir. (sohbet )
D)Bir yazarın, başından geçen olayları anlattığı yazı türüne ……………… denir, (anı)
E) Gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel konuları ele alan; kısa, nükteli yazılara ………….. denir, (Haber Yazısı ) 


 

5) Bir sen vardın oysa
     Bir senin gözlerin kalmıştı
     Okyanustan iki damla.
     Şimdi masmavi iki ayrılık onlar.
 Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Ekfiil    

B)Birleşik zamanlı fiil              

C)Ekfiili düşmüş isim

D)Basit yapılı fiil                                   

 E)Basit zamanlı fiil

6) Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise  ( D)  yanlış ise  (Y)  yazınız.                                 
( Y   ) Denemede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır.        
(  Y  ) Fıkra yazarı yazdıklarını ispat etmek  zorundadır.          
( D   ) Makalede söz oyunlarına başvurulmaz, süslü  anlatımdan uzak durulur.       
( Y   ) Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa  yazmıştır.
( D ) Türk Edebiyatında sohbet türünün önde gelen  isimleri Ahmet Rasim ve Şevket Rado’dur.
( Y   )Güncel konularla ilgili yazılan nükteli kısa yazılara sohbet denir.
(  Y  )Edebiyatımızın ünlü gezi yazısı olan Seyahatname’nin yazarı Katip Çelebi’dir.
(  Y  )Anadolu Notları, hatıra türünde yazılmış bir eserdir.
( Y  ) Şikayetname, Bağdatlı Ruhi’nin yazmış olduğu ünlü bir mektuptur.
( D   )Fıkra, gazete çevresinde gelişen öğretici bir metindir.

7) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz..                        
a) Makalede temel öğe …düşünce……………… dır.
b)Makale…gazete ………………ve………dergi………………. yayımlanır.
c)Fıkra yazıları ……gazete……….…….……. yayımlanır.
d)Şuara tezkiresi…………………,  divan şairlerinin hayat hikayelerinin, eserlerinin ve edebi kişiliklerinin belli bir düzenle anlatıldığı eserlerdir.
e) Hac Yolunda,   ……gezi yazısı……………..  türünde yazılmış bir eserdir.
f) İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı esprili söze …nükte…………  denir.
g) Güzel ve tatlı konuşan kimseye  …hoşsohbet……………………   denir.
h) Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kişiye …muhabir……………….  denir.
k) Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlığa …manşet………….   denir.
m) Avrupa’da deneme türünün kurucusu ve ilk temsilcisi …Montaigne……………..   dir.

8) Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türünü ve yazarlarını yazınız.

 


 

ESER

 


 

TÜRÜ

 


 

YAZARI

 


 

Karalama Defteri

 


 

 deneme


 

 

 


 

 Nurullah Ataç

 


 

Mukaddime


 

 

 


 

 Makale

 


 

 Şinasi

 


 

Afak-ı Irak

 


 

 Gezi yazısı

 


 

 Cenap Şahabettin

 


 

Çankaya


 

 

 


 

 Hatıra

 


 

 Falih Rıfkı Atay

 


 

Eşref Saati

 


 

 sohbet

 


 

 Şevket Rado

 

9)            I. Makale                 ciddi ve resmi anlatım
                II.Haber yazısı         senli benli anlatım
                III.Deneme              samimi anlatım
                IV. Fıkra                  gazetede yayımlanma
               V. Anı                      gerçeklik
Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?

Cevap Ver