11.Sınıf Seçmeli Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Seçmeli Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapla

Türk edebiyatı ve dil ve anlatım dersleri ile ilgili hazırladığımız yazılı sorularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Dil ve anlatım yazılı sorularını dil ve anlatım dersi kapsamında hazırladık. 11.sınıf dil ve anlatım yazılı sorularını çözerek sınavlarda başarı gösterebilirsiniz. 2.dönem 11.sınıf dil ve anlatım 3.yazılı sorularını paylaşmaya devam edeceğiz. Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı sorularını da sizlerle paylaşacağız. cemal aksoy

 

1.Aşağıdakilerin hangisinde “– ki  ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

A)       Madem ki gelmeyecektin, niye bizi beklettin?

B)       Masadaki kalemi alıp cebine koydu.

C)       Desemki, vakitlerden bir nisan akşamıdır.

D)      Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur.

E)       Soru sorduğu zaman, cevaplaki sussun.

2) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    A )  Ruşen  Eşref  Ünaydın : “ Atatürk’ü  Özleyiş”

   B )   Falih   Rıfkı  Atay : “Çankaya”

    C    Yakup  Kadri: “Zoraki  Diplomat

    D ) Erdal  Öz . Allı  Turnam

    E )  Nurullah Ataç _ Günlerin  Götürdüğü

 3.Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme      B) Fıkra           C) Makale       D) Eleştiri    E) Röportaj

 14.  I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

       II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi    sonbaharı anlatıyor.

       III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

      IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

       V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? 

A) I             B) II          C) III               D) IV            E) V

 5.Aşağıdakilerden hangileri gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla gelişmiş türlerdir?

A)Makale-fıkra-roman

B)Röportaj-anı-biyografi

C)Söyleşi-deneme-otobiyografi

D)Fıkra-makale-röportaj

E)Gezi yazısı-söylev-fabl

 6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)Arkadaşımın, kan beynine sıçramıştı ve ne söylediğini  bilmiyordu.

B)Çekingen bir yapısı olduğundan, risk almayı sevmezdi.

C)Bu hafta, maçların hiçbiri berabere bitmemişti.

D)Toplumun belirlediği kurallara herkes gibi sen de  uymalısın.

E)Çiftlikteki atların daha iyi bakılması gerekiyordu.

 7. “Vurmak” sözcüğü aşağıdakilerin   hangisinde” olduğundan başka bir biçimde  çevirmek veya başka biçimde göstermek”    anlamında kullanılmıştır?

  A) Sen bakma onların vur patlasın çal oynasın      tavırlarına.

  B ) Sözlerinin son kısmını vurgulayınca   odadakilerin tavrı  değişti..

  C ) Avda vurdukları havanlar o gün gözüne   daha   farklı görünmüştü.

 D )  Parasızlıktan bıkınca o da işi deliliğe vurmaya   başladı.

  E )  Masaya yumruğu vurarak, bir şeylerin  değişmesi   gerektiğini  söyledi

 8 –  Roman yazarı , eserini oluştururken toplumsal  yapıyı   çeşitli  açılardan inceler.

        Cümlede kaç söz öbeği vardır?

    A ) I       B) 2          C) 3       D) 4       E) 5

       9 – – Duygusuz ,umutsuz ,derin  bir   uçurum  bu      korku.

        Yukarıdaki dizede kaç tane türemiş sözcük    vardır?

       A)   1       B)   2     C)  3       D) 4     E) 5

10 – Şimdi gene başka bir örnek alalım ( ) Ataç, Batı edebiyatından kimleri tutardı ( ) Bu da dikkate değer bir noktadır ( ) Bakınız bunlar kimlerdir ( ) Apuleius, Lukianos, Terentius ( )

                Yukarıda parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:), (?), (.), (:), (!)       B) (.), (?), (.), (.), (.)

C) (.), (?), (.), (,), (…)     D) (:), (?), (.), (.), (…)

E ) (:), (?), (.), (:), (…)

11)Hatıra türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

 A)Yaşananları günü gününe yazma.

  B ı Geçmişte yaşananları yansıtma.

  C ) Birinci kişi ağzından anlatma.

  D ) İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme.

  E ) Gözlem ve izlenimleri aktarma.

 12 ) Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A ) Günlük            B) Deneme     C) Otobiyografi

 D) Biyografi           E) Makale

 13 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez?

A)Hastalığının çaresi olmadığını o da biliyordu.

B)Banyodaki tarağın dişlerinden biri kopmuştu.

C)Doğanın bize sunduklarından yararlanmayı bilmeliyiz.

D)İşçiler kışın soğuğunda tarlalarda çalıştı.

E)Gücümüzü birlikte hareket etmekten alıyoruz biz

 14-  Aşağıdaki cümlede  bırakılan  boşluğu  anlam bakımından  en uygu  biçimde  tamamlayan cümle hangisidir

  İnsanın  kendi ,,,,,,,,, gelişmesine ve başarısına katkıda bulunur.

  A ) Psikolojik ve  sosyolojik

  B ) doğal ve sosyal  çevresinin

 C ) dürtülerini  kontrol edememesi

 D ) özelliklerinin  farkında  olması

E ) düşüncelerine  değer vermemesi

  15  – I.  Sürekli  parlayan  güneşi  sayesinde

            II. yarımadanın  güney  ucunda

            III.  binlerce  turisti kendine  çekiyor

           I V.  pek çok  ülkeden

           V.  yer alan şehir.

Yukarıdaki  sözler, kurallı  ve  anlamlı bir  cümle biçiminde  sıralandığında  hangisi  baştan birinci   olur ?

A ) I..      B ) II       C ) III.        D) IV      E ) V.   E

Soruların cevaplarına ulaşmak için yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Cevap Ver