11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Evrensel İletişim

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178- 221 Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Evrensel İletişim

Ortaöğretim 11. sınıf dil ve anlatım kitabı sayfa 162'den itibaren 176- 177 ölçme ve değerlendirme soruları ve ünite sonu ölçme değerlendirme cevaplarını sizler ile paylaşıyoruz. cemalaksoy.org lise 3 dil ve anlatım kitabı çözümlerini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Evrensel İletişim Yayınları tarafından basılan 11. sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.

Sayfa 162 Eleştiri

Sayfa 166

2.Etkinlik

“Ölmez Otu” adlı metin Yaşar Kemal’în “Ölmez Otu” romanının değerlendirilmesi, başarılı ve kusurlu yanlarının ortaya koyulması amacıyla yazılmıştır.

3.Etkinlik

Metindeki eleştirinin konusu eserdir.

4.Etkinlik

Yazar Yaşar Kemal’in ve diğer yazarların romanlarından çeşitli örnekler vererek Ölmez Otu adlı romanı değerlendiriyor. Bu örnekler bir bakıma, dayanılan nesnel dayanaklar ve ölçütlerdir. Metinde nesnel eleştiri yapılmıştır.

5.Etkinlik

Metinde Ölmez Otu’nun kahramanının yarattığı cinayet miti eleştiriliyor. Fethi Naci’ye göre kişiler değil, toplum yaratır. Yazar, Yaşar Kemal’i bu bakımdan başarısız bulur.

Sayfa 170

7.Etkinlik

Metinde eserle dış dünya arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Don Kişot romanının oluşmasını sağlayan kültürel, sosyal ve siyasi faktörlere değinilmiştir.

8.Etkinlik

Metinde Don Kişot adlı romanın evrensel bir özelliğe sahip olduğu, yazıldığı dönemde ne anlatmak istemişse günümüzde de aynı mesajı verdiği anlatılmaktadır. Don Kişot, idealle gerçeğin çatışmasıdır. Bu çatışma insanlıkla birlikte var olmuştur ve sonuna kadar devam edecektir.

Metinde örnekleme, tanık gösterme ve karşılaştırmalara yer verilmiştir.

9.Etkinlik

Metinde Don Kişot romanı ile ilgili düşünceler aktarılırken bu düşünceleri desteklemek amacıyla örnekler verilmekte, başka yazarların konuyla ilgili sözleri aktarılmakta, eserin çeşitli yerlerinden alıntılar yapılmaktadır.

10.Etknlik

Roman, Orta Çağ Avrupa’sında bir şövalyenin yel değirmenlerine savaş açmasını ve bu mantıksız savaşı kazanacağına inanmasını anlatır.

Sayfa 172

12.Etkinlik

Konu Cevat Şakir Kabaağaçlı’dır. Metinde yazarın hayatı, kişiliği ve sanatçı yönü anlatılmaktadır.

16.Etkinlik

Ölmez Otu: Anadolu köylüsünün kültürü ile ilgili çalışmalardan yararlanılmış, Anadolu köylüsünün gerçek kişiliği ile romanlarda görülen özellikleri karşılaştırılmıştır.

Don Kişot, Romanların Romanı: Avrupalı yazarların ve Batı toplumunun 19. Yüzyıldaki hayat ve sanat anlayışı, sosyal yaşamı ve kültür özellikleri hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Halikarnas Balıkçısı: Ege yöresinde yaşayan insanların yaşam koşulları ve kültürün Halikarnas Balıkçısı üzerindeki etkileri anlatılmıştır.

18.Etkinlik

Tip: Davranış ve düşünceleriyle, yaşadığı dönemi ve içinde bulunduğu toplumun zihniyetini temsil eden roman kişileridir.

Üslup: Bir yazarın, eserinde başvurduğu anlatım ve söyleyiş tarzı, biçem

Eleştiri yazılarında terimlere sıkça rastlarız. Yapılan eleştiri belli ölçütlere yani bilimsel esaslara göre yapılır. Terimler de bu ölçütlerin bir parçasıdır.

19. Etkinlik

Göndergesel işlev

Sayfa 173

20.Etkinlik

Açıklayıcı anlatım

Sayfa 174

Anlama Yorumlama

1)Edebiyat tarihçisi metnin oluşmasında etkili olan sosyal, siyasi ve kültürel faktörleri izah eder. Metnin yorum ve değerlendirme kısmına girmez.

Eleştirmen ise edebiyat tarihçisinin yöntemiyle birlikte eserin estetik ve sanatsal özelliklerine de değinir.

Edebiyat tarihçisi nesnel ve objektiftir. Eleştirmen ise yeri geldiğinde kendi beğenisini de dile getirir.

4)Altı çizili bölümlerden ilki üslupla, ikincisi ise  eser- yazar ilişkisiyle ilgilidir.

5)Eleştiri yazarlarının hedef okuyucu kitleleri, anlatılan konuyla ilgilenen insanlardır.

9)Eksiltili ve kısa cümleler bağdaşıklığa aykırıdır. Bu cümleler metnin akıcılığını da olumsuz etkilemektedir.

Sayfa 173

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)esere dönük, nesnel, öznel-nesnel

B)YYDYDYY

C)

1)E

2)A

3)E

4)C

Sayfa 176- 177

2.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

A)sağ-sağ, fıkra, otobiyografi, kaynağına, 5N1K, Monteigne, Manşet, Şinasi- Agah Efendi- Tercüman-ı Ahval

B)YYDDYDDD

C)

1)D

2)A

3)E

4)A

5)E

6)B

7)B

8)E

9)E

10)E

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178- 221 Cevapları

Cevap Ver