11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Evrensel

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 81-95 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 67-80 Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

2013/2014 EVRENSEL İLETİŞİM YAY.11.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI

11.Sınıf dil ve anlatım dersinde öğretici metinler ayrıntılı olarak işlenmektedir. lise 3 dil ve anlatım ders kitabı Evrensel İletişim yayınlarından çıkmıştır. Dil ve anlatım 11.sınıf ders kitabı cevaplarına sitemizden ulaşabilirsiniz. 11.sInıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz.

SAYFA 11

HAZIRLANALIM

1. Ziyaret ettiğiniz kitabevi veya kütüphanede kitapların ne şekilde sınıflandırıldığını, bu sınıflandırmanın nasıl kolaylıklar sağladığını açıklayınız.

Kütüphanelerde kitaplar türlerine, yazarlarına ve konularına göre sınıflandırlır. Bu sınıflandırmalar, aradığımız kitabı daha kolay bulmamızı sağlar.

2. Hangi türde yazılmış eserleri okumaktan hoşlanıyorsunuz? Niçin?

3. “Kurmaca” kavramından ne anladığınızı açıklayınız.

Kurmaca metinlerde yazar gerçek ve

Kurmaca, gerçekte olmadığı halde varmış gibi düşünülen, tasarlanan olay veya düşüncelere denir.

Kurmaca metinlerde gerçek olaylar veya kaynağını gerçek hayattan alan tasarlanmış olaylar anlatılır.

Kurmaca metinlerde yazar gerçeği dönüştürerek anlatır. Yani gerçeği hayal gücüyle yeniden kurgular.

Edebi metinler, kurmaca metin tarzındadır. Bunlar: şiir, mesnevi, halk hikayesi, roman, hikaye, masal,fabl, destan, efsane, öykü,tiyatro

Bazı kurmaca metinlerde yer alan olayların gerçekliği yoktur: masal, fabl

Bazı kurmaca metinlerde yazar gerçeklikten yola çıkarak kurgu oluşturur veya tümüyle hayalinde tasarlar olayları. (öykü, roman, tiyatro gibi)

SAYFA 13

1. ETKİNLİK

• “Sitem”, “Güğüm”, “Mağlova Suya Kavuştu” ve “Sinema” adlı metinlerin iletilerini
aşağıdaki tabloya yazınız.

METİNLER……İLETİLERİ

Sitem : Aşk, insanı yıpratır.
Güğüm : Evinden uzak kalan kişi, daima memleketini hayal eder.
Mağlova Suya Kavuştu : Tarihi bir köprünün suya kavuşması
Sinema : Sinema, insana huzur ve mutluluk verir.


• Yazdıklarınızı arkadaşlarınızın yazdıklarıyla karşılaştırınız. Hangi metinlerin anlamı kişiden
kişiye göre değişmektedir? Bu metinlerin ifade ettikleri anlamların kişiden kişiye değişiklik
göstermesinin nedenleri üzerinde tartışınız. Ulaştığınız sonucu açıklayınız.

Sanat metinlerinin (edebi metinlerin) iletisi kişiden kişiye değişir. Öznel olmasından


• “Sitem” adlı metinden alınan “Yâr yâr!.. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar.”
dizesindeki anlatımı, “Mağlova Suya Kavuştu” adlı metinden alınan “Alibey Deresi vadisine 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan Mağlova Su Kemeri 36 metre yükseklik ve 258 metre uzunluğa sahip.” cümlesindeki anlatımla karşılaştırınız. Hangi ifadelerin yan anlamda kullanıldığını belirtiniz. Yan anlamda kullanılan kelimeler okuyucuda nasıl bir etki uyandırmaktadır?

Sitem adlı metinde yan ve mecaz anlamlı sözcükler vardır. Mağlova Suya Kavuştu adlı metinde sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır.


• “Sitem” , “Güğüm”, “Mağlova Suya Kavuştu” ve “Sinema” adlı metinlerden hangisi veya
hangilerinde kelimeler genellikle yan anlamıyla kullanılmıştır? Kelimelerin gerçek ya da yan
anlamda kullanılmasıyla metnin yazılış amacı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Mağlova Suya Kavuştu adlı metinde sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Diğer metinlerde yan ve mecaz anlamlı sözcükler vardır.


“Sitem”, “Güğüm”, “Mağlova Suya Kavuştu” ve “Sinema” adlı metinleri 9. Sınıf Türk Edebiyatı dersi, “Metnin Oluşumunu Kavrama” konusunda öğrendiğimiz bilgilerden hareketle yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkileri ve işlevleri bakımından inceleyelim:

1

3. ETKİNLİK:

Sayfiyede Yaz adlı metin göstermeye bağlı bir edebi metindir. Olayı göz önünde canlandırarak anlatma amacıyla yazılmıştır. Gerçekliği kurgulayarak anlatır, kurmaca metindir, anlatımda diyaloglar vardır.

Güğüm adlı metne bakalım. Anlatmaya bağlı bir edebi metin. Okuyucuyu olay içinde yaşatma amaçlanmış, gerçeği kurgulayarak anlatan kurmaca metindir. Öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılmış.

5. ETKİNLİK

2

 

6. ETKİNLİK:
• Aşağıda isimleri verilen metinlerde dilin hangi işleviyle kullanıldığını yazınız.
cemalaksoy.org
Sitem: ŞİİRSEL İŞLEV
Güğüm: ŞİİRSEL İŞLEV
Mağlova Suya Kavuştu: GÖNDERGESEL İŞLEV
Sinema: GÖNDERGESEL İŞLEV, ŞİİRSEL İŞLEV
Sayfiyede Yaz: ŞİİRSEL İŞLEV, HEYECANA BAĞLI İŞLEV 

Metinlerin yazılış amaçları ile dil özellikleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bilgi vermeyi, öğretmeyi amaçlayan metinlerde dil, göndergesel işlevde, sanat metinlerinde (edebi metinler) dil, şiirsel işlevde kullanılır.

7. ETKİNLİK:
10. sınıf dil ve anlatım dersi “Anlatım Türleri” ünitesinde öğrendiklerinizden hareketle “Sitem”,“Güğüm”, “Mağlova Suya Kavuştu”, “Sinema” adlı metinlerden alınan aşağıdaki bölümlerde hangi anlatım türlerinin kullanıldığını karşılarına yazınız.

3
SAYFA 18
8. ETKİNLİK:
Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, lirik ve söyleşmeye bağlı anlatımların hangi tür metinlerde kullanıldığını belirtiniz.
ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM — roman, hikaye, halk hikayesi (bu türlerin dışında gezi yazılarında da öyküleyici anlatıma yer verilebilir.)
BETİMLEYİCİ ANLATIM:– roman,hikaye, halk hikayesi (gezi yazılarında da betimlemelere yer verilir.)
LİRİK (coşku ve heyecana bağlı anlatım) — şiir
SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIM — tiyatro (roman ve hikayelerde de söyleşmeye bağlı anlatım görülebiilr.)
9. ETKİNLİK

 

Cevdet Bey ve Oğulları

Aganta Burina Burinata

Anlatıcının Bakış Açısı

Anlatıcı üçüncü tekil kişidir.
İlahi (hakim) bakış açısıyla yazılmıştır.
Anlatıcı her şeyi bilir.

Anlatıcı olayların içinde olan, olayı
yaşayan biridir.
Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.

Kullanılan Anlatım Türleri

Öyküleyici anlatım
Betimleyici anlatım (karakter betimlemeleri)

Öyküleyici anlatım
Söyleşmeye bağlı anlatım

10.etkinlik:

SANATSAL METİNLERLE ÖĞRETİCİ METİNLER ARASINDAKİ FARKLAR

SANATSAL METİNLER

ÖĞRETİCİ METİNLER

§  Estetik zevk uyandırmak,çağrışımda bulunmak üzere yazılır.

§  Bilgi vermek amacıyla yazılır.

§  Kesinlik yoktur.

§  Kesinlik vardır.

§  Üslup kaygısı vardır. Nasıl anlattığı önemlidir.

§  Üslup kaygısı yoktur. Ne anlattığı önemlidir.

§  Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.

§  Açıklayıcı, tanımlayıcı, örnekleyici anlatım kullanılır.

§  Söz sanatları çok fazla kullanılır.

§  Söz sanatı kullanılmaz.

§  Gerçekli kurmaca gerçeklik olarak aktarılır.

§  Anlatılanlar gerçeğin ta kendisidir.

§  Dil sanatsal işlevde kullanılır.

§  Göndergesel ve dil ötesi işlevde kullanılır.

§  Özneldir.

§  Nesneldir.

§  Sanatsal metinler, öğretici metinlerden faydalanıp kendine kaynak alırken öğretici metinler, sanatsal metinleri kendine kaynak olarak alamaz.

§  Yan anlamlar ve mecazlarbakımında zengindir

§  Gerçek,temel ve terim anlamlı kelimeler çok kullanılır.

§  Sanatsal metinlerin anlamı okuyucusunun bilgisine,kültürüne göre değişir.

§  Öğretici metinlerin anlamı herkes tarafından aynı algılanır.

§  Kelimeler karışık  ve farklıanlamlara gelecek şekilde olabilir.

§  Kelimeler sade ve net birşekilde aktarılır.

§  Dolaylı bir anlatım vardır.

§  Doğrudan bir anlatım vardır.

§   

§   

ANLAMA – YORUMLAMA


Tabloda yer alan metin türlerinin yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkileri ve dilin işlevi bakımından sanat metni mi öğretici metin mi olduğunu sınıfça tartışınız. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.
4

 

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 67-80 Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 81-95 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cevap Ver