11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53-65

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 81-95 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 67-80 Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53-65

2013 2014 eğitim öğretim yılı ortaöğretim 11.sınıf dil ve anlatım ders kitabı Evrensel İletişim Yayınları tarafından basılmıştır. lise 3 dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Ünite ünite, sayfa sayfa etkinlik cevaplarını, anlama yorumlama sorularını, ünite sonu değerlendime sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Bu yazımızda sayfa 53 ve sayfa 65 arasındaki konu olan anı yani hatıra konusu ile ilgili çözümleri bulabilirsiniz. Sayfa 57- 58-62 etkinlik cevaplarını, sayfa 63-64 anlama yorumlama cevaplarını, sayfa 65 ünite sonu değerlendirme sorularının cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

Anı

Sayfa 53

Hazırlanalım

3)Bir olayı onu yaşayan kişinin ağzından dinlemek hem daha etkileyici hem de inandırıcı olur.

Sayfa 57

1.Etkinlik

Tanınmış bir kişinin başından geçen  ya da tanık olduğu  olayları anlattığı bir yazı türüdür. Ben merkezli anlatım vardır. Yazar gözlem ve izlenimlerini aktarır. Açık, duru, yalın ve akıcı bir dil vardır.

2.Etkinlik

Geçmişte yaşamış olduğu bazı yaşantıları ve bu yaşantılara bağlı olarak kendisinde oluşan düşünceleri, izlenimleri aktarmıştır. Dolayısıyla bu metin, bir anıdır.

3.Etkinlik

Metinde anlatılan olaylar Haldun Taner’in  etrafında meydana geliyor. Yazar, Haldun Taner’i  nerede ve nasıl tanıdığını  anlattıktan sonra onu, eserleri ve sanatçı kişiliğiyle tanıtmaktadır. Metnin anlatıcısı yazarın kendisidir.

Sayfa 58

4. Etkinlik

İnsanın kendi bilgi ve izlenimlerini doğrudan doğruya aktarması, ifadenin içten, gerçekçi ve inandırıcı olmasını sağlar.

5.Etkinlik

Metne göre Haldun Taner, sanatçı dostlarını ziyarete giden ölçülü, ağırbaşlı ve nazik bir beyefendidir. Yazdığı tiyatro eserleriyle kendi döneminde tanınmış bir yazardır.

Anılar yazıldıkları dönemin siyasi ve sosyal özelliklerini yansıttığında bir belge niteliği taşır.

6.Etkinlik

Selim ileri’nin bu metni yazarken yararlandığı ilk kaynak kendi yaşantılarıdır. Haldun Taner’i her yönüyle anlatmak isteyen yazar, onunla ilgili yazılmış yazılardan( anı, biyografi, fıkra…) Haldun Taner’in yakın çevresindeki insanlardan da yararlanmıştır. Haldun Taner hakkında alıntılar da yapmıştır.

Metinde Haldun Taner ile ilgili verilen bilgiler;

Kemal Tahir’in yakın arkadaşıdır.

Kendi döneminin tanınmış bir tiyatro yazarıdır.

Yazarlar tarafından beğenilen bir sanatçıdır.

Hoşsohbet bir insandır.

Ömrünün sonlarında yeniden öykü yazmayı denemiştir.

1986’da hayatını kaybetmiştir.

7.Etkinlik

Anı yazarlarının anlatacakları olay, kişi, zamanla ilgili olarak herhangi bir kaynaktan yararlanmaları gerekmez. Anı metinleri kurmaca değildir. Bir anıda anlatılan olay, kişi ,yer unsurlarının bütünüyle gerçek olması ve değiştirilmeyen, olduğu gibi aktarılması gerekir.

Sayfa 62

8. Etkinlik

İleri görüşlüdür. Risk almayı sever. Olayların nedenlerini ve olası sonuçlarını çok iyi tahmin eder. En kötü koşullarda bile umutsuzluğa kapılmaz. Vatanını, milletini sever korur.

Bu metinde anlatılanlar o dönemde Anadolu’da Milli Mücadele sürecinin yaşandığını göstermektedir.

10.Etkinlik

İncelediğimiz anı metinlerinde anlatılan olaylarla ilgili yer, zaman ve kişiler belirtilmiştir. Anı türünde yer, zaman ve kişiyi belirtmek anlatılanların inandırıcı olması bakımından son derece önemlidir. Bu özellik anıya belge niteliği kazandırır.

12.Etkinlik

Öyküleyici, açıklayıcı anlatım türleri kullanılmıştır.

14.Etkinlik

Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

15.Etkinlik

Günlük ile Anı Arasındaki Farklar

Günlük🙁 Yaşanan olaylar günü gününe yazılır. Ben merkezli anlatım vardır. Öyküleyici, açıklayıcı, betimleyici anlatım türleri kullanılır. Yazar, gözlem ve izlenimlerini aktarırken duygularını katabilir.)

Anı:( Yaşanmış bir olay yıllar sonra veya yaşlılık döneminde yazılır. Ben merkezli anlatım vardır. Öyküleyici, açıklayıcı, betimleyici anlatım türleri kullanılır. Yazar, gözlem ve izlenimlerini aktarırken duygusallıktan uzaktır.)

Sayfa 63

Anlama Yorumlama

1)Atatürk, ulusal mücadelenin hangi koşullar altında yapıldığını, olaylar arasındaki ilişkilerin nedenlerini, sonuçlarını kendi hayatı etrafında bir anı biçiminde anlatmaya karar vermiştir.  Onun anıları günümüzde Milli Mücadele ve cumhuriyet dönemine açılan bir pencere gibidir.

2)Yakup Kadri’ye ait olan paragraf anı, Ahmet Oktay’ın yazısı ise günlüktür.

4)Sözlü olarak anlatılan anılar sohbet havası taşır. İçten ve akıcı bir anlatıma sahiptir. Ancak sözlü olarak sunulduğu için  anlatılan olayla ilgili bazı ayrıntılar unutulabilir. Yazılı olarak anlatılan anılarda ise anlatım daha düzenli ve planlıdır.

Sayfa 64

6) Bey( kişi adı ile kullanılan  ünvanlar büyük harfle başlar.)

Başyapıt( baş sözcüğü ile yapılan sıfat tamlaması şeklinde oluşan bileşik isimler bitişik yazılır.)

Hissediyordu( ses türemesi olan bileşik isimler bitişik yazılır.)
Denek taşı( özel isimler küçük harfle başlar.)

Galatasaray Lisesi( kurum adları büyük harfle başlar.)

Yükseköğrenim( Öğretim ve öğrenim sözcükleri ile yapılan bileşik isimler bitişik yazılır.)

Göz ardı( -ardı- sözcükleri ile yapılan bileşik sözcükler ayrı yazılır.)

Yirmi altı ( Sayılar ayrı yazılır.)

Divan’ın ( Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.)

Zilli Zarife( Özel isimlerle birlikte kullanılan lakap ve ünvanlar büyük harfle başlar.)

16 Mart 1916 ( Bir tarihle birlikte kullanılan ay, gün adları büyük harfle başlar.

Birtakım( birtakım, birçok, hiçbir  gibi belgisiz sıfatlar bitişik yazılır.)
Bedevilerdi( Özel isimlere getirilen çokluk eki bir milleti veya coğrafi konumu belirtiyorsa kesme işareti ile ayrılmaz.)

Gayrıihtiyari( Dilimize başka dillerden girmiş sözcükler, söyleyiş esnasında bitişik yazılır.)

Sayfa 65

Ölçme ve Değerlendirme

A)DDYD

B)

1)E

2)E

3)A

C)

1) Günlük ile Anı Arasındaki Farklar

Günlük:( Yaşanan olaylar günü gününe yazılır. Ben merkezli anlatım vardır. Öyküleyici, açıklayıcı, betimleyici anlatım türleri kullanılır. Yazar, gözlem ve izlenimlerini aktarırken duygularını katabilir.)

Anı:( Yaşanmış bir olay yıllar sonra veya yaşlılık döneminde yazılır. Ben merkezli anlatım vardır. Öyküleyici, açıklayıcı, betimleyici anlatım türleri kullanılır. Yazar, gözlem ve izlenimlerini aktarırken duygusallıktan uzaktır.)

2) Yazar

3) Anı, öğretici bir metin türüdür. Öğretici metinler, insanlara bilgi verir. Anıda anlatılanlar gerçek olmalıdır. Gerçeklik de ancak anlatılanların nesnel olması ile elde edilir.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 81-95 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 67-80 Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

11.Sınıf Dersleri Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

 

Cevap Ver