11.Sınıf dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 11

11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 11

1.Ünite: Metinlerin Sınıflandırılması

Sayfa 11

Okul Dışı Etkinlik

Öğretici metinler ile sanatsal metinler; gerçeklikle ilişkileri ve yazılış amaçları bakımından, kullanılan anlatım türleri bakımından, dilin işlevleri bakımından, sözlü ya da yazılı anlatım oluşturması bakımından sınıflandırılır.cemalaksoy.org

Anlatıcının bir olayı ya da durumu anlattığı, naklettiği anlatım türüne öyküleyici anlatım denir. Anlatıcı olayı aktarırken kendine özgü bir bakış açısı geliştirebilir. Anlatıcı her zaman yazarın kendisidir. Ancak yazar isterse mikrofonu başka birine verip olayı ona anlattırır, isterse kendisi anlatır.

Hazırlık

1)     Sınıflandırma, birbirinden farklı özellikler gösteren nesne, olgu ve kavramları birbirine benzer öğelerle yan yana getirmedir.

2)     Edebi metinler, insanların güzele olan tutkusundan doğmuştur. İnsan daima güzelin peşinde olmuştur. Güzele olan bu tutkusu onu sanat eserlerine yöneltmiştir.

3)     Gerçekte olmadığı halde varmış gibi düşünülen, tasarlanan olay veya düşüncelere kurmaca denir.  Temel gerçeklik değiştirilerek sunulur.

Cevap Ver