11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 14

11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 14

Sayfa 14

1)     Metin kurmacadır. Edebi metinlerin asıl amacı yazarın kendi özgün yorumunu okuyucuya aktarmaktır.

2)     Betimleyici anlatım, öyküleyici anlatım

5)Öğretici metinler: Yazılış amacı, bilgi vermek, öğretmektir. Bilimsel konularla insanı ilgilendiren olayları, düşünceleri anlatır. Konular genellikle somut ve gerçektir. Ele alınan konular nesnel bir tutumla anlatılır. Dil göndergesel işleviyle kullanılır. Herkesin anlayacağı anlaşılır cümleler vardır.

Sanatsal Metinler: Edebi ve estetik zevk veren güzellikleri anlatım yoluyla yaratmak, okuyucuda çeşitli duygu ve düşüncelere yönelik  çağrışımlar ve sezgiler oluşması sağlamak amaçtır. Konular genellikle soyut, bireysel ve kurmacadır. Gerçekler olduğu gibi değil, sanatçının duygu ve düşünce süzgecinden geçerek yeniden anlatılır. Dil sanatsal işlevde kullanılır. Mecaz anlamlara yer verilir.