11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 67-80 Cevapları Evrensel İletişim

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 81-95 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 67-80 Cevapları Evrensel İletişim

Dil ve anlatım 11.sınıf ders kitabı Evrensel İletişim yayınları tarafından 2013 2014 eğitim öğretim yılında basılmıştır. lise 3 dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını hız kesmeden paylaşmaya devam ediyoruz. Yıllık plana göre dil ve anlatım 11 ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Ortaöğretim dil ve anlatım ders kitabı 11 Evrensel iletişim yayınları cevaplarını, etkinlik çözümlerini sitemizde bulabilirsiniz. E okul lise sayfa 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 ve 80.sayfadaki soruların cevaplarını sizler için hazırladı. Biyografi ve otobiyografi konusu kitap çözümlerini sitemizde bulabilirsiniz.cemalaksoy.org

Biyografi

Sayfa 67

2)Hayallerimiz ve duygularımız bize özgü duygulardır. Yaptığımız her işte bir başarı hayali kurarız. Bu hayali gerçeklikle ilişkisi ve geçerliliği başkası tarafından eleştirilemez. Bu tamamen beklentilerimizle ilgilidir.

3) Tanınmış ve başarılı kişilerin hayat hikayelerini okumak bizlere birçok yönde fayda sağlar. Onların başarılı olma yolundaki azimleri, yaşadıkları zorluklar, insanlarla ilişkileri, tercihleri, güçlü ve zayıf yönleri bizlere kendi hayatımızla ilgili düşünme ve karar verme fırsatını sunar.

Sayfa 71

2.Etkinlik

Yazar, Halil İnalcık’ın hayat hikayesini anlatmaya başlamadan önce onun babasının Kırım’dan İstanbul’a gelişini anlatır. Yazar, bu biyografiyi  hazırlamadan önce tarih kitaplarını ve Halil İnalcık’ın kendi hayatı ile ilgili yazılarını incelemiştir.

3.Etkinlik

Halil İnalcık 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu, savaş ve kargaşanın yaşandığı bir döneme denk gelir. Ailesinin ve yakın çevresinin  desteği ve Abdulbaki Gölpınarlı, Fuat Köprülü gibi tarih ve edebiyat ustalarının katkıları ile büyük bir tarihçi olmuştur.

Sayfa 72

4.Etkinlik

Vatanını ve milletini sever. Zorluklardan yılmaz, çözüm yolu arar. Kararlı ve cesurdur. Akıl ve sağ duyu ile hareket eder. Örgütleyici ve toparlayıcıdır. Türk milletine ve ordusuna güvenir.

Sayfa 73

6.Etkinlik

Halil İnalcık hakkında okunan biyografiler ders kitabındaki biyografilerden pek farklı değildir. Biyografiler arasında ayrıntı ve öznellik nesnellik bakımından bazı farklılıklar olabilir. Ancak temelde değişmeyen bilgi kişinin hayat hikayesidir. Biyografi, kişinin hayatını gerçekliğe bağlı kalarak anlatır. Kurguya ve hayale yer verilmez.

7.Etkinlik

1.paragraf Halil İnalcık’ın babası Seyit Osman Nuri ile ilgili

2,3,4,5. Paragraf Halil İnalcık2ın çocukluğu ile ilgili

6,7,8,9. Paragraf Halil İnalcık’ın eğitim hayatı ile ilgili

10,11,12. Paragraf Halil İnalcık’ın tarih alanında yaptığı çalışmalarla ilgili

13,14,15. Paragraf Türk ve dünya tarihçiliğindeki yeri, ve almış olduğu ödüllerle ilgilidir.

Sayfa 75

9.etkinlik

-Anlatıcı, biyografinin konusu olan kişiyi tanıtan 3. Tekil kişidir. Anlatıcı, biyografiyi düzenleyen kişinin derlemiş olduğu bilgi ve açıklamaları  okuyucuya aktarır. Bir çeşit sunuculuk yapar. Paris Pişmiş adlı metinde ise anlatıcı yazarın kendisidir. Cümleler, 1.tekil kişi ağzından kurulur.

-Paris Pişmiş adlı metnin yazılış amacı yazarın kendisini tanıtma isteğidir.

Sayfa 77

10.Etkinlik

Bir Anı: Yahya Kemal’in yaşamı şiirsel bir anlatımla ve onun şiirlerinden örneklerle anlatılmıştır. Metinde öznellik hakimdir. Dil hem göndergesel hem de şiirsel işlevde kullanılmıştır.

Dünyaca Tanınmış Tarihçimiz Halil İnalcık: Açıklayıcı ve öğretici cümlelere ağırlık verilmiştir. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Halil İnalcık’la yapılan bir mülakattan alınan parçalar  anlatıma inandırıcılık  ve belge niteliği kazandırır.

Paris Pişmiş: 1.tekil anlatımlı bir metindir. Bu yönüyle diğer iki metinden farklıdır. Yani biyografidir. Açıklayıcı, öyküleyici anlatıma ağırlık verilmiştir. Dil göndergesel ve sanatsal işlevde kullanılmıştır.

11.Etkinlik

Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

12.Etkinlik

Açıklayıcı ve öyküleyici anlatım türler kullanılmıştır.

14.Etkinlik

Göndergesel

Anlama Yorumlama

1)İncelediğimiz metinlerde biyografisi yazılan kişinin hayat hikayesi kronolojik bir sıraya göre verilmiştir.

2)Biyografisi yazılan kişilerin ortak özelliği belli bir alanda toplum tarafından tanınmış, faydalı çalışmalar yapmış olmalarıdır.

3)Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi(tek yazı) denir.

8) Metinde kelimeler anlamlı bir örüntü biçiminde bir araya gelerek cümleleri oluşturur. Cümleler ise anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi iletmek üzere açıklama, neden-sonuç, aşamalı durum belirtme, amaç- sonuç gibi yöntemlerle birbirine bağlamıştır.

Sayfa 80

Ölçme ve Değerlendirme

A)otobiyografi, biyografi, kronolojik

B)DYYDDD

C)

1)B

2)A

D)

1)Biyografi: Kişisel yaşamı konu edinir ve öğreticidir. Bir başkasının yaşam öyküsü anlatılır. Belge niteliği taşır. Anlatıcı, biyografiyi yazan 3.tekil kişidir. Anlatılacak kişinin yaşamı bir bütün olarak ele alınır. Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı anlatım türleri kullanılır. Dil, göndergesel  işlevde kullanılır. Açık, akıcı, yalın bir dil kullanılır.

Otobiyografi: Kişisel yaşamı konu edinir ve öğreticidir. Yazar kendi yaşamını anlatır. Belge niteliği taşır. Anlatıcı, yazarın kendisidir. 1.tekil kişi anlatım vardır. Kişi kendi yaşamını bir bütün olarak anlatır. Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı anlatım türleri kullanılır. Dil, göndergesel  işlevde kullanılır. Açık, akıcı, yalın bir dil kullanılır.

Anı: Kişisel yaşamı konu edinir ve öğreticidir.  Yazar kendi yaşantılarıyla birlikte çevresinde tanık olduklarını da anlatır. Belge niteliği taşır. Anlatıcı yazarın kendisidir. Yazar, yaşadıkları arasından  önemli bulduklarını seçer ve sadece onları anlatır. Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı anlatım türleri kullanılır. Dil, göndergesel ,  heyecana bağlı işlevde kullanılır. Açık, akıcı, yalın bir dil kullanılır.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 81-95 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

11.Sınıf Ders Kitabı Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

Cevap Ver