11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 126-128-130-132-133

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 126-128-130-132-133

Eleştiri (Tenkit)

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 126

Hazırlık

1)Eleştiri ya da tenkit bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan metinlerdir. Eleştiri metinleri hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir.

4)Eleştiri, doğruyu bulma, iyiyi hakim kılma ve onu yayma çabalarının ürünü olduğu sürece anlamlı ve değerlidir.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 128

İnceleme-Uygulama

1)Eleştiri, bir eserin, insanın ve uygulamanın daha nitelikli hale gelmesi için gerekli koşulları ortaya koyar. Eleştiri olmasa edebi eserlerin ve sanatçıların değeri anlaşılmaz. Edebiyatta, sanata, siyasete ve topluma yön veren en önemli güçlerden biri eleştiridir.cemalaksoy.org

2)

a)Yazar, Tanpınar’ın eserlerinde gözleme niçin bu kadar değer verdiğini, onun sözlerinden, şiirlerinden ve düşüncelerinden örnekler vererek nesnel bir şekilde anlatmaktadır.

b)Eleştiri yazıları konularına göre “esere dönük eleştiri, sanatçıya dönük eleştiri, topluma dönük eleştiri olmak üzere üçe ayrılır. Konunun ele alınışına göre eleştiriler “ öznel ve nesnel eleştiri” şeklinde ikiye ayrılır.

3)Tanpınar’ın Şiirinde Kompozisyon adlı eleştiri yazısında Tanpınar’ın tabiata bakışı ve tabiatı eserlerinde işleyişi ele alınmıştır.

4)Eserin dış dünyayla ilişkisini ele alan eleştiri yazılarında eserde anlatılanların dış dünyadaki karşılıkları tespit edilir.

5)Okuduğumuz metinde Tanpınar ve Tanpınar’ın edebi kişiliği hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

1.Etkinlik

Eleştiri yazılarının ortak özellikleri:

Düşünce yazılarına özgü bir planla yazılır.

Eser ve sanatçı hakkında okuyucuya fikir kazandırır.

Okuyucuya, neyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda öncülük eder.

Eleştirilen sanat eserinin kimin tarafından, hangi zaman ve çevrede, hangi şartlar altında yazıldığı dikkate alınır; yerli ve yabancı benzerleriyle karşılaştırma yapılır.

Eleştirilen bir sanat eseri konusu, dili, üslubu, tekniği, kahramanları, gözlem ve betimlemeleri bakımından değerlendirilir.cemalaksoy.org

Eleştirilen eserin, sanatçısının orijinal görüş ve duyuşları saptanır. Eserin sanat dünyasına ne gibi bir katkı yaptığı ortaya konur.

Bir sanatçı eleştiriliyorsa onun hataları, orijinal yanları belirtilir, sanatını geliştirmesi için yapması gerekenler açıklanır.

Eleştiriye konu olan eser, yalın bir dille tanıtılır.

Eleştirmen, eserin gerçek değerini, güçlü ve zayıf yönlerini, özünü ve önemini belirtir; yeni eserler için sanatçılara kılavuzluk eder.

Bir şiirin eleştirisini yapan kişi şair olmayabilir ama bu türün bütün özelliklerini çok iyi bilmeli, başka örneklerle karşılaştırarak şiirin gerçek değerini taraf tutmadan belirleyebilmelidir.cemalaksoy.org

2.Etkinlik

Eleştiri türünün Türk edebiyatındaki temsilcileri için tıklayınız.

7)Eleştiri yazılarında yazar ele aldığı sanatçıyı veya eseri her yönüyle bilen bir kişi olarak okuyucuya bilgiler aktarır.

Eleştiride en çok başvurulan anlatım türü açıklayıcı anlatımdır.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 129

4.Etkinlik

Okuduğumuz metinde yazar Köroğlu adlı operanın Türk tiyatrosuna getirdiği yeniliği överek anlatmıştır.

Metinde yazarın oyunla ilgili eleştirisinde öznellik hakimdir.

Metin, öznel bir eleştiri niteliği taşımaktadır.

5.Etkinlik

Okuduğumuz metinde eleştirmen, Halide Edip’in sanatını, romancılığını övgüyle anlatıyor.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 131

6.Etkinlik

Okuduğumuz metinde eleştirmen, toplumda tercüme eserlerin yetersiz olmasından dolayı insanımızın fikir ufkunun dar olduğunu söylemektedir.

Topluma yönelik eleştiri metinlerinde toplum düzenini ve işleyişini aksatan uygulamalar eleştirilir, bunların düzeltilmesi için çözüm önerileri getirilir.

7.Etkinlik

Eleştirmen, herkesçe tanınan ve konusunun ne olduğu aşağı yukarı bilinen eserleri okumaya gerek duymayan okuyucuları eleştirmektedir.

Okuyucuya dönük eleştiri, edebi eser ile okuyucu arasındaki ilişkileri inceler.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 132

8.Etkinlik

Eleştiri ile deneme arasındaki farklar:

Eleştirinin konusu incelenen eserle sınırlandırılmıştır. Denemede, herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Hayat, ölüm, güzellik, sanat, kıskançlık, dostluk, özgürlük, tutsaklık, öfke, sevinç her şey denemede işlenebilir.

Eleştirilerde ele alınan eserle ilgili değerlendirmeler yapılırken esere bağlı kalınır. Söz konusu eserin değerli ya da değersiz yönleri örneklerle ve nesnel biçimde ortaya konur. Denemede ise yazarın böyle bir sorumluluğu yoktur. O, seçtiği konuyu istediği gibi işleyebilir.

Eleştiri yazılarında öğreticilik, yol göstericilik, yargılama esastır. Bu nedenle eleştiri yazılarında düşünceler, izlenen eleştiri türünün gerektirdiği terimlere  ve eserdeki örneklere bağlı kalınarak anlatılır. Denemede ise özgürce seçilen bir konu, bir söyleşme havası içinde işlenir. Denemede de okura bazı gerçekler öğretilir; fakat okur bunun ayırdında değildir.

Denemecinin bir iddiası ve söylediklerini kanıtlama, belgeleme kaygısı yoktur. O, düşüncelerini kesin yargılara varmadan anlatır. Eleştiri yazarı ise düşüncelerini, eleştirdiği esere ve konuyla ilgili otorite sayılacak kaynaklara dayanarak dile getirmek, okuyucuyu tatmin etmek zorundadır.

9.Etkinlik

Yunus’tan köroğlu’na: Açıklayıcı anlatım

Yeni Halide Edip  éSinekli Bakkal”: Açıklayıcı anlatım, karşılaştırma, ÖRNEKLEME

Tercime Meselesi: Açıklayıcı anlatım

Don Kişot, Romanların Romanı: Açıklayıcı anlatım, tanık gösterme

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 133

13.Etkinlik

a)Konularına göre:

Yunus’tan Köroğlu’na: Esere dönük eleştiri

Yeni Halide Edip “Sinekli Bakkal”: Sanatçıya dönük eleştiri

Tercüme Meselesi: Topluma dönük eleştiri

Don Kişot, Romanların Romanı: Okura dönük eleştiri

b)Yazarın eser karşısındaki tavır ve tutumuna göre:

Yunus’tan köroğlu’na: Öznel eleştiri

Yeni Halide Edip “Sinekli Bakkal”: Öznel eleştiri

Tercüme Meselesi: Nesnel eleştiri

Don Kişot, Romanların Romanı: Öznel eleştiri

Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11 Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 134-135-136-137-138-139-140-141-142-143 Cevapları İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

  1. […] 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 126-128-130-132-… 11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126-127-128-129 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119-120-121-122-123 Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118-119-120-122-123-124-125 Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Terkibibent) 135-136-137-138-139 Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149-150-151-152-153-154 […]

Cevap Ver