11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru Ve Cevapları

11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.  Dönem 1.Yazılı Soru Ve Cevapları

 “Bu şiiri “ Dil ve Anlatım Dersi”nde sevdiği kıza  yazmış.”

 1) Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? (5p)

 A) Kim B) Neyi C) Ne zaman D) Nerede E) Kime

2) “sev-“ fiilini şimdiki zamanın rivayetine göre çekimleyiniz.(6p)

 seviyormuşum, seviyormuşsun, seviyormuş, seviyormuşuz ,seviyormuşsunuz, seviyormuşlar

 

3) Aşağıdaki  boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10p)

  • Sözde öznelerin bulunduğu cümlelerdeki fiiller, ……edilgen……….   çatılıdır.
  • Edilgen fiil, etken fiillere getirilen “n…..” ve “…l..” ekleriyle oluşturulur.
  • Ek fiilin olumsuzu “ ……değil……..” edatı, soru şekli ise “…mi……” soru ekiyle yapılır.
  • “ onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler/Bir gün nereden, hangi tesadüfle gelirler” dizelerindeki “……tutuşan……….” sözcüğü fiilimsidir.
  • “Orda geçti benim güzel günlerim / O demleri anıp bugün insanım.” dizelerindeki “…geçti…………………” sözcüğü fiildir.

4)  “Orada, yol boyunca, türlü ağaçlar ve çiçeklenmiş, rengârenk tarlaları vardı.”

   Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?(10p)

 A) Sıfat   B) Bağlaç   C)Adıl   D) Ad    E)Fiil

5) “ Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi.”

Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır?(10p)

A) Toplantıda önemli kararlar alındı.

B) Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı.

C) Okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi.

D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi.

E) Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu.

6)  Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda,

      Ben, peşine düşmüş bir canavarım!

     İstersen dünyayı çağır imdada;

    Sen varsın dünyada, bir de ben varım.

                               Necip Fazıl KISAKÜREK

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türünü belirtiniz.(10p)

 sen:zamir, kaçan:fiilimsi, ürkek:sıfat, ceylan:isim, Ben:zamir, bir:sıfat, istersen :fiil, çağır:fiil, dünyada:isim, de:bağlaç varım:isim

 

7) “İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu: Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur geminin gidişine. Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla, nasıl ki kazıklar daha derine gidip sağlamlaşır sarsıp sallamakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez: İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek .”

Bu parça hangi tür yazıdan alınmıştır?(10p)

A) Günlük              B) Biyografi           C) Deneme

D)Fıkra                   E) Gezi Yazısı

8)   I. Gezi yazısı                       Seçici bakış açısı

       II. Günlük                           Kişisel ve özel

       III. Biyografi                       Tarafsız ve gerçekçi

       IV. Otobiyografi                3. Kişili anlatım

       V. Anı                                   Sonradan yazma

Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi karşısındakiyle ilişkilendirilemez?(10P)

A) I.         B) II.        C) III.       D) IV.      E) V.

9)” samimiyet(içtenlik), bilimsel, hoşsohbet, göndergesel

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun terimlerle doldurunuz.(4p)

a. Sohbet türünün en belirgin özelliği  …içtenlik………….. tir.

b. Sohbet türünde düşünceler …bilimsel………. olarak kanıtlanmaz.

c. Güzel ve tatlı konuşan kişilere ……hoşsohbet……………..  denir.

d. Sohbet metinlerinde dil ………göndergesel…… …….. işlevde kullanılır.

Cevap Ver