11 Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yeni Müfredat Sayfa 50

11 Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yeni Müfredat Sayfa 50

2.Etkinlik

İleri görüşlü olması, aydın olması, çevreci ve doğaya saygılı olması, idealist olması, düzenli ve disiplinli olması

Ölçütler

Anı

Günlük

Yazılış Amacı

Geçmişte yaşanmış bir olayı yeniden hatırlamak, yazıya dökerek ölümsüzleştirmek

Günlük yaşamda karşılaşılan olayları ve durumları kayıt altına almak

Yazılış Zamanı

Olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra

Günü gününe

Dilin İşlevi

Göndergesel işlev

Göndergesel işlev

Dil ve Anlatım Özellikleri

Birinci kişi ağzından aktarılır. Açıklayıcı, öyküleyici anlatıma ağırlık verilir. Açık, kolayca anlaşılır ve akıcı bir dili vardır.

Birinci kişi ağzından aktarılır. Anlatımda açıklık ve akıcılık vardır. Yazar kendisiyle veya günlükle konuşuyormuş gibi bir tavır sergiler.

Kullanılan Anlatım Türleri

Açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, söyleşmeye bağlı anlatım, betimleyici anlatım

Açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, söyleşmeye bağlı anlatım, betimleyici anlatım

Gerçeklikle İlişkisi

Gerçekliğe bağlı kalınır, kurmacaya yer verilmez.

Gerçekliğe bağlı kalınır, kurmacaya yer verilmez.

Benzerlikleri: Anlatım özellikleri, yazılış amaçları, anlatım türleri ve gerçeklikle ilişkileri bakımından anı ile günlük türleri benzer özellikler taşır.

Farklılıkları: Bu iki türün yazılış amacı farklıdır. Bunun yanı sıra anıda geniş bir kişi ve mekan boyutu varken günlük genellikle bireyin hayatı ve çevresiyle sınırlı kalır. Bu yüzden anılar yazıldıkları dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini günlüklere göre daha iyi yansıtır.

Lise 3 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 51 Tutku Yayıncılık İçin Tıklayınız.

Cevap Ver