11. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabının Cevapları Sayfa 46

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabının Cevapları Sayfa 46

Ön Hazırlık

11.-sınıf-dil-ve-anlatım-ders-kitabı tutku cevapları1)Anı kelimesi “anmak” fiilinden türemiştir. Adından da anlaşıldığı gibi anı türünün en önemli özelliği geçmişte yaşanmış olayları hatırlamak, hatırlatmaktır.

Anı türünün başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Geçmişte yaşanmış ya da şahit olunmuş bir olayı anlatır.

Amaç okuyucuya bilgi vermek, izlenim kazandırmaktır.

Genellikle anlatılan olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anı yazılır.

Anı yazıları öğretici metin sınıfına girer.

Çoğunlukla açıklayıcı anlatım türüne yer verilir. Bunun yanı sıra öyküleyici ve betimleyici anlatıma da başvurulur.

Bir olaya dayalı olması bakımından öykü ve romana benzer ancak anılarda kurmaca yoktur, gerçeklik değiştirilmeden aktarılır.

Anılarda anlatılanlar birinci kişinin ağzından aktarılır.

Anı metinleri yazıldıkları dönemin tarihi, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve sanatsak yönleri hakkında izlenimler taşıyabilir. Bu yönüyle anılar belge niteliğine sahip olabilir.

Hazırlık

1)Geçmişte yaşadığımız her olaydan aynı ölçüde etkilenmeyiz. Bizi derinden etkileyen, hayatımızın akışını değiştiren olay ve olgular daha uzun süre hafızamızda kalır.

2) Bir olayı bizzat yaşamış birinden dinlemek o olayın inandırıcı ve ilgi çekici olmasını sağlar.

3) Bizim için önemli olan olay ve durumları unutmamak, diğer insanların da öğrenmesini sağlamak amacıyla kayıt altına alırız. Yaşanmış önemli olayların yazıya aktarılması anı türünün oluşmasına zemin hazırlamaktır. Anı türündeki metinler yaşantılarımızın geçmişin karanlığından kurtulup kalıcı hale gelmesine yardımcı olur.

4)Eğer anı ve günlük yazma alışkanlığımız varsa geçmişte yaşadığımız bir olayı daha kolay hatırlayabilmek için bu yazılara başvurabiliriz.

5)Atatürk’ün demokratik yönünü, insancıl özelliklerini ve yöneticilikteki dehasını görüyoruz. Atatürk insanları zorbalıkla değil ikna ederek ve inandırarak büyük ideallerin peşine düşürmüştür.cemalaksoy.org

Tutku Yayıncılık 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları İçin Tıklayınız.

8 YORUMLAR

Cevap Ver