11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 2015 Sayfa 29

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 2015 Sayfa 29

6.Etkinlik

1)Metnin biçimleri ikişer dizeden oluşan beyitlerdir. Metinde 16 birim kullanılmıştır.

2)

a)Metnin Uyak ve Redifleri

 

Redif

Uyak

-selametten

..hükümetten

-ten

Met(zengin uyak)

Hizmetten

İ’anetten

-ten

Et(tam uyak)

Sanma

Kıymetten

-ten

Et(tam uyak)

Kim

Şehadetten

-ten

Et(tam uyak)

b)uyak şeması: aa,aa,ba,ca,ça,da…

3)Metinde ritim uyak, redif ve aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.

4)Kaside, divan şiirinin nazım şekillerindendir. Kasidenin en belirgin özelliği bir devlet ya da din büyüğüne övgülerde bulunmaktır. Namık Kemal ise kendi döneminin sosyal ve siyasi koşullarını dikkate alarak kaside türüne yeni bir boyut kazandırmış, belli bir kişiyi değil “hürriyet” kavramını övmüştür.

5)Metnin teması hürriyettir.

6)Metnin temasını oluşturan yapı birimleri beyitlerdir.

7-8)Metin organik bir bütünlük göstermektedir. Bütün beyitler ilk beyitle uyaklıdır.

9)Şair vatan ve hürriyet kavramlarını soyut bir düşünce, bir hayal olarak ele almıştır.

10Şair son beyitte Türk milletine seslenmektedir.

11)Metnin teması, Namık Kemal’in toplumcu, özgürlükçü, milliyetçi düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir.

12)Şiirde ağırlıklı olarak klasisizm akımının etkisi görülmektedir.

13)Atatürk milli mücadeleyi başlatırken Namık Kemal’in fikirlerinden etkilenmiştir.

15)Vatan ve hürriyet kavramları geçmişte olduğu gibi günümüzde de evrensel değer taşımaktadır.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 31 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver