11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 26

11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 26

3)Şiirde Batı’nın gelişmişliği, Doğu’nun geri kalmışlığı konusu ele alınmış, beyitlerde bu anlam doğrultusunda birleşmiştir. İlk beyit ile sonraki beyitler arasında anlam bütünlüğü vardır. Divan şiirinde her beyit anlam bakımından bağımsızdır. Tanzimat şiirinde ise anlam şiirin geneline yansıtılır.cemalaksoy.org

4)Metin aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Nazım birimi beyittir. Metinde beş beyit kullanılmıştır.

5)Metinde “kâşâne” Batı medeniyetini, “virane” ise Doğu medeniyetini temsil eden kelimelerdir. O dönemde Bâb-ı Ali semti, ülkenin basın yayın merkezidir ve yazarlar günlerinin çoğunu burada geçirirler. Ülke ve dünyadaki gelişmeleri buradan takip ederler. Şair, bu yazarların çoğunun Eflatun’u bile beğenmeyecek kadar kibir hastalığına tutulduğunu anlatmaya çalışmıştır.

6)”sâl- hane” kesimevi demektir. Şair, dünyada birçok hükümetin insanları kesip katleden bir salhaneye döndüğünü düşünmektedir. Aslında şairin kesip katletmek sözünden kastı, insanlara düşünce ve ifade özgürlüğünün tanınmamasıdır.

7)Şiirde divan şiiri ve tasavvuf düşüncesine ait kavram ve imgeler dönemin sosyal ve siyasi yapısını ifade etmek için farklı bir amaçla kullanılmıştır. Şair “meyhane köşesi, içki içilen yer, dünya meyhanesi” ifadeleriyle Doğu’nun içinde bulunduğu gafleti ve umursamazlığı anlatmaya çalışmıştır.

8)Şair son beyitte içinde bulunduğu sarhoşluktan(gerçek sarhoşluk değil) ileri gelen baş ağrısının bu dünyanın keyfi için çekilmeye değmeyeceğini söylüyor. Onun sarhoşluğunun nedeni, aslında içki içmekten değil, Batı ve Doğu medeniyetleri arasında yaşam koşulları bakımından uçurum sayılacak farklılıkların olmasıdır.

9)Şiirde gözlemin ağırlıklı olduğunu, bunula birlikte sezgilerin değil düşüncelerin dile getirildiğini söyleyebiliriz.

10)Metinde dile getirilenler o dönemin genel özelliklerini yansıtmaktadır.

11)Şairin metinde eleştirdiği hususlar bugün de geçerliliğini korumaktadır.

12)Beyitler her biri anlatılmak istenen düşüncenin bir yönünü ortaya koymaktadır.

13)Metnin teması, Ziya Paşa’nın bilime, sanata, ekonomiye, sosyal haklara, milletin huzur ve refahına, akılcılığa önem verdiğini gösteriyor.

14)Ziya Paşa, Batı’daki gelişmeleri imrenerek izliyor.

15)Okuduğumuz metin Ziya Paşa’nın edebi ve siyasi kişiliğini tam olarak yansıtmaktadır.

16)Ziya Paşa, toplumu eğitmek, bilinçlendirmek, aydınlatmak amacıyla eserlerini kaleme almıştır. Bu nedenle şiirlerinde klasisizm akımının etkilerini görürüz.

3.Etkinlik

Hürriyet kavramını ilk kullanan ve savunan yazar olmasıdır.

4.Etkinlik

Metnin son paragrafında Namık Kemal’in esarete karşı olduğu, toplumdaki fertlerin eşit ve hür olması gerektiğini savunduğu anlatılmaktadır.

5.Etkinlik

Bireyin hürriyeti ile vatanın ve ulusun bağımsızlığı arasında güçlü bir ilişki vardır.

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 2015 Sayfa 29 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver