11.Sınıf Milli Edebiyat Dönemi Test Soruları Çöz

11.Sınıf Milli Edebiyat Dönemi Test Soruları Çöz

1.(I) Yazın yaşamına Fecr-i Ati topluluğunda başlayan Yakup Kadri, daha sonra milli edebiyat akımını benimsemiştir. (II) Yazarın ilk romanı 'Yaban' dır. (III) Bu romanda yazar, kuşaklar arasındaki çatışmayı konu edinmiştir.(IV) Romanın başkahramanı Naim Efendi'dir.(V) Seniha, Hakkı Celis ve Servet Bey romanın diğer kahramanlarındandır.                                  

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?                                 

A)I.             B)II            C)III.       D)IV.          E)V.

                                                                                                             

2.Ziya Gökalp ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

B) 'Türkçülüğün Esasları ' ve 'Malta Mektupları' düzyazı türündeki yapıtlarıdır.

C) Sanat toplum içindir, anlayışı doğrultusunda yapıtlar vermiştir.

D) 'Yeni Turan' adlı yapıtında, Türklerin bir çatı altında toplanması fikrini işlemiştir.

E) Türkçülük akımını bir sisteme bağlamış ve bu sistemi yapıtlarında işlemiştir.

 

3. …,… adlı yapıtında Feride hem romantik bir sevgili, hem halkını seven, içi hizmet aşkıyla dolu bir öğretmen sıfatıyla İç Anadolu'da kasaba kasaba gezer. taşra ile İstanbul, bu idealist öğretmenin kişiliğinde buluşur. Bu romanın yayımlanmasından sonra yazarın ünü daha da artmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisine verilenler getirilmelidir?

A) Refik Halit Karay-Memleket Hikayeleri

B) Halide Edip Adıvar- Tatarcık

C) Reşat Nuri Güntekin- Çalıkuşu

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu- Yaban

E)Ömer Seyfettin – Beyaz Lale

 

4. I. Anadolu Notları     

 II. Saray ve ötesi

III. Türk'ün Ateşle imtihanı

IV. Panorama

V. Mor salkımlı ev

Yukarıda numaralandırılmış yapıtların hangileri aynı yazınsal türdedir?

A) I., II., III.

B) I., II., V.

C) II., III., IV.

D)II., III.,V.

E)III., IV., V.

 

5.Reşat Nuri Güntekin ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Yapıtarın yalın bir dili vardır.

B) 'Anadolu Notarı'adlı yapıtı gezi yazılarından oluşmuştur.

C) 'Yaparak Dökümü' adlı romanından batılı yaşayışa özenen bir ailenin dramını anlatır.

D) 'Tanrı Misafiri' , 'Sönmüş Yıldızlar' ve 'Eski Ahbap' öykü türündeki yapıtlarıdır.

E) Yapıtlarında yurt gerçeklerini ve toplumsal yaşamı yansıtmıştır.

 

6. ( I) Halide Edip (II) “Yeni Turan'' adlı romanında  yurt sorunlarına eğilmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise ulusal duyguları öne çıkaran yapıtlar yazmıştır. (III) “Dağa Çıkan Kurt'' ve (IV) '' Vurun Kahpeye'' adlı (V) Romanları bu dönemin yapıtlarıdır.

Bu parçada numaralandırılmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.           B)II.          C) III.      D) IV.      E) V.

 

7.'' Mor Salkımlı Ev'' ,……çocukluk günlerinden başlayarak hayat hikayesini anlattığı bir hatıra kitabıdır. Yazar bir yandan kendi yaşamını anlatırken bir yandan da Milli Mücadele dönemini ve imparatorluğun son dönemlerinin panoramasını ortaya koymaktır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Reşat Nuri Güntekin'in

B) Halide Edip Adıvar 'ın

C) Ali Canip Yöntem 'in

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun

E)Refik Halit Karay'ın

 

8. I) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bir süre II) Fecr-i Ati topluluğunda bulunmuş, topluluk dağıldıktan sonra  da III)Milli Edebiyat akımı içinde yer almıştır.(IV) “ Memleket Hikayeleri’’ ve(V) “Gurbet Hikayeleri’’ adlı yapıtlarında, edebiyatımızda Anadolu’nun sesini ve ruhunu yansıtmıştır.                     

Bu parçada numaralandırılmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 A) I.        B) II.       C)III.      D)IV.     E)V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 9.Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 A) “İstiklal Marşı’’ mızı kaleme almıştır.

 B) Ahlaki ve didaktik şiirler yazmıştır?

C) Manzum öykülerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

D) ‘’Nur Baba ‘’ve ‘’ Hep O Şarkı’’ manzum öykülerinden bazılarıdır.                    

E) Şiirlerini, bölümler halinde ‘’ Safahat’’ adlı yapındaki bir araya getirmiştir.                                                     

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen açıklama birlikte verildiği yapıtla ilgili değildir?

A) Eyüp Hoca ve yandaşları maarif müdürüne Şahin Efendi’yi şikayet ederler.(Yeşil Gece)

B) Geçmişine her yönüyle bağlı Naim Efendi’nin kızı Sekine Hanım, tembel ve iradesiz bir kadındır.(Yezidin Kızı)

C) Peyami ile İhsan, hasta bakıcılık yapan hemşire Ayşe’yi içten içe sevmeye başlamıştır.(Ateşten Gömlek) 

D) Kasaba halkı Aliye’nin modern görünüşünden rahatsız olur ve onu aralarına almazlar. (Vurun Kahpeye)

E) Hırslı, hoppa ve genç bir Bektaşi şeyhiyle genç bir olan Nigar arasındaki aşkın Hikayesidir. (Nur Baba)

 

11. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Milli Edebiyat akımına bağlı olarak yazdığı yapıtlarında sade bir dil kullanmıştır. Yazdığı öykülerini ‘’Çağlayanlar’’ adlı yapıtında toplamıştır. Asıl ününü ise bir tarihi roman olan … Adlı yapıtıyla kazanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir?

A)   Gönül Hanım

B)    Küçük Ağa

C)    Sisli Geceler

D)   Ashap-ı Kehf’imiz

E)    Domaniç Dağlarının Yolcusu

                      

12.          I. Okun Ucundan                 mensur şiir

               II. Kenan Çobanları             tiyatro

               III. Dağ Yolu                        hitabet

               IV.Serab-ı Ömür                  hatıra 

               V. Gizli Mabet                      öykü

Yukarıdaki numaralandırılmış yapıtlardan hangisi, karşındakiyle ilişkilendirilmez?

A)I.       B)II.     C)III.     D)IV.   E)V.

Bu Testi PDF OLarak İndir

Cevap Ver