11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf Türk edebiyatı 1.dönem yazılı soruları ve cevaplarını sitemizde sizler için paylaşıyoruz. En yeni, en güncel edebiyat sorularının bulunduğu sitemizde yazılı sınavlara paralel olarak hazırlanan yüzlerce sınav soru ve cevaplarını sitemizde barındırmaktayız.

lise 3 Türk edebiyatı 1.yazılı sınavında çıkabilecek muhtemel soruları çözerek sınav öncesi pratik yapabilirsiniz. e okullise yazılı sorularını çözerek hazırlığınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Türk edebiyatı 11.sınıf yazılı soru ve cevaplarını takip edebilirsiniz.cemalaksoy.org

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1)   Ne efsunkar imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet

Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Yukarıdaki beyti göz önünde bulundurarak Hürriyet Kasidesi’nin şekil ve içerik özelliklerinden bahsediniz. (15p)

Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara yer verilmiştir. Aruz ölçüsüyle söylenmiş, beyit nazım birimi kullsnılmıştır. Kaside nazım şekliyle yazılmıştır. İçerik olarak ise hürriyet, bağımsızlık, hak, eşitlik gibi temalardan bahsetmektedir.

2)       Tanzimat edebiyatının özelliklerinden beş tane yazınız.( 10p)

Dilde sadeleşme çabaları olmuş, fakat başarılı olunamamıştır. 

Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmaya devam etmiştir. 

Batı'dan gelme yeni nazım biçimleri kullanılmıştır. 

Aruz ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir.

Roman, hikaye, makale, gazete gibi yeni türler ortaya çıkmıştır.

3)   Aşağıdakilerden hangisi 1. Tanzimat dönemi sanatçılarından biridir? (8p)

a.    Tevfik Fikret            b.  Reşat Nuri GÜNTEKİN     c.  Tarık BUĞRA

                     d. Ziya PAŞA              e.  Fuzuli

4)   Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise(D), yanlış ise (Y) yazınız. (12p)

v  Divan şiirinde parça güzelliği, Tanzimat şiirinde ise konu birliği ve bütün güzelliği ön plandadır. ( D  )

v  Tanzimat şiirinde, divan edebiyatı nazım biçimleri tamamen bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.(  Y  )

v  Tanzimat edebiyatında divan edebiyatının süslü ve ağır dili eleştirilmiş ancak dil zevki bakımından genel olarak eskiye bağlı kalınmış, istenilen sadeleşme gerçekleşmemiştir.(D   )

v  Divan edebiyatında sanatçılar halka yönelik yazmayı, Tanzimat sanatçıları ise seçkin kişilere yönelik yazmayı amaçlamışlardır.(   Y )

5)   Tanzimat döneminde halkı bilgilendirmek amacıyla kaleme alınan öğretici metinleri yazınız. (5p)

gazete, makale, fıkra, deneme, eleştiri, anı

6)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10p)

v  Tanzimat ile birlikte edebiyatımızda ……roman…….. ,… hikaye………., ,……gazete…….    gibi edebi türler görülmeye başlar.

v  Tanzimat sonrası edebiyatımızda zevkten çok  …fayda………….. ön plana çıkmıştır.

v  Tanzimat dönemi  edebiyatı öğretici metinlerinde ikilik yani  …Doğu- Batı, …………. Çatışması temada, dilde, ifade biçimlerinde varlığını hissettirir.

7)   Göçebe hayat, Arapça ve Farsçanın etkisinde gelişen Türkçe, gazel, gazete, sagu, tiyatro, koşuk, Batılı tarzda hayat, Yerleşik hayat, yabancı dillerin etkisinden uzak Türkçe, roman

Yukarıdaki kavramları aşağıdaki dönemlere doğru bir şekilde yazınız.(12p)

İslamiyet Öncesi Türk Ed. 

İslami Dönem Türk Ed.

Batı Etkisinde G.T.Ed

 

İntibah

 

Tercüman-ı Ahval

 

Şemsettin Sami

 

Mustafa Reşit Paşa

 

Gazete

 

Ahmet Vefik Paşa

 

Şinasi

 

Namık Kemal

 

Cezmi

 

Romantizm

 

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

 

Ziya Paşa

 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırırken yukarıdaki tabloda verilen kavramları dikkate alınız.

8)   Türk edebiyatının ilk edebi romanı nedir?(4p)

İntibah

9)   Noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçımız kimdir?(4p)

Şinasi

10)                Namık Kemal eserlerini kaleme alırken hangi edebi akımın etkisinde kalmıştır?(4p)

Romantizm

11)               Türk edebiyatının ilk özel gazetesinin ismini yazınız.(4p)

Terciman-ı Ahval

12)               Edebiyatımızın ilk yerli romanı olan Tauşşuk-ı Talat ve Fıtnat romanının yazarı olan Tanzimat dönemi sanatçısı kimdir? (4p)

Şemsettin Sami

13)               Vatan şairi olarak bilinen sanatçımız kimdir? (4p)

Namık Kemal

14)                Türk edebiyatında tiyatronun gelişmesini sağlayan ve kendi adıyla Bursa’da tiyatro okulu kuran Tanzimat dönemi sanatçımız kimdir?(4p)

Ahmet Vefik Paşa

Cevap Ver