11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2016-2017

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2016-2017

2016-2017 eğitim öğretim yılı Türk edebiyatı dersi 11. sınıf yazılı soruları ve cevaplarıcemalaksoy.org sitesinden indirebilirsiniz. Lise 3 Türk edebiyatı 1. dönem 1.yazılı sınav sorularımızın cevap anahtarını aşağıdaki indirme butonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Yazılı sınav sorularını kullanmak isteyen arkadaşlar da indirme butonuna tıklayarak sınavın pdf formatına ulaşabilir. Cemal Aksoy

1)Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının genel özelliklerinden beş tane yazınız.

2)Aşağıdaki yargıların karşısına Doğru ise (D), Yanlış ise (Y) yazınız.

  • (   )Noktalama işaretlerini ilk kullanan Şinasi’dir.
  • (  )Tanzimat Birinci Dönem sanatçıları “Sanat, toplum içindir.” Anlayışına bağlı kalmışlardır.
  • (   ) Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 1860 yılında başlamıştır.
  • (   ) İlk edebi roman “Cezmi”dir.cemalaksoy.org
  • (   )Tanzimat Fermanı II. Abdülhamit devrinde ilan edilmiştir.

3)Türk edebiyatında ilk özel ve resmi gazetenin ismini yazınız.

4)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.( Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, fayda, Mustafa Reşit Paşa)

  • Tanzimat sonrası edebiyatımızda zevkten çok …………………… ön plana çıkmıştır.
  • Tanzimat Fermanı’nı Gülhane Parkı’nda halka …………………………….okumuştur.
  • Şair Evlenmesi adlı eserin yazarı …………………..dir.
  • Tanzimat edebiyatının en çok eser veren yazarı ………………………..dir.
  • “Vatan şairi” olarak bilinen Tanzimat edebiyatı sanatçısı …………………..dir.

5)Tanzimat sanatçıları halkı eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla aşağıdakilerin hangisinden daha çok yararlanmıştır?

A)Şiir            B)Anı            C)Gezi yazısı           D)Gazete      E)Eleştiri

6)Tanzimat edebiyatıyla birlikte edebiyatımıza Batı edebiyatından gelen edebi türleri yazınız.

7)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A)Genellikle aruz ölçüsünün kullanılması

B)Yeni konuların eski nazım biçimleriyle dile getirilmesi

C)Yapı ve ahenk unsurları yönüyle daha çok, Batı şiirinin örnek alınması

D)Siyasi ve sosyal konuların ön plana çıkarılması

E)Beyit güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmesi

8) …………………, Hürriyet Kasidesi’nde eskinin kaside nazım şekline birebir uymaktan kaçınmış ve değişik bir tarz denemiştir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Akif Paşa

B)Şinasi

C)Namık Kemal

D)Ziya Paşa

E)Abdül Hak Hamit

9)Aşağıdaki eşleştirmeleri doğru şekilde yapınız.

İlk edebi roman (   )                    a. Tercüman-ı Ahval

İlk tarihi roman (   )                    b. Telemak

İlk çeviri roman (   )                    c. Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

İlk makale (   )                           d. İntibah

İlk tiyatro eseri (   )                    e. Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk yerli roman (   )                     f. Cezmi

İlk özel gazete (   )                     g. Şair Evlenmesi

10)Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını karşısına yazınız.

Tanzimat       :

Ceride          :

Cemal Aksoy

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

2015-2016 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorularına ve Cevap Anahtarına Ulaşmak İçin İndir Butonuna Tıklayınız.

İNDİR

12 YORUMLAR

Cevap Ver