11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1)       Sanat şahsi ve muhteremdir”  görüşünü benimseyen edebi topluluğun ismini yazınız.(10p)

 Fecr-i Ati

2)       Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun ve Fecri Ati topluluklarının ortak özelliği değildir?(10p)

A)      “sanat için sanat” anlayışına bağlı kalmaları

B)       Tiyatro türüne yeterince eğilmemeleri,

C)       Sanat görüşlerini bir beyanname ile ortaya koymaları

D)      Ağır ve sanatlı bir dil kullanmaları

E)       Batı, özellikle Fransız edebiyatını örnek almaları

3)       Aşağıdakilerden hangisi “Fecr-i Ati Edebiyatına” mensup bir sanatçı değildir?(10p)

A)      Ahmet Haşim

B)       Emin Bülent Serdaroğlu

C)       Tahsin Nahit

D)      Mehmet Rauf

E)       Faik Ali

4)       Fecr-i Ati edebiyatı içerisinde bulunup  daha sonraları Milli edebiyat anlayışı ile eser veren sanatçıları yazınız.( 9p)

 Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem

 

5)       Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(12p)

·         Servet-i Fünun dönemi hikayesinde …realizm……………………  ve …natüralizm………………….  akımlarının etkisi görülür.

·         Servetifünun romanını ……Mehmet Rauf, Halit Ziya………………………………………  gibi sanatçılar temsil eder.

·         Ahmet Haşim, şiir hakkındaki görüşlerini  …Piyale……………..   adlı şiir kitabının önsözünde açıklamıştır.

·         Ahmet Haşim …sembolizm………………….  akımından etkilenmiştir.

·         Siyah İnciler,  mensur şiir………………….  türünde yazılmıştır.

6)       Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmesini yapınız.(12p)

Piyale                                    Mehmet Rauf(Eylül)

Şıpsevdi                                Halit Ziya Uşaklıgil(mai ve Siyah)

Mai ve Siyah                        Ahmet Haşim(Piyale)

Hac Yolunda                         Hüseyin R. Gürpınar(Şıpsevdi)

Falaka                                    Cenap Şahabettin(Hac Yolunda)

Eylül                                      Ahmet Rasim(Falaka)

7)       Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) olarak işaretleyiniz.(10p)

·         ( D  ) Göl Saatleri, Ahmet Haşim’in şiir türünde bir eseridir.

·         ( Y  )Hüseyin Rahmi Gürpınar, Recaizade Mahmut Ekrem geleneğini devam ettirmiştir.

·         Fecri Ati kavramının anlamı “ geleceğin şafağı” dır.

·      Tahsin Nahit, “ adalar şairi” olarak bilinmektedir.

·         Türk edebiyatında ilk fıkra yazarı Ahmet Haşim’dir.

8)       Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarından beş tanesini yazınız.(10p)

 Şık, Mürebbiye, Şıpsevdi, Metres, Gulyabani

9)       İyi bir gözlemci ve  başarılı bir gazetecidir. Daha çok gazete ve dergilerde yayımladığı makale, fıkra, sohbet ,deneme gibi yazılarıyla tanınmıştır. Bu türlerde yazdıklarıyla Ahmet Mithat Efendi  geleneğini  devam ettirmiştir. Eşkal-i Zaman, Ramazan Sohbetleri gibi eserleri vardır.

Yukarıda tanıtılan yazar kimdir?(11p)

 Ahmet Rasim

10)   Aşağıdaki edebi akımlar hangi dönem etkili olmuştur, karşısına yazınız.(6p)

Romantizm                                   ………Tanzimat 1.Dönem………………..

Realizm                                         ………Servetifünun………………….

Sembolizm                                   ………Fecr-i Ati………………

Natüralizm                                    ……Servetifünun…………………..

Klasisizm                                       …Tanzimat 1.Dönem……………………..

Parnasizm                                             ……………Servetüfünun…………..

Cevap Ver